ERA21 #06/2015 Postkoloniální architektura: Ukrajina

kniha editorial

Postkoloniální architektura: Ukrajina

Valentyna Zotova

» celý článek
aktuality

recenze

kniha detail

Galerie tisku. Přístavba tiskárny Karmášek v Českých Budějovicích »

Ivan Kroupa, Tomáš Zmek / Ivan Kroupa architekti /

Stavba je kulturní nadstavbou provozu tiskárny, pokračováním původního konceptu z roku 2001. Z pohledu urbanistických vztahů a vnitřního městského prostoru zklidňuje a sceluje dříve rozdrobenou uliční frontu, integruje objekt trafostanice do objemu a fasády stávající tiskárny. Kulturní funkce přístupná veřejnosti se prezentuje otevřenou konzolou do ulice, kde se logicky propojuje s veřejným prostorem. Uzavřenost původní stavby tiskárny s výrobou směrem do ulice je vyvážena otevřeným transparentním objemem. Architektura původní budovy i nové dostavby se nevztahuje k obytným fasádám okolí, nemaskuje se. Je jiná, plní jinou funkci směrem k městu i místu. Dělá ho bohatším, různorodějším, živějším.

» celý článek
intro

Kyjev Vozdvyženka »

Kyjivmiskbud-1

Historická část čtvrti Podol, dnes Vozdvyženka, bývala jedním z nejživějších míst Kyjevské Rusi a až do počátku 19. století, kdy byla významně poničena požárem, představovala důležité centrum řemesla a obchodu. Opuštěná oblast se zbytky zástavby, jež přestály sovětskou éru, se na počátku 21. století dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Architektura nové obytné čtvrti přejímá historizující styly typické pro 19. století, zejména baroko a art nouveau s prvky gotiky, s cílem připomenout původní charakter Podolu. Každá ze stovky budov je navržena v jedinečném designu, se soudobým prostorovým uspořádáním a z moderních stavebních materiálů splňujících současné technické požadavky. Domy jsou dvou- až pětipodlažní, jeden blok obsahuje maximálně deset nadstandardně vybavených bytových jednotek s vlastním parkováním. Bydlení doplňuje moderní občanská vybavenost – restaurace, hotely, banky, ordinace, obchody či provozovny služeb. Velký důraz byl kladen na řešení veřejných prostor. S ohledem na cenovou politiku je Vozdvyženka luxusní adresou vyhledávanou zejména klienty z vyšších příjmových skupin.

historie

Sovětská architektura na Ukrajině »

Lev Ševčenko, Evgenija Gubkina

V mnoha ohledech je těžké nazvat Ukrajinu kolonií, ať už Ruského impéria, nebo Sovětského svazu. Nehledě na útlak, který za cara spočíval v zákazu používání ukrajinštiny v tisku a za sovětů v rusifikační vlně, Ukrajina obdařila v průběhu posledních dvou století ruskou metropoli svými nejlepšími tvůrci. Vztah sovětské velmoci k Ukrajině a její politické prostředí se však v průběhu 20. století měnily a to se projevilo i na architektonické produkci a plánování ukrajinských měst.

výzkum

Průzkum Majdanu »

Leopold Banchini, Daniel Zamarbide / Bureau A /; Serhij Ferlej / Burø /

Majdan Nězaležnosti (Náměstí nezávislosti) je srdcem Kyjeva, hlavním veřejným prostranstvím, které se v posledním desetiletí stalo symbolem mnoha politických změn. Průzkum Majdanu je výsledkem mapování dočasných architektonických struktur vybudovaných během obléhání náměstí v zimě 2014. Souhrnná publikace obsahuje texty, fotografie a podrobnou dokumentaci jednotlivých objektů.

soutěž

Terra Dignitas: prostor. Veřejný prostor náměstí Majdan a kyjevského městského centra »

Alessandro Martinelli, Chan-ťü Čchen, Sin-jü Čao

Úvaha na téma postkoloniální architektury v postsovětské zemi je složitým tématem. Právě tento fakt nás vedl k tomu, že jsme se soutěže Terra Dignitas, která následovala po ukrajinské revoluci v únoru 2014, zúčastnili. Úkol se zdál jednoduchý: přetvořit veřejné prostory náměstí Majdan a centra Kyjeva po tom, co revoluce zničila jejich materiální podobu a význam.

soutěž

Terra Dignitas: památník. Připomínka Revoluce hrdosti a vzpomínka na stovku nebeských hrdinů »

Andrea Matteini, Bianca Barducci, Elisabetta Gabrielli, Matia Biguzzi, Fabio Re

Centrum Kyjeva bylo odjakživa dějištěm občanského života, kde se odehrávaly konflikty a souboje, územím vzpomínek, které musejí zůstat živoucí součástí města a zároveň si uchovat stopy všech historických událostí. Čím bude místo schopnější ukládat ve vrstvách sedimentů stopy po činnosti člověka v čase, tím intenzivnější a živější bude občanská sounáležitost lidí, kteří zde žijí. Připomínka Revoluce hrdosti bude zážitkovou architekturou, jež bude schopna vyvolat emoce i v těch, kteří ji osobně nezažili.

soutěž

Terra Dignitas: stavba. Mezinárodní kulturní centrum Ukrajinský dům na Evropském náměstí »

Anton Olijnyk, Anton Šuljar, Marija Pachomova, Serhij Ferlej, Olena Orap, Oleksij Pachomov, Dmytro Specivcev, Denis Matvijenko, Jurij Ignatenko / Burø /

