Výroční setkání redakční rady na Střeše Lucerny; foto: Hana Lesáková.
Výroční setkání redakční rady na Střeše Lucerny; foto: Hana Lesáková.

Výroční setkání redakční rady časopisu ERA21

Ve středu 12. června proběhlo tradiční výroční setkání redakční rady časopisu ERA21 na Střeše Lucerny. Předmětem více než tříhodinové diskuze bylo zhodnocení posledních šesti čísel a výběr témat pro rok 2020, který bude jubilejním dvacátým rokem fungování časopisu. Opět se podařilo najít řadu aktuálních a zajímavých témat, z nichž redakce učiní finální výběr a začne pracovat na přípravě jednotlivých konceptů. Čtenáři se tedy mají i v dalším roce na co těšit. Všem zúčastněným členům redakční rady (Kateřina Čechová, Jitka Ressová, Ivan Gogolák, Jakub Kopec, Vítek Podráský, Ondřej Teplý a Tomáš Zdvihal) i těm, kteří se do diskuze zapojili alespoň korespondenčně, děkujeme, a těšíme se zase napřesrok!

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.