Snaha šetřit peníze i energie je dnes cílem mnoha domácností. Výrazně s tím může pomoci výměna oken. Jedná se totiž o efektivní a zároveň snadno realizovatelné opatření. Zdroj: VEKRA
Snaha šetřit peníze i energie je dnes cílem mnoha domácností. Výrazně s tím může pomoci výměna oken. Jedná se totiž o efektivní a zároveň snadno realizovatelné opatření. Zdroj: VEKRA
Okno obecně platí za nejslabší článek obálky budovy, pokud jde o únik tepla. Jeho kvalitní provedení je tedy klíčové, výměnou nevyhovujících oken lze uspořit podstatné množství tepelné energie a tedy i nákladů na vytápění. Zdroj
Okno obecně platí za nejslabší článek obálky budovy, pokud jde o únik tepla. Jeho kvalitní provedení je tedy klíčové, výměnou nevyhovujících oken lze uspořit podstatné množství tepelné energie a tedy i nákladů na vytápění. Zdroj
Pro včasnou eliminaci problémů s mizejícím teplem je třeba znát riziková místa, která mohou vést k jejich vzniku. Jedná se jak o detaily konstrukce okna, tak o prostor připojovací spáry. Zdroj: VEKRA
Pro včasnou eliminaci problémů s mizejícím teplem je třeba znát riziková místa, která mohou vést k jejich vzniku. Jedná se jak o detaily konstrukce okna, tak o prostor připojovací spáry. Zdroj: VEKRA
Problém s nadměrným únikem tepla se netýká jen starých oken, ale i těch ještě relativně nových, která mohou na první pohled vypadat zcela v pořádku. Zdroj: VEKRA
Problém s nadměrným únikem tepla se netýká jen starých oken, ale i těch ještě relativně nových, která mohou na první pohled vypadat zcela v pořádku. Zdroj: VEKRA
Při nesprávném postupu montáže a nedostatečném utěsnění připojovací spáry může v tomto prostoru vznikat skrytá plíseň, a to již po několika dnech. Zdroj: VEKRA
Při nesprávném postupu montáže a nedostatečném utěsnění připojovací spáry může v tomto prostoru vznikat skrytá plíseň, a to již po několika dnech. Zdroj: VEKRA
Okno VEKRA Komfort EVO s utěsněnou  připojovací spárou. Zdroj: VEKRA
Okno VEKRA Komfort EVO s utěsněnou připojovací spárou. Zdroj: VEKRA
Test termokamerou u okna z roku 2003 potvrdil nedostatečné tepelně izolační vlastnosti a velký únik tepla. Zdroj: VEKRA
Test termokamerou u okna z roku 2003 potvrdil nedostatečné tepelně izolační vlastnosti a velký únik tepla. Zdroj: VEKRA
Termokamera ukázala, že i u zcela nového okna, které není dostatečně kvalitně provedeno, může docházet k výraznému úniku tepelné energie. Zdroj: VEKRA
Termokamera ukázala, že i u zcela nového okna, které není dostatečně kvalitně provedeno, může docházet k výraznému úniku tepelné energie. Zdroj: VEKRA
Ve srovnávacím testu termokamerou dopadla nejlépe okna VEKRA Komfort EVO. Zdroj: VEKRA
Ve srovnávacím testu termokamerou dopadla nejlépe okna VEKRA Komfort EVO. Zdroj: VEKRA
Trik se u oken skrývá v detailu. I když okna splňují normou stanovené parametry a mají CE štítek, přesto mezi nimi mohou být výrazné rozdíly. Zdroj: VEKRA
Trik se u oken skrývá v detailu. I když okna splňují normou stanovené parametry a mají CE štítek, přesto mezi nimi mohou být výrazné rozdíly. Zdroj: VEKRA

Když okna kradou teplo, říkají si o výměnu!

Šetřit peníze i teplo! Cíl současných dní pro mnohé z nás. Jaké jsou cesty? Změna zdroje tepla za energeticky úspornou variantu, zateplení obálky domu anebo výměna oken – tři nejčastěji skloňovaná řešení, přičemž to poslední je nejrychleji realizovatelné. I přestože okna na první pohled mohou vypadat v naprostém pořádku, tak skutečnost může být úplně někde jinde.

