Martin Sucharda
Martin Sucharda

Modrá krajina

Martin Sucharda

Zatímco drobná bojovná školačka ze Švédska pluje přes masu vody Atlantického oceánu vyčinit americkému prezidentovi, stává se klima a s ním spojené problémy stále větším tématem i na lokální úrovni u nás v ČR. Nedávno se mě kamarád IT specialista zeptal, co by mohl jakožto pasivní majitel polností restituovaných po předcích udělat proti suchu. Překvapilo mě to. Pro mě coby odborníka je problém s vodou v krajině tématem již dlouho a zvykl jsem si, že pravidelně chodí větší či menší povodně, nemalá část českých polí je trvale degradována erozí a v posledních letech se k tomu přidalo sucho. Jako odborníci s tím děláme, co můžeme, ale projektovaná opatření většinou stejně skončí na neochotě vlastníků odprodat své pozemky. Po povodních se sice ochota vždy zázračně zvedla, ale rychle zase opadla. Ostatně článek o historické paměti můžete najít i v tomto čísle časopisu ERA21.
Chronický problém degradace polí se nestal společenským tématem nikdy. A tak ani u problémů se suchem, které muselo z principu střídání podnebí podpořeného klimatickou změnou logicky přijít, jsem nečekal téměř žádnou odezvu veřejnosti. Avšak opak se stal pravdou a téma se začalo hojně diskutovat od hospod po sdělovací prostředky. Důvodem, který vnesl toto téma do naší nezemědělské společnosti, byla katastrofa postihující naše lesy. Uschlé bory, které už nešumí po skalinách, asi přivedly lid v obavu, že také voda by mohla přestat hučet po lučinách a následně i ve vodovodních kohoutcích. Obecné zděšení podpořil fakt, že několika obcím se to skutečně stalo.
Voda v krajině i urbanizovaném prostředí se tak stala společensky důležitým tématem. Plánovací komise zodpovědných ministerstev vyčleňují prostředky na řešení problému, ze skříní se vytahují letité projekty a starostové obcí dumají, co by se dalo dělat. S tím vším ale vyvstává otázka, „co“ a „jak“ opravdu dělat. Vždyť z minulosti známe projekty, které sice vodohospodářskému účelu pomohly, ale v mnohém jiném uškodily. Společné úsilí architektů s vodohospodáři a dalšími specialisty může spoustě problémů předejít a vést k výrazně kvalitnějším řešením. Toto číslo se snaží upozornit na část problémů a ukázat možnosti spolupráce.

 

Martin Sucharda (*1979, Brno) vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně a je autorizovaným inženýrem pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Několik let pracoval v projekční firmě ŠINDLAR Group jako projektant revitalizací vodních toků. V současnosti působí na Katedře biotechnických úprav krajiny Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Vědecky se věnuje fluviální geomorfologii a přírodnímu designu vodních toků. Zároveň působí ve vlastní projekční kanceláři.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.