Veronika Kastlová, Petra Vlachynská; foto: Jiří Ryszawy / VIC ČVUT v Praze.
Veronika Kastlová, Petra Vlachynská; foto: Jiří Ryszawy / VIC ČVUT v Praze.

Umění a místo. Editorial ERA21 #03/2018

Veronika Kastlová, Petra Vlachynská

 

„Umění je to, co dělá život zajímavějším než umění.“
(Robert Filiou, člen hnutí Fluxus)

 

Ať už natrvalo, nebo na pár pomíjivých okamžiků, umění ve veřejném prostoru je součástí konkrétního prostředí. Každé místo má za sebou řadu fyzických proměn, je nositelem příběhů i potřeb současného města a především je utvářeno lidmi, kteří je obývají. To vše může inspirovat ke vzniku umění, ovlivňovat jeho význam a dále ho rozvíjet. Stejně tak umění vstupuje do významu místa, interpretuje ho a přitahuje pozornost i dění.
Jakmile obec či stát začnou umění ve veřejném prostoru podporovat, ovlivňují podmínky, za kterých vzniká, a tím i dílo samotné. Nejen umění, ale i procesy, jež je umožňují, odrážejí současnou společnost a její hodnoty.
Je nemožné nalézt jednoznačnou definici pro umění ve veřejném prostoru. V dnešní době zahrnuje množství velmi odlišných forem – nejen nadčasový formát sochy a pomníku, ale též dočasné a trvalé instalace, performance a happeningy, komunitní a sociální umění, divadlo, busking a další.
Toto číslo je pokusem představit pestrou škálu současných podob umění od permanentního po efemérní, které veřejný prostor a architekturu vymezují nejen v rovině významu (konceptu), ale též fyzicky (esteticky) a dějově (sociálně) obohacují prostředí.
Výběr realizací je nutně v mnoha ohledech zlomkovitý, proto doufáme, že vás následující čtení bude inspirovat k dalšímu průzkumu.

 

Veronika Kastlová (*1985, Praha) je režisérka a architektka. Vystudovala činoherní režii na Divadelní fakultě JAMU v Brně a architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde nyní pokračuje v doktorském studiu na téma Scéna veřejného prostoru pod vedením prof. Vladimíra Soukenky. Po studiích začínala jako pomocná projektantka, v současné době se však nejvíce věnuje režijní divadelní a především audiovizuální tvorbě (dokumenty 310 let lví síly, Industriály, Zaměstnaní (s) autismem aj.).
Petra Vlachynská (*1981, Valtice) je sochařka. Studovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze a v ateliéru sochařství Kurta Gebauera na UMPRUM v Praze. Absolvovala roční stáže na škole architektury ENSA Val de Seine v Paříži a na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha a Milady Othové. V současnosti studuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze v doktorském programu se zaměřením na umění ve veřejném prostoru Prahy po roce 1989.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.