Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák; foto: Lera Lazareva.
Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák; foto: Lera Lazareva.

Výpadek paměti

Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák

Problematický vztah odborné i laické veřejnosti k architektuře vzniklé za minulého režimu byl v poslední době již na více místech artikulován. Odráží se v kauzách souvisejících se sekundárními zásahy, přestavbami a demolicemi architektury a výtvarného umění té doby, v uměleckých intervencích i nejnovějším odborném výzkumu. Asi největší pozornosti se dostává tématu panelových sídlišť, ale na řadu přicházejí i další realizace. Mladá generace veřejně vystupujících autorek a autorů, mnohdy výrazněji nezatížená osobní zkušeností s předlistopadovým režimem a střízlivě reflektující společensko-politickou a kulturní situaci porevoluční, je již schopna nahlížet toto období objektivně a kriticky jej hodnotit. Architektuře i umění té doby se pomalu začíná dostávat pozornosti odborníků a přestávají být neviditelné a apriori odmítané. V mnoha případech jsou dokonce i východiskem či inspiračním zdrojem pro tvorbu současnou.

V aktuálním čísle časopisu ERA21 se nechceme vracet k řadě „destrukčních“ kauz, nevyjadřujeme se k problematice památkové ochrany poválečné architektury, nepohybujeme se pouze v rámci „socialistické moderny“, nepředkládáme nostalgické, natož ostalgické číslo. Chceme smazat hranice geopolitické i historické a nahlížet díla druhé poloviny 20. století jako kontinuální součást našich politických dějin i historie architektury a umění, která přirozeně navazovala na tvorbu meziválečnou a pokračovala na přelomu tisíciletí.

Období, kdy nás naše paměť zradila, je pro nás etapou, která končí. Kontroverze spojené s tvorbou vzniklou v minulém režimu jsou za námi nebo jsou přirozenou součástí našich dějin a chápeme je jako neoddělitelnou součást dějin architektury a umění na Západě i Východě. Hledáme proto příklady skrze „různé železné opony“, vnímáme odkaz minulosti svobodně a chceme s ním pracovat kreativně.

 

Šárka Svobodová (*1980, Brno) a Jaroslav Sedlák (*1982, Brno) jsou historička architektury a architekt, tvoří společně autorskou dvojici a oba jsou členy kolektivu 4AM / Fórum pro architekturu a média. Věnují se kurátorským projektům a s kurátory spolupracují na architektonickém řešení výstav, publikují odborné texty zaměřené zejména na architekturu druhé poloviny 20. století a ke stejnému období se vztahují i ve vlastních autorských výstavních instalacích. Donedávna byli redaktory časopisu Smart Cities a v současnosti působí na Fakultě architektury a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.