Jan Soukup.
Jan Soukup.

Cirkulárně a „bez uhlíku“

Editorial ERA21 #02/2022

Jan Soukup

 

Dosažení uhlíkové neutrality je aktuálním tématem všech oblastí lidské činnosti včetně architektury. Snižování takzvaných provozních emisí skleníkových plynů za pomoci nízké energetické náročnosti budov a obnovitelných zdrojů je bezesporu cesta správným směrem. 
Novou výzvu představují zabudované emise, tj. takové, které v sobě nesou samotné stavební materiály. Nejsou vůbec zanedbatelné – podle odhadů budoucího objemu výstavby mohou naopak hrát zásadní roli ve zbývajícím emisním rozpočtu1. Nové nadějné technologie musíme podporovat, ale nemůžeme na ně spoléhat v alibistickém vyčkávání. Kde tedy začít?
Zapojme se v co největší míře do podpory toho, co dává smysl už dnes, protože stavby, které nyní projektujeme, zde možná budou ještě za sto let. Dva vzájemně se doplňující směry nám mohou být vodítkem. S podporou biotechnologií – zvláště stavebních materiálů na bázi jednoletých plodin, které svými vlastnostmi mnohdy předčí materiály konvenční – můžeme dokonce proměnit stavby z producentů emisí na úložiště uhlíku. Velmi smysluplnou perspektivu budoucího vývoje nabízí také cirkulární architektura. Proměňme architekturu a problém v řešení.

 

1 Globální emisní rozpočet říká, jaké množství emisí CO2 může ještě lidstvo vypustit, než dosáhne odhadovaného bodu zlomu, kdy se nastartují samoohřívací zpětné vazby planety, jež pravděpodobně nedokážeme ovlivnit (+1,5 až +2 °C).

 

Jan Soukup (*1983, Litoměřice) je architekt, absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Od studií se věnuje participativním metodám navrhování a přírodním materiálům v architektuře. Spoluinicioval výzvu architektů v souvislosti s eskalací klimatické krize architects-for-future.cz a podnítil vznik iniciativní skupiny pro udržitelnost pod Českou komorou architektů, která se začala spojenými tématy hlouběji zabývat. Společně s kolegou Markem Dohelským pracuje pod hlavičkou Second Nature Studio. www.secondnature.cz 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.