Ondřej Hojda; foto: Jan Hromádko.
Ondřej Hojda; foto: Jan Hromádko.

Podoby kritiky

Ondřej Hojda

Když přijde řeč na kritiku architektury, většinou panuje shoda, že její úroveň je v Česku nedostatečná. Názory na to, k čemu vlastně kritika je a co mají kritici dělat, se ale docela liší. Je tedy načase rozhlédnout se, jak se věci vyvíjejí dnes, a obrátit na chvíli pozornost mimo českou kotlinu. Ačkoli víme, že kritika není myslitelná bez historie a teorie, chtěl bych jako kurátor čísla představit i její méně akademickou podobu – takovou, která může vstupovat do diskuzí o našem prostředí, takovou, která má šanci oslovit a inspirovat praktiky, studenty i veřejnost.

Nedávný esej nestora dějin myšlení o architektuře Josepha Rykwerta klade otázku, která rezonuje celým tímto číslem: „Záleží na kritice architektury?“ Stala se i úvodní otázkou ankety, jejímž prostřednictvím jsme mapovali situaci v evropských zemích. Pohled do dějin ukazuje, že kritika vznikla jako verbální činnost, a i dnes ji tak lze nejlépe definovat. S profesorem Davidem Crowleym jsme mluvili mimo jiné o vzdělávání budoucích kritiků, bez něhož kritika může jen těžko fungovat. Jak ale Crowley také zdůrazňuje, internet jako dominantní médium stále více uplatňuje vizuální a audiovizuální prostředky a to nemůžeme ignorovat. Jaké to je, vyplňovat kritické vakuum něčím, co samo průběžně hledá svou formu?

 

Ondřej Hojda (*1983, Praha) je historik a teoretik architektury a umění. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze a Vysokou školu společenských věd (EHESS) v Paříži, v současné době dokončuje doktorskou práci o vztahu evropské architektury a Japonska v polovině 20. století. Žil a pracoval v Paříži, Oslu a Berlíně – v posledním z nich dodnes. Zabývá se moderní a současnou architekturou a jejími vztahy k dalším oblastem kultury. Publikuje v českých a zahraničních periodikách a na internetu.

Odešlete e-mailem zpět »

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2020 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2020 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.