 

Aktuální topná sezóna s sebou nepřináší jen útulné domácí teplo v chladných dnech, ale pro mnoho lidí také spoustu obav. Kvůli rostoucím cenám energií a nejistotě, zda bude v zimě dost tepla pro všechny, hledá nyní mnoho domácností způsoby, jak náklady na vytápění minimalizovat. Mnoho z nich proto uvažuje o tom, zda by se jim nevyplatilo alespoň vyměnit okna. Celkem jasné je to u těch, která jsou stará dvacet či třicet let, ale mnozí u svých oken řeší problémy s netěsností a velkým únikem energie z interiéru, přestože je koupili poměrně nedávno. „Je třeba si uvědomit, že okno není neprostupná bariéra. Z pohledu úniku tepla se jedná o nejslabší článek vnější obálky domu. Jejich výměnou se dá uspořit poměrně významné množství energie. Nechali jsme si naše zjištění potvrdit nezávislou laboratoří UCEEB při ČVUT, která se zaměřuje na energeticky efektivní řešení budov. Výsledky jejich testů naše závěry potvrdily. Při porovnání těsnosti starého plastového okna namontovaného v roce 2003 s oknem VEKRA Komfort EVO dosahovala spotřeba energie na vytopení místnosti u starého okna až o 70 % energie vyšší hodnotu. Měření proběhlo i s běžným oknem z roku 2022, které lze dnes koupit na českém trhu a které má v podstatě stejné parametry CE štítku jako okno VEKRA, a u něj byla spotřeba vyšší o 20 až 25 %. Oba testy ukázaly, že když je okno řádně zkonstruované a správně namontované, pak energii šetří,“ uvádí Jan Tušl, spolumajitel značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Celkem jasně se ukázalo, že nákup kvalitních, dostatečně těsnicích oken představuje nejefektivnější a zároveň poměrně snadno realizovatelné opatření, kterým lze docílit nižší částky za vytápění.

 

Proč okna kradou teplo?

Je jasné, že pokud má dům ještě původní okna s dvojsklem, bude kvůli nim zbytečně přicházet o cenné teplo. „V 90. letech až přelomu milénia nastal velký rozmach výměny oken. Tehdy ale na trhu panovalo přesvědčení, že mezi okny není až takový rozdíl a mnoho majitelů je proto vybíralo hlavně podle nižší ceny. Dnes na pohled působí funkčně, ale jejich majitelé už z užívání tuší, že nemají dostatečnou těsnost a interiér tak zbytečně ztrácí teplo. Mnoho lidí navíc tehdy přistoupilo jen k výměně oken a dnes uvažují ještě o dodatečném zateplení. Tato okna už ale dnešním požadavkům vyhovovat nebudou a bylo by tedy vhodné spolu se zateplením tato morálně i technicky zastaralá okna vyměnit,“ popisuje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky VEKRA.

 

Problém s nadměrným únikem tepla skrze okna se ale může týkat i novostaveb. Pokud si majitel postavil nový dům, dostatečně ho zateplil, ale zvolil méně kvalitní okna s nevyhovující těsností, jsou právě ona místem, kudy dům přichází o teplo a majitel o peníze. První problémy se přitom mohou projevit již první zimu.

 

Kudy teplo oknům uniká?

Abychom problémům s mizejícím teplem a prochládáním interiéru předešli, je třeba vědět, kde vznikají. Pokud se podíváme na dvě srovnatelná okna od různých výrobců, na první pohled mohou vypadat prakticky stejně. V detailech a pod povrchem omítky v ostění se ale mohou skrývat poměrně zásadní rozdíly, které se mohou do budoucna stát zdrojem problémů, pokud se cokoliv podcení.

