Filip Landa.
Filip Landa.

Přetvářená země

Filip Landa

 

Krajina zasažená činností člověka. Krajina exploatovaná, tj. využívaná i zneužívaná, obdělávaná i vykořisťovaná, krajina přetvořená, post-krajina. Upínáme svou pozornost do míst, kde člověk zanechal výraznou stopu a kde přichází cílená obnova. Co nás k této obnově vede? Výčitky svědomí, vzpomínky na minulost, hospodářský profit, touha po obytnosti a kráse?

Zkoumáme strategie obnovy krajiny se zátěží, která může mít ekologický, ekonomický i socio-kulturní původ a k jejímuž odstranění používáme různé nástroje. Pro post‑těžební, post‑industriální či post‑agrární krajinu se snažíme najít nové plnohodnotné hospodářské či rekreační využití, do post‑vojenské krajiny navracíme divoké koně a zubry, vysídlenou krajinu v pohraničí oživujeme pomocí happeningů nebo landartových instalací.

Rekultivace je vzhledem k aktuálním proměnám krajiny velkým tématem. Často stojí nemalé prostředky a trvá desetiletí až staletí. Ani rozloha rekultivovaných území není zanedbatelná. Například soustava jezer vzniklých hydrologickou rekultivací severočeských dolů bude mít šestkrát více vody než nádrž Lipno, vojenský újezd Ralsko je dle katastrální výměry de facto čtvrtou největší obcí ČR. Podobných příkladů najdeme více.

Fenomén exploatace krajiny však není nový – člověkem je dnes přetvořena téměř celá Země. A jak pro náš časopis tvrdí doyen české rekultivační školy Stanislav Štýs, krajinu nelze zničit, ale pouze přetvářet k horšímu, či lepšímu.

Máme se tedy snažit za každou cenu krajinu rekultivovat, nebo je lepší ponechat ji ladem? Co má obnova krajiny společného s architekturou a jakou roli v ní hrají architekti?

 

Filip Landa (*1984, Litoměřice) je architekt, doktorand Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze, externí redaktor a člen redakční rady časopisu ERA21. Vystudoval architekturu na TU v Liberci, studoval také v belgickém Gentu. Pracoval v architektonických kancelářích v USA a Nizozemsku. Stojí za vznikem regionálních platforem Liberec:Reichenberg.net a Litoměřice|||Leitmeritz.net, dlouhodobě spolupracuje s ateliérem Sféra.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.