Unikátní výzkum: jak si stojí digitalizace v českých projekčních firmách?

Více než polovina projekčních společností v České republice využívá při práci na svých projektech proces BIM a další téměř pětina jej plánuje brzy implementovat. Jaké typy firem drží krok s digitalizací a jaké se s technologiemi budoucnosti teprve seznamují? Jaký vliv má na modernizaci teritoriální působnost společností a jak české projekční firmy vidí svoji budoucnost na trhu? To ukázal unikátní výzkum realizovaný v prvním čtvrtletí letošního roku. Seznamte se s jeho výsledky…

 

V období od konce února do začátku dubna letošního roku provedla agentura Foresite na zadání společnosti Autodesk výzkum mezi projekčními společnostmi v České republice, který zjišťoval aktuální stav zapojení BIM procesů při projektování. Informační model budovy, tedy BIM, je metoda práce, která je založena na principu správy databázového modelu budovy od projektování, přes výstavbu až ke správě budovy.

BIM poskytuje přidanou hodnotu v efektivitě díky tomu, že umožňuje propojit lidi, procesy a nástroje, a to po celou dobu životního cyklu budovy. Celý stavební projekt je tak transparentnější a kvalitnější a současně umožňuje spolehlivější určení nákladů a harmonogramu prací. Pro investory, klienty a uživatele je tak výsledkem trvale udržitelná stavba a její správa. Přechod na BIM je spojený se změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií.

Kdo se unikátního výzkumu účastnil? Většinu respondentů (70 %) tvořily firmy zaměřené na projektování budov, ostatní firmy se specializují na projekty infrastruktury. V průzkumu byly rovnoměrně zastoupeny jak malé společnosti do 30 zaměstnanců, tak ty velké, které mají 31 a více zaměstnanců. Devět procent dotazovaných firem dokonce zaměstnává 100 a více lidí.

 

Do digitalizace investují hlavně velké firmy

Podle vyjádření zástupců projekčních společností zodpovědných za nákup softwaru vydává většina (58 %) na IT včetně softwaru sumy do 2 % obratu společnosti. Větší společnosti a společnosti pozitivně naladěné ohledně své ekonomické budoucnosti však za IT a software vydají přes 5 % obratu. Náklady na software přitom běžně tvoří až 20 % výdajů na IT.

Pokud jde o náklady na specializovaný projekční software a systémy pro projektování, hovoříme nejčastěji (42 % společností) pouze o méně než 10 % celkových výdajů na software. Výrazně vyšší podíly však jsou zaznamenány v segmentu projektování budov a také u větších firem, shodně 24 %. Při práci na svých projektech proces BIM využívá více než polovina dotazovaných společností. Dalších 17 % jej plánuje implementovat. Častěji BIM používají společnosti zaměřené prioritně na projektování budov (58 %) než společnosti projektující primárně ostatní infrastrukturu (39 %). Firmy s 30 a více zaměstnanci BIM využívají podstatně častěji (67 %) než menší firmy (39 %).

 

Teritoriální působnost a velikost firmy určují využití BIM v Česku

Většina zkoumaných společností je aktivních pouze úzce regionálně nebo jen na území České republiky. U malých firem je tento podíl dokonce 84 %. Jako globální označilo své působení pouze 9 % firem. Velikost teritoria působení roste se samotnou velikostí firmy. Podle studie faktor velikosti také přímo ovlivňuje úspěšnost projekčních firem ve výběrových řízeních.

Velké projekční firmy v průzkumu deklarovaly více než 50% úspěšnost v tendrech. Navíc velké společnosti jsou také o něco pozitivnější v hodnocení své ekonomické situace. Velmi dobře nebo dobře svoji aktuální situaci hodnotí 70 % z nich. Naopak firmy s neutrálním či spíše negativním výhledem podstatně častěji uvádějí menší úspěšnost ve výběrových řízeních. Nízkou úspěšnost (do 20 %) deklaruje 34 % malých společností.

 

Udržitelnost budov začíná u architektů

Při plánování a projektování se napříč všemi společnostmi jako důležitý aspekt ukazuje trvalá udržitelnost budov. Ta začíná už u architektonického návrhu a umístění budovy do terénu, jejího nasměrování vůči světovým stranám apod. Samotné architektonické řešení tak může např. velmi významně snížit náklady na vytápění nebo chlazení budovy. Více než dvě třetiny (69 %) zástupců firem v průzkumu uvedly, že jsou přesvědčeni o tom, že trvalá udržitelnost je správný směr v projektování budov a infrastruktury.

 

Revit patří mezi oblíbené softwary

Jako jeden z nejoblíbenějších softwarů pro BIM procesy v rámci dotazovaných společností byl uváděn Autodesk Revit. Tento víceoborový software pro kvalitnější koordinované návrhy je úspěšný jak menších firmách, tak ve větších společnostech. Pomocí této aplikace je dosahováno vyšší efektivity a přesnosti během celého životního cyklu projektu – od koncepčního návrhu, vizualizace a analýzy až po výrobu a stavbu. Týmy projektantů a konstruktérů tak díky bezpečnému cloudovému řešení mohou spolupracovat na projektech kdykoli a kdekoli.

Na procesu přípravy stavby se podílí více profesí a při špatném založení koncepce budovy je nutné v budoucnu podstoupit nákladné změny. Oborovým trendem je proto prohlubování spolupráce architektů a stavebních inženýrů a posilování znalostní základny možností udržitelného stavění.

Jak ukazuje výzkum, české stavebnictví si stále více uvědomuje přínos a nezbytnost zavedení digitalizace do procesu výroby. Přestože se Česko ocitá na vzestupu zavádění těchto technologií, je stále důležitější prohlubovat povědomí o jejich přínosech pro budoucnost firem. Aby byl tento pokrok co nejefektivnější, je nutné spolupracovat s klíčovými technologickými partnery, výrobci softwaru. Právě ti pomohou nalézt nejlepší řešení firmám na míru a stát se konkurenceschopnějšími na trhu.

 

Jaké další zajímavosti přinesl průzkum? Kompletní studii najdete ZDE.

 

Informace společnosti Autodesk; www.autodesk.cz

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.