  1. Rám – pro dobré tepelně izolační vlastnosti je důležitá jeho dostatečná hloubka, nikoliv například pouze počet komor v případě plastových oken. Plastové rámy by měly mít dostatečnou pevnost a tvarovou stálost. Preciznost výroby se projevuje v minimalizaci a přesnosti mezery mezi křídlem a rámem, kterou nejčastěji létají peníze oknem.
  2. Sklo – z pohledu úniku tepla je nutné trojsklo, kterým oproti dvojsklu projde jen polovina tepla. To ale působí i opačně, trojsklo propustí méně tepla nejen ven, ale i dovnitř, takže navíc omezuje přehřívání interiéru v letním období.
  3. Hloubka zasklívací polodrážky – ukazuje hloubku uložení skla v rámu, což minimalizuje pravděpodobnost vzniku kondenzátu na skle. Minimální hloubka je 29 mm.
  4. Distanční rámeček – teplý plastový meziskelní rámeček omezuje vliv tepelných mostů a snižuje riziko rosení skla. Někteří výrobci ovšem stále používají tento rámeček z hliníku, který ale vede teplo a může rosení oken naopak výrazně napomáhat. Je tedy v oknech nežádoucí.
  5. Těsnění – pro dobrou izolaci je ideální středové těsnění, tedy celkem se třemi těsnicími rovinami. Na rám by mělo být ručně natahované, nikoliv svařované spolu s profilem. Svařované je pro únik tepla asi nejhorší volba. Na druhou stranu se lehce odhalí, protože je dobře viditelné.
  6. Kování – ideální volbou je to celoobvodové s maximálním počtem uzamykacích bodů, které zajišťují pevné spojení křídla s rámem. Okno tedy stále dobře těsní, ať je venku zima nebo teplo, a není tak nutné ručně nastavovat letní nebo zimní režim kování.
  7. Připojovací spára – svoji důležitou roli hraje i montáž okna. Dostatečné utěsnění připojovací spáry je zásadní jak pro omezení vzniku tepelných mostů a dobré tepelně izolační vlastnosti okna, tak pro snížení pravděpodobnosti vzniku vlhkosti na ostění a následné tvorby plísní. Profesionální provedení montáže s ověřenými postupy práce by proto mělo být nedílnou součástí dodávky okna.

 

Když okna netěsní…

Nesprávné nebo nekvalitní provedení výše jmenovaných detailů není radno podceňovat. Pokud venku panuje příznivé počasí, rozdíly mezi okny prakticky nepoznáme. S prvními studenějšími dny nebo nestandardními povětrnostními situacemi se ale projeví naplno. Jakmile přijde chladné počasí nebo se začnou zvyšovat náklady na vytápění domácnosti, teprve tehdy ukáže okno svoje skutečné vlastnosti. „Pokud okno není dostatečně kvalitní, nemá dobré izolační vlastnosti a není správně nainstalované a seřízené, bude kvůli němu docházet k většímu úniku energie, a my proto budeme platit vyšší účet za vytápění. Dalším problémem může být rosení skla, na ostění kolem se mohou tvořit vlhké mapy a v důsledku toho i plísně. S tím souvisí i zhoršování kvality vnitřního vzduchu. Problémem ale může být i skrytá plíseň v připojovací spáře, pokud tento prostor není dostatečně utěsněný,“ vyjmenovává Ing. Milena Tomčíková z VEKRY.

 

Každé okno navíc obsahuje z pohledu úniku tepla tři hlavní riziková místa – prostor styku skla s profilem křídla, mezeru mezi křídlem okna a jeho rámem a prostor připojovací spáry. Pokud se tedy s popsanými problémy potýkáte, příčina bude pravděpodobně ležet v nesprávném provedení některého z těchto tří detailů.

Pojďme si ale výše uvedené potvrdit i termokamerou, ta totiž rozdíly mezi okny potvrzuje na první pohled. Tmavá barva ukazuje na nízkou teplotu okna, a tedy i na velký únik tepla, světlejší odstín pak značí teplejší povrch, a tedy i menší tepelnou ztrátu.

