Petr Lešek; foto: archiv autora.
Petr Lešek; foto: archiv autora.

Program Architektura (kulturní prostředí) pro celostátní volby – Hlavní architekt ČR

Petr Lešek

Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických…) a prostředí, v němž se odehrávají a které jim tvoří podmínky. Mnoho politiků se však soustředí jen na vztahy a prostředí buď nevnímá, nebo řeší pouze jeho nutnou údržbu. Neuvědomují si, že kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se – slovy dneška – „vyplatí“.

Vláda České republiky přijala v roce 2015 Politiku architektury a stavební kultury. O tomto dokumentu se málo ví, a jeho dopad je tak omezený. Proto je potřeba zahrnout téma péče o kulturní prostředí (architekturu) do programu budoucí vlády, a tedy i do volebních programů celostátních voleb.

Od posledních komunálních voleb se jako klíčové osoby ukázali městští a obecní architekti. Bylo by vhodné, kdyby po nadcházejících celostátních volbách získali odbornou pomoc a koordinaci i na úrovni státu, a to v osobě Hlavního architekta ČR (po vzoru států Beneluxu). S personifikací stoupne i zodpovědnost a témata Politiky architektury a stavební kultury se budou snadněji prosazovat. V poradním týmu premiéra dlouhodobě chybí architekt, tak jako stojí městský architekt po boku starosty ve všech kvalitně se rozvíjejících městech ČR.

Tento text je podkladem pro zahrnutí pozice Hlavního architekta ČR (a tématu péče o kulturní prostředí – architekturu) do programů celostátních voleb a navazuje na texty České komory architektů ke komunálním a krajským volbám.

 

Hlavní architekt ČR

  • Bude zřízena pozice Hlavního architekta ČR jako poradce premiéra s vlastním týmem. Bude to konkrétní osoba na konkrétní dobu (například 5 + 5 let). Bude nápomocný krajským a městským architektům.
  • Bude koordinovat práci ministerstev a státních organizací v tématu péče o kulturní prostředí.
  • Bude připomínkovat, koordinovat a zpětně vyhodnocovat dotace, které se týkají kulturního prostředí, včetně krajiny, a bude požadovat dostatečný čas na zpracování a rozhodování o jejich podpoře.
  • Bude sledovat a hodnotit plnění strategických dokumentů ČR souvisejících s kulturním prostředím (Politika architektury a stavební kultury, Bytová politika…). Bude sledovat a hodnotit plnění Politiky územního rozvoje a koordinovat krajské Zásady územního rozvoje. Bude dbát na srozumitelnost dokumentů a jejich prezentaci veřejnosti včetně jejího zapojení. Připraví systém prezentování dobré praxe a sdílení zkušeností v rámci ČR.
  • Zpracuje mapu státního majetku včetně mapy nevyužívaných státních pozemků a budov a bude podporovat jejich alternativní i krátkodobé využití. Bude hodnotit náklady na údržbu státních ploch a objektů pro možnost srovnání a optimalizace. Bude dohlížet na kvalitu státních investic do výstavby a bude je konzultovat a koordinovat. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participace a kvalitativního výběru zpracovatelů například formou architektonické soutěže, kterou bude schopen administrovat.
  • Bude vyvíjet a koordinovat osvětovou a výchovnou činnost k většímu zájmu veřejnosti a zejména dětí a mládeže o prostředí. Připraví zřízení Národního centra architektury. Bude spolupracovat s Českou komorou architektů.
  • Bude podporovat, aby zlomek z veřejné investice (například 1 %) byl investován do kvalitní výtvarné intervence jako její součásti.
  • Zpracuje regulaci reklamy na státních pozemcích a dá doporučení pro celostátní pravidla.
  • Bude v tématu zastupovat ČR v zahraničí a pomáhat jak při získávání kvalitních příkladů ze zahraničí, tak při prezentaci kvalitních příkladů z ČR pro posílení image ČR jako experta v daném oboru.
Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.