Vinařství Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N, MB-104 Passive; zdroj: Aluprof.
Vinařství Lahofer, Dobšice, Česká republika. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N, MB-104 Passive; zdroj: Aluprof.
Petrov Gallery, Hradec Králové, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-78EI, MB-SR50 HI, MB-SR50N EFEKT; zdroj: Aluprof.
Petrov Gallery, Hradec Králové, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-78EI, MB-SR50 HI, MB-SR50N EFEKT; zdroj: Aluprof.
Sara Kulturhus, Skellefteå, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N, MB-86 SI, MB-SR50N OW; zdroj: Aluprof.
Sara Kulturhus, Skellefteå, Švédsko. Použité systémy: MB-SR50N, MB-86 SI, MB-SR50N OW; zdroj: Aluprof.
    Rezidence Jičínská, Mladá Boleslav, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-86; zdroj: Aluprof.
  Rezidence Jičínská, Mladá Boleslav, Česká republika. Použité systémy: MB-70HI, MB-86; zdroj: Aluprof.

Úspora energie na nejvyšší úrovni – proč stojí za to investovat do energeticky úsporných okenních systémů?

Stavební objekty – ať už se jedná o obytnou nebo komerční výstavbu – potřebují ke své funkci elektrickou energii. Protože její cena v poslední době pravidelně roste, investoři přemýšlí, jakým způsobem lze spotřebu elektrického proudu efektivně minimalizovat. Jedním z nejúčinnějších řešení jsou energeticky úsporné okenní systémy.

 

Elektrická energie v současném světě a její vliv na životní prostředí

V okamžiku, když Thomas Alva Edison patentoval svoji první žárovku, znalo už lidstvo jev elektrického proudu poměrně dlouho. Avšak ani on, ani jeho předchůdci neměli vůbec tušení, jakým způsobem ovlivní elektrická energie vývoj dalších generací.

 

Dnes, po téměř 150 letech od tohoto objevu, je elektrické energie základem naší civilizace. Zajišťuje nám osvětlení a teplo, napájí zařízení, bez nichž by náš život na současné úrovni nebyl vůbec myslitelný, a také nás spojuje se světem.

 

Není to však zadarmo. Rostoucí spotřeba elektrické energie vyžaduje přirozeně zvyšování její výroby, což následně ovlivňuje životní prostředí. Zejména v těch oblastech, kde je elektrická energie stále vyráběna v elektrárnách spalujících fosilní paliva.

 

Tento stav věcí způsobil, že v odvětvích, jež se nejvíce podílejí na tvorbě a emisi znečištění, byla přijata opatření pro účinný boj s přízrakem potenciální energetické krize a současně pro ochranu přírodních zdrojů naší planety. Tato opatření probíhají na dvou frontách.

 

Prvním krokem je postupný přechod od elektrické energie získávané z fosilních paliv na energii z obnovitelných zdrojů, mj. prostřednictvím fotovoltaické technologie. Druhým úkolem je omezení spotřeby elektrické energie, a to používáním energeticky úsporných řešení. Tento trend je viditelný zejména ve stavebním odvětví.

 

Energeticky úsporné systémy v moderním stavebnictví

Stavebnictví je již mnoho let považováno za jedno z průmyslových odvětví, které má největší vliv na probíhající klimatické změny. A právě odtud také vzešly četné ekologické trendy, jejichž cílem je omezení těchto změn. Jeden z nich – trend udržitelného stavebnictví – se již několik let vyvíjí nad očekávání dobře, mj. díky úzké spolupráci investorů s výrobci stavebních prvků. Příkladem může být značka Aluprof nabízející systémy hliníkových oken a dveří Aluprof, jejichž rámy jsou vyrobeny z pevného hliníku.

 

 

Využití této konkrétní suroviny umožňuje tvorbu řešení, která jsou nejen odolná proti atmosférickým podmínkám, ale také prvků, jež umožňují opakované použití. Hliník totiž může být recyklován prakticky donekonečna, a to aniž by se snížila jeho kvalita. A navíc, společnosti Alcoa Corporation a Rio Tinto Aluminium, které jsou největšími světovými výrobci hliníku, ohlásily, že byl navržen systém zpracování tohoto materiálu, který je zcela bezemisní. Tato revoluční technologie eliminuje z tradičního procesu tavby hliníku všechny přímé emise skleníkových plynů, přičemž současně vytváří kyslík.

 

Kromě zřejmých výhod, které vyplývají z používání recyklovatelných surovin, dodává společnost Aluprof investorům na celém světě také speciální energeticky úsporná řešení, jejichž úkolem je podstatným způsobem snížit energetickou náročnost stavěných objektů. Příkladem mohou být okenní a dveřní systémy MB-104 Passive, MB-79N a také MB-86N. Tato řešení se soustředí na dosažení nejlepších možných hodnot součinitele prostupu tepla, aby zajistily dokonalou ochranu před vnějšími atmosférickými podmínkami.

 

V případě systému Aluprof MB-104 Passive začínají hodnoty tohoto součinitele na 0,53 W/(m²K), díky čemuž získal systém certifikaci Passive House Institute Darmstadt. Nízká hodnota součinitele prostupu tepla umožňuje účinněji chránit interiér budovy před vnějšími atmosférickými podmínkami. To znamená, že v letních měsících taková okna nepřispívají k přehřívání místností, a v zimních brání jejich ochlazování. To má dále vliv na intenzitu provozu klimatizačních systémů a topení, což se přímo projevuje v mnohem nižších fakturách za spotřebovanou elektrickou energii.

 

Let's build a better future

Situace na světových trzích způsobuje pravidelný růst cen elektrické energie. A právě z toho důvodu je klíčovým problémem investic, které jsou realizovány, účinné omezení její spotřeby a také využití systémů, jež jsou schopny samostatně a nezávisle tvořit potřebné množství elektrické energie.

 

A přesně to je důvodem, proč jsou jak obytné, tak komerční objekty stavěny v souladu s pokyny platnými pro udržitelné stavebnictví, v nichž jsou na prvním místě zmíněny ex aequo energetická soběstačnost (získávaná využitím fotovoltaických článků) a úspora energie, kterou do značné míry zajišťují okna, dveře a fasády vyrobené ze systémů značky Aluprof.

 

Volba řešení tohoto druhu se zdá být v současnosti nejlepší odpovědí na rostoucí ceny elektrické energie. Na jedné straně snižuje provozní náklady budovy, a na druhé se podílí na zlepšování kvality životního prostředí s myšlenkou na budoucí generace.

www.aluprof.com

 

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.