V začátcích revoluce se Ukrajinský dům stal místem mnoha společenských aktivit a prostorem pro svobodné umělecké vyjádření. Cílem projektu je poskytnout nově vzniklým společenským tradicím a iniciativám prostor pro růst, umožnit jim transformovat společnost a změnit neživou schránku bývalého Leninova muzea v jedno z nejlepších mnohoúčelových kulturních center v Evropě. Ukrajinský dům má sloužit jako živý důkaz ukrajinských hodnot vzniklých během revoluce: svobody, důstojnosti, jednoty a komunity.

výzkum

Město ve válečné zóně. Rezidenční program Architektura Ukrajina 2015 kulturní platformy IZOLJACIJA »

Anna Medvedeva

Během léta 2015 se uskutečnil každoroční rezidenční program kyjevské Platformy pro kulturní iniciativy IZOLJACIJA s názvem Architektura Ukrajina. Tento rok byl věnován tématu východní Ukrajiny jako válečné zóny sousedící s Ruskem a životu ve městech, kde právě probíhá válka. Jako případová studie bylo vybráno město Mariupol, kde probíhaly výzkum, sběr dat a městské intervence dotýkající se architektury, urbanismu, sociologie, antropologie a umění. Výsledky mezinárodního workshopu byly představeny na výstavách v Mariupolu a Kyjevě.

výzkum

CANactions. Škola městských studií »

Vladyslav Tyminskyj, Urs Thomann

Mezioborová experimentální laboratoř CANactions Škola městských studií je pokračováním Mezinárodního festivalu architektury CANactions, který se koná pravidelně od roku 2008 v Kyjevě a je největší architektonickou událostí na Ukrajině. Studium je zaměřeno na průzkum ukrajinských měst, identifikaci koncepcí a stanovení postupů strategického rozvoje. Škola nabízí tříapůlměsíční denní studijní program Městská studia pro profesionály z celého světa.

praxe

Pro dobrou věc. Sociální restaurace Urban Space 100 v Ivano-Frankivsku »

Hanna Burlaka / Teple Misto /

Teple Misto (vřelé město) je nevládní organizace založená v Ivano-Frankivsku v roce 2014 s cílem přispět k řešení současných problémů města. Jednotlivé projekty zaměřené na rozvoj městského prostoru a posílení sociálních vazeb mezi obyvateli jsou financovány z výtěžku sociální restaurace Urban Space 100, která je dnes jedním z nejlepších příkladů sociálního podnikání na Ukrajině.

praxe

Ukrajina živě. Městské komunitní projekty »

Kavárna, zahrada, cyklistické sdružení. Tři komunitní projekty iniciované obyvateli tří ukrajinských měst jsou reakcí na chybějící politiku veřejného prostoru a nedostatek finančních prostředků.

praxe

Lvov dnes »

Julian Chaplinskyj

Ve Lvově je situace v oblasti architektury ovlivněna třemi hlavními veličinami: Odborem územního plánování, univerzitním Institutem architektury a Svazem architektů. Změny v zákonné úpravě týkající se urbanismu a územního plánování za předchozí vlády a bývalého prezidenta vedly k tomu, že role architekta v jakémkoli rozhodování byla eliminována. V současné době se objevují snahy a aktivity vedoucí ke koncepčnímu plánování města, k posílení fungování architektonické komunity a vzniká také řada nových architektonických realizací.

praxe

Regenerace sousedství. Komunitně vedený projekt městské obnovy v sociálně vyloučené lokalitě Lvov-Pidzamče »

Natalia Mysak

Během své historie se Lvov stával součástí různých územních celků a s tím se proměňovala i jeho identita. Dnešní morfologie města tak odráží různá historická období. Nové části postupně obklopily tradiční středověké jádro, které je nyní na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato různorodost se neprojevuje jen navenek, ale i ve vnímání veřejností. V okrajových částech města sice obyvatelé tráví většinu času, zároveň je ale nepovažují za součást kulturní historie Lvova.

diskuze

Postkoloniální architektura: Ukrajina? »

Bývalý hlavní architekt města Užhorod. Architekt a publicista. Architekt/urbanista, pedagog, kritik a kurátor. Kreativní skupina zaměřená na architekturu a design. Spisovatelka, filozofka a lektorka. Architekt a aktivista. Jak reflektují stav současné ukrajinské architektury ve vztahu k nově nabyté samostatnosti?

idea

Turniket »

Daniil Galkin

Turniket je součástí dlouhodobého projektu Nižší stav, jenž reflektuje každodenní situace v rámci sociopolitického systému, které jsou pilířem existujícího sociálního pořádku, a zároveň nastoluje otázky týkající se morálních, politických a etických standardů. Jiným názvem projektu je Disociativní resocializace, což je termín, který pomáhá definovat objekt našeho uměleckého výzkumu: opakující se socializaci, s níž se v průběhu života člověk neustále setkává a která proměňuje jeho postoje, cíle, normy a hodnoty. Jde o psychologickou obranu organismu. S takto fungujícím mechanismem začne po čase jedinec vnímat to, co se mu děje, s jistým odstupem, jako by se to dělo někomu jinému. V každém z projektů tohoto uměleckého cyklu analyzujeme jiný druh situace jako symptom současného stavu společnosti.

trendy

příloha

Přístupný design proměňuje interiéry »

Ludmila Boháčová

Design, který myslí na všechny, nese mnoho označení: design for all, universal, user oriented, inclusive či equal design, česky pak přístupný design. Do Prahy dorazil jeden z největších odborníků na tento přístup v designu – Jeremy Myerson z londýnského Centra designu Helen Hamlyn. Praktické výsledky jeho snažení potkáte ve Velké Británii téměř na každém kroku. Věnuje se totiž navrhování, které pomáhá zlepšit každodenní život všem lidem bez rozdílu.ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.