Požární uzávěry; zdroj: AVAPS.
Požární uzávěry; zdroj: AVAPS.
Kouřové zábrany; zdroj: AVAPS.
Kouřové zábrany; zdroj: AVAPS.
BIM technologie; zdroj: AVAPS.
BIM technologie; zdroj: AVAPS.
Důležitost požárních uzávěrů ve stavbách; zdroj: Avaps.
Důležitost požárních uzávěrů ve stavbách; zdroj: Avaps.
Design a volný prostor; zdroj: AVAPS.
Design a volný prostor; zdroj: AVAPS.
Ověřená kvalita; zdroj: AVAPS.
Ověřená kvalita; zdroj: AVAPS.

Požární bezpečnost staveb

Uplatňování zásad požární bezpečnosti staveb při projektování i realizaci přináší řadu komplikací zejména v souvislosti s dělením objektů do požárních úseků. Na rozdíl od požadavků architektů, projektantů a uživatelů staveb na velké, ničím nedělené prostory, vyžadují platné projektové normy důsledné oddělování prostorů sloužící zejména bezpečnému úniku a uzavření prostorů se zvýšeným rizikem vzniku požáru a kouře. Nalezení přijatelného kompromisu, tj. skloubení požadavků požární bezpečnosti i  požadavků provozních, je možné řešit instalováním roletových požárních uzávěrů, které svojí rozměrovou variabilitou umožňují oddělení únikových cest, ale i předělení prostoru, kterým by se mohl požár šířit, respektive prostupovat.

 

Požární uzávěry

› Textilní roletové požární uzávěry nachází využití například v otevřeném prostoru nebo v místech, kde není vhodné oddělit dva požární úseky požární stěnou. Instalací roletového uzávěru dochází k dělení prostoru až v okamžiku detekce začínajícího požáru, kdy se uzávěr spustí k zemi a sousedící prostory (požární úseky) oddělí z důvodu zamezení šíření požáru objektem, případně pro účely ochrany únikových cest určených k evakuaci osob, nebo pro záchranné práce jednotek HZS. Velice oblíbeným typem roletových požárních uzávěrů představují právě textilní roletové požární uzávěry s mezními stavy EI nebo EW (výrobkové řady FIBREroll; FIBREroll EI).

› Systém FIBREroll EI vyniká nejen bezpečností, ale i konstrukční jednoduchostí a spolehlivostí. Konstrukce FIBREroll EI vznikla přímo ve vývojovém oddělení naší firmy. Roletu tvoří speciální textilie, která vlivem požáru nabude na své velikosti. Díky tomu samotná textilie zajistí dostatečnou izolaci pro splnění požadavků na mezní stavy EI (bez nutnosti ochlazení uzávěru vodou).

 

Kouřové zábrany

› Textilní kouřové zábrany se na rozdíl od požárních uzávěrů instalují pod vodorovné konstrukce objektů a využívají se k zabránění šíření kouře po objektu a k jeho účinnému odvětrání. Kouřové zábrany od nás nemají žádný limit délky a samotná výška spuštění může dosahovat až 7 m.

› V případě kouřové zábrany lze nastavit i možnost dvojfázového uzavření pro usnadnění evakuace osob z objektu, v němž probíhá požár; s tímto řešením se setkáváme v zahraničních realizacích.

› SMOKEbarrier SG – variantu čiré skleněné zábrany – využíváme v objektech, u nichž není z prostorových či architektonických důvodů vhodné instalovat textilní kouřové zábrany.

 

BIM technologie

› BIM projekční nástroj Autodesk Revit usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, umožňuje vizualizaci a simulaci implementace výrobku do budovy, a to bez nutnosti znalosti technických detailů. Kompletní portfolio našich výrobků má i svůj digitální model připravený v programu Revit, který následně umožňuje vlastníkovi stavby zpracování tzv. digitálního dvojčete reálné stavby.

› Kompletní BIM knihovnu našich produktů naleznete na odkazu:

https://avaps.cz/produkty/vyhody-produktu/revit-bim-knihovna-produktu-avaps-n466942.htm

 

Důležitost požárních uzávěrů ve stavbách

S přihlédnutím k architektonickému návrhu se v dispozici objektů vyskytují otvory v dělících konstrukcích umožňující pohyb osob, automobilů či přepravu materiálu mezi sousedícími prostory objektu a zároveň také mezi jednotlivými požárními úseky. Součástí požárně dělicí konstrukce je v takovémto místě výplň stavebního otvoru (například dveře, okna, roletové uzávěry), na kterou je kladen požadavek na požární odolnost – minimálně shodnou jako na samotnou konstrukci.

 

Design a volný prostor

Mezi hlavní přínosy roletových požárních uzávěrů patří malé požadavky na prostor v okolí stavebního otvoru zejména v oblasti nábalu rolety a variabilita možností kotvení rolet (lze jak na otvor, tak do otvoru, případně kombinací obou). V případě estetických řešení staveb lze požární uzávěry / kouřové zábrany kompletně skrýt pod podhled ve stropní části a zabudovat veškeré elektrické přívody pod omítku. Naopak pro přiznané řešení výrobku ve stavbě nabízíme širokou škálu barev a struktur prostřednictvím vlastní linky povrchové úpravy.

 

Ověřená kvalita

V požární zkušební laboratoři AVAPS pravidelně testujeme a kontrolujeme úroveň kvality nakupovaných komponent našich řešení, především textilií. Samostatné pracoviště interně využíváme pro vývoj nových produktů, indikativní testy odolnosti vlastních produktů, které vždy realizujme před finální zkouškou v akreditované laboratoři. Laboratoř nabízí své služby indikativních zkoušek požární odolnosti stavebních výrobků dle EN 1363‑1 a navazujících norem i externím subjektům.

 

AVAPS s.r.o. je stabilní firma s dlouholetou tradicí v oblasti požární bezpečnosti staveb. Soustředíme se především na výrobu, prodej, montáž a následný servis roletových požárních uzávěrů a kouřových zábran. Kvalita našich výrobků, jejich neustálý vývoj a inovace jsou pro nás naprostou prioritou; stejně jako vstřícný přístup k našim zákazníkům.

 

Pomůžeme i Vám!

Naši odborníci jsou Vašimi konzultanty při výběru nejvhodnějšího řešení požární bezpečnosti stavby. Zohledňují legislativní požadavky, představy Vás, architektů a projektantů, a to od prvotní myšlenky, přes první prototyp až k finálnímu návrhu zabudování výrobku AVAPS do stavby.

 

AVAPS s.r.o.

U Obalovny 488

250 67 Klecany

+420 777 911 770

obchod@avaps.cz

www.avaps.cz

 

Těšíme se na budoucí spolupráci!

 

Ing. Ivana Novotná

Vedoucí obchodního oddělení

Ing. arch. Filip Novotný

Ředitel společnosti

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.