Zuzana Morávková; foto: Jakub Kriš.
Zuzana Morávková; foto: Jakub Kriš.

Městský architekt

Zuzana Morávková

 

Téma městského architekta nám v hlavě leží již delší dobu. Posledním impulzem byl letošní rok, kdy v našem domovském Brně vyvrcholila debata o obnovení kanceláře architekta města a kdy dlouholetý kolega Marek Kuchta opustil redakční řady, aby se stal městským architektem v Hranicích.

Pominu-li dění na pražském Institutu plánování a rozvoje v posledních měsících, činnost městských architektů se dostává do centra pozornosti v řadě českých měst hledajících svou identitu. Městům mnohdy chybějí udržitelné koncepce rozvoje, sílí v nich poptávka po kvalitních veřejných prostranstvích a kvalitních stavbách veřejné vybavenosti. Přestože není pozice městského architekta upravena žádným obecně závazným právním předpisem ani jiným profesním dokumentem a není podporována ani na vládní úrovni, v současné době ji v různých formách využívá kolem devadesáti českých a moravských měst a obcí a zdá se, že jejich počet bude narůstat.

ERA21 se rozhodla přispět do diskuze tímto číslem, ve kterém jsme se zaměřili na města malé a střední velikosti. Hlavní město Prahu jsme z našeho průzkumu záměrně vynechali; sama o sobě by problematika IPR vydala na celé jedno číslo a je zřejmé, že pro objektivní zhodnocení činnosti instituce chybí potřebný odstup. Města, která jsme do čísla vybrali, se vzájemně liší – svou velikostí, historií, prostorovou a funkční strukturou i socioekonomickým vývojem, liší se délkou působení městského architekta i rozsahem jeho činnosti. Každé má svá specifika. Zajímaly nás především zkušenosti městských architektů, ale také to, jak spolupráci hodnotí představitelé města. Pátrali jsme po konkrétních výsledcích této spolupráce, jakkoli je pochopitelné, že nepřicházejí ze dne na den. Ptali jsme se i po problémech, které v průběhu mohou nastat. Vyzpovídali jsme deset architektů působících v jedenácti českých a moravských městech a jednoho zástupce ze Slovenska. Dotkli jsme se úlohy architekta v rámci větších územně samosprávných celků a podnikli také historický exkurz pojednávající o proměně role městského architekta na příkladech Prahy, Brna a Hradce Králové.

ERA21 #05/2016 má ambici být městům vodítkem, jak a proč spolupracovat s městským architektem, a architektům motivací, jak přispět k udržitelnému rozvoji sídel.

 

Zuzana Morávková (*1976, Ostrava) je architektka, editorka, publicistka a yuyadesignérka. V časopise ERA21 působí s přestávkou od roku 2004, od roku 2015 jako šéfredaktorka. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně (1996–2003), spolupracovala s ateliéry DRNH architektonická kancelář, Ateliér Štěpán, knesl + kynčl architekti. Je členkou občanského sdružení Brno na kole.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.