 

Měření termokamerou

 Staré okno 2003 – okno s dvojsklem propouští více chladu, nejvíce se to
projevuje orosením ve spodní části. Spotřeba je o 65 % vyšší než u oken VEKRA
Komfort EVO.
 Běžné okno 2022 – shodné parametry CE štítku s oknem VEKRA, největší
prostup tepla je přes kovový distanční rámeček a skrze spáru mezi oknem a
rámem. Spotřeba je o 65 % vyšší než u oken VEKRA Komfort EVO.
 Okno VEKRA KOMFORT EVO – těsnící okno nepropouštějící chlad (bez tmavých
ploch)

 

Poznámka k naměřeným hodnotám: Test probíhal za laboratorních podmínek. V praxi mohou hodnoty oscilovat, protože na zadržení tepla v interiéru se ve velké míře podílí materiály, které tvoří vnější obálku domu, a to včetně zateplení. V úvahu je třeba také brát lokalitu, kde je stavba umístěna. Hodnoty se určitě budou lišit v Krkonoších od těch naměřených na jižní Moravě. Nicméně právě proto kvalita oken hraje zásadní roli. Je pomyslným jazýčkem na vahách, který může rozhodnout o celkových hodnotách úspor.

Kvalitní snímky byly pořízeny termokamerou značky Testo s.r.o. (www.testo.com).

 

Aby okna teplo nekradla!

Jak tedy zbytečně nepřicházet o drahocenné teplo a nevyhazovat peníze oknem? Nespoléhejte se pouze na papírově doložené vlastnosti a nabídku obchodníka! Trik se dnes u oken skrývá v detailu, proto je potřeba podívat se na ně zblízka, vše si prohlédnout a osahat. „To, že okno splňuje normou stanovené parametry a má potřebnou certifikaci, bohužel dnes není dostatečný doklad jeho kvality. Zkušenosti ukazují, že i tak mezi nimi mohou být poměrně zásadní rozdíly,“ říká Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Větší pozornost se v tomto případě určitě vyplatí. A čím starší okna měníte, tím víc získáte. „Pokud budete měnit okna stará 15 a více let je díky jejich těsnosti možné ušetřit v rodinném rozpočtu i polovinu v účtech za energie. Pokud budete kupovat okna nová, mohou být vzhledem k jejich odlišnému zpracování rozdíly v energiích mezi 20 až 30 %,“ dopřesňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Průměrná výše investice do výměny oken v panelovém bytě se pohybuje přibližně okolo 80 000 Kč, v případě běžného rodinného domu se náklad na výměnu nejčastěji pohybuje v rozmezí 200 000 až 450 000 Kč. Návratnost dobré investice do kvalitních oken VEKRA, kterou jsme si počítali, je při dnešních zastropovaných cenách osm let.

 

TIP odborníka:

Výměna oken nabízí nejrychlejší řešení, jak uspořit peníze a nechat teplo doma. Jsou dostupná do dvou měsíců a vyměnit se navíc dají klidně i v zimě. Aby dokázala zajistit úspory, musí mít především konstrukci, které odpovídá typ a provedení trojskla, hlubokou zasklívací polodrážku, kvalitní vkládané těsnění a odborně provedenou montáž. Za vše vám musí ručit výrobce oken, a to včetně montáže. Nutná je tedy záruka na kompletní dílo.

Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky VEKRA

 

VEKRA

VEKRA je největší značkou v České republice s téměř 100% známostí značky na českém trhu v segmentu oken, vchodových dveří a souvisejících doplňků. Značka zaměřená na vysokou kvalitu a odpovědnost při výrobě svých produktů ze dřeva, plastu, hliníku i dřevohliníku, interiérových dveří a stínící techniky. Vždy jedinečná řešení pro konkrétní zakázku, kvalitní materiály, špičkové zpracování, důraz na dodržení technologických postupů. Svým zákazníkům nabízí komplexní služby od úvodního poradenství a profesionálního řešení konstrukce, přes výrobu, až po odbornou instalaci všech prvků a následný potřebný servis – to vše je dnes značka VEKRA, která na českém trhu funguje od počátku devadesátých let.

Více na www.vekra.cz.

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.