Jan Magasanik; foto: Jan Malý / fotomaly.cz.
Jan Magasanik; foto: Jan Malý / fotomaly.cz.

Od inspirované k inspirující. Editorial ERA21 #06/2022

Jan Magasanik

 

Po vzoru svých vikingských předků dobývá dánská architektura celý svět. Dánové plní architektonické zpravodajství a stránky časopisů od nepaměti. Arne Jacobsen, Jørn Utzon, Henning Larsen, pro každého architekta notoricky známá jména. 
Co to ale dánská architektura vlastně je a proč se o ní všude a tak často mluví? Její historie je popisem emancipace, jejího vývoje z čistě inspirované k inspirující.
Stavitelskou tradici v Dánsku, podobně jako v českých zemích, významně obohatily tvůrčí výkony italských a francouzských mistrů, především proto, aby pozvedly úroveň královské kultury. S průmyslovou revolucí se do Dánska z jihu dostává i téma konfliktu řemeslnosti, ornamentu a racionality. Dánský modernismus začíná definovat vlastní témata, která se zdejší architekturou prolínají dodnes: potřeba slunečního světla a prosté a dostupné lokální materiály. Postupné vstřebávání a integrace evropské avantgardy do skandinávského prostředí jsou nejlépe patrné z prací Arneho Jacobsena. Lehkost z jeho prvních projektů se postupně vytrácí, jeho návrhy těžknou a začínají splývat s krajinou. Po válce se k základním architektonickým ingrediencím přidává ještě téma „veřejně prospěšného blahobytu pro všechny“ a sebevědomí mladých dánských tvůrců ukázat se světu po vzoru amerických, japonských nebo ostatních severských architektů. 
Dánská architektura je mnohem více provázána s lidmi, a proto i snáze reflektuje proměny doby a nálady ve společnosti. Jedním z jejích hlavních témat posledních let je ekologie. Ne pouze ve smyslu trvalé udržitelnosti, ale v daleko širším pojetí vztahu člověka a přírody. Spektrum zajímavých architektů je však větší, než by se mohlo zdát z publikací slavných ateliérů, které se staly nejúspěšnějšími velvyslanci dánské kultury. O náhled do trochu méně známé scény se pokouší právě toto číslo.

 

Jan Magasanik (*1977, Ústí nad Labem) vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci, absolvoval stáže na pražské AVU, VŠUP a v kancelářích 4A architekti a DaM architekti. Od roku 2006 žije v Kodani a pracuje v kanceláři BIG – Bjarke Ingels Group. Je součástí týmu, který v tomto roce zvítězil v mezinárodní soutěži na Vltavskou filharmonii v Praze. Několik let působil v redakční radě časopisu ERA21. www.big.dk

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.