foto: Michal Dvořák
foto: Michal Dvořák

Krajiny výletů

Ivan Gogolák, Lukáš Grasse

 

Pojetí obytné krajiny z první poloviny 20. století nebo rekreačních krajin z té druhé už není dostačující. Ani příměstské parky či systémy zelených prstenců a klínů coby současné fenomény větších i menších zásahů celistvě nenaplňují potenciál rekreace mimo osídlení. Jak uchopit vstup člověka do krajiny dnes? Od jejích hodnotných po méně hodnotné části, v dnešním světle ekologických výzev a nutné produkce, ekosystémových služeb a jejich diverzity ve vztahu k nárokům na náš pobyt v přírodě? Krajiny výletů jsou podbízivým názvem provokujícím představivost. Území dnešní České republiky bylo v historii světovým lídrem v zacházení s krajinou jakožto místem pro rekreaci i kontemplaci. Jak na tuto tradici navázat? 
Naší ambicí není popsat celou volnočasovou infrastrukturu spojenou s vnější i vnitřní krajinou našeho osídlení, ale blíže se zaměřit na ty části, kde (drobná) architektura napomáhá rozvinout potenciál krajiny do ucelené sestavy cest a míst sloužících pro rekreaci, turismus a poznávání okolí. 
Protože je vnímání krajiny oblastí ryze osobní, nazíráme celé téma optikou většího měřítka, urbanismu a plánování, na čemž jsme jako architekti v rámci chápání všech vazeb, smyslu a souvislostí odrostli. Snad vám toto pojetí nebude cizí a nabídne trochu jiný pohled na krajiny, které jsou „naše“, nebo i na ty, které jenom navštěvujeme.

 

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) a Lukáš Grasse (*1987, Olomouc) vystudovali Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011). V roce 2010 založili sdružení gogolák + grasse, s nímž získali mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizují řadu územních studií, územních a regulačních plánů, rozvojových a strategických studií. Sdružení se zaměřuje také na publikační a kurátorskou činnost, organizaci přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách (2014) nebo na projektu Plán Bratislava (2018). Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů v našem prostředí včetně širších otázek udržitelnosti, multidisciplinarity a řešení větších celků území. Tématu idejí v urbanismu se věnoval Ivan Gogolák i ve své disertační práci. Od roku 2017 je členem redakční rady časopisu ERA21.

 

TÉMA — KRAJINY VÝLETŮ

Jednou za čas se ERA21 zaměří na krajinářská témata, která stále více vystupují do popředí zájmu. V minulosti už jsme například řešili téma rekultivovaných území v čísle nazvaném Post-krajina nebo hospodaření s dešťovou vodou v čísle Modrá krajina. Neméně aktuální je i téma tohoto vydání, které je každému povědomé, avšak nikdo se ho dosud nepokusil definovat. Téma, které specifickým způsobem uchopuje vztah člověka a přírody z hlediska trávení volného času. 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje
FILIP LANDA, šéfredaktor.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.