Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Kateřina Čechová; foto: Martina Cibulková.
Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Kateřina Čechová; foto: Martina Cibulková.

Města dopravy, doprava měst. Editorial ERA21 #04/2018

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Kateřina Čechová

 

Doprava a její řešení v městské struktuře je tématem, které se architektům vrací jako bumerang. Systémy dopravních vrstev a objekty pro dopravu, řešení dominance automobilů, možnosti uličních profilů, podpora veřejné dopravy, blízká či daleká budoucnost samořídicích automobilů a další témata pravidelně rezonují veřejným prostorem. Co víc by se dalo říct?
Číslo, které právě držíte v rukou, se pokouší nahlédnout na jednotlivé fenomény spjaté s městy a dopravou trochu jinou optikou. Tematické články se vydávají po stopách jednotlivých dopravních módů a zkoumají jejich dopad na město, ať už se jedná o soužití cyklistické dopravy s městským prostředím, anebo o sociálněsegregační působení velkých dopravních infrastruktur. Vybrané projekty a realizace představují určitou škálu přístupů, jejichž prostřednictvím se dopravní otázky projevují v urbánní struktuře.
Závěrem si položme otázku: jsou naše města skutečně městy dopravy?

 

Kateřina Čechová (*1984, Rokycany) absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects (2012–2014) a s kanceláří UNIT architekti (2016–2017). Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. Od roku 2017 je členkou redakční rady časopisu ERA21, t. č. na mateřské dovolené.
Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) a Lukáš Grasse (*1987, Olomouc) vystudovali Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011). V roce 2010 založili sdružení gogolák + grasse, s nímž získali mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizují řadu územních studií, územních a regulačních plánů. Sdružení se zaměřuje i na publikační a kurátorskou činnost, organizaci přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách (2014) nebo na projektu Plán Bratislava (2018). Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů v našem prostředí. Tématu idejí v urbanismu se věnoval Ivan Gogolák i ve své dizertační práci (2018). Od roku 2017 je členem redakční rady časopisu ERA21.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.