Dostatek přirozeného světla je podstatný pro naše fyzické i psychické zdraví.
Dostatek přirozeného světla je podstatný pro naše fyzické i psychické zdraví.

Prosvětlenost interiéru: zásadní pro zdraví i peněženku

Při výběru okna se tradičně soustředíme na obecně známé parametry, jako jsou schopnost tepelné izolace, propustnost zvuku nebo světla. U posledního aspektu se ale většinou zaměřujeme na to, jak světlo ovlivní vnitřní teplotu v domácnosti. A často zapomínáme, že dostatek přirozeného světla je velmi podstatný pro naše fyzické i psychické zdraví. Jaké typy světla existují, kolik ho potřebujeme a jak na denní osvětlení budov myslí české normy?

 

Znáte to – když vysvitne sluníčko, zlepší se nám nálada a máme více energie. A není to náhoda. Světlo totiž ovlivňuje biorytmus, zvyšuje výkon a zlepšuje psychiku. Je ovšem rozdíl, zda jde o umělé nebo přirozené světlo, protože některé pozitivní vlastnosti jsou vlastní pouze světlu dennímu. Proto je z hlediska komfortu bydlení i našeho zdraví vhodné věnovat zvýšenou pozornost volbě ideální velikosti oken i dveří a jejich optimálnímu zasklení.

 

Typy světla a barevnost

Z fyzikálního hlediska je světlo viditelnou částí elektromagnetického záření, které nás obklopuje. Ve skutečnosti vědomě vnímáme pouze část tohoto záření: vlnové délky mezi 380 a 780 nanometry. Cokoli mimo toto spektrum není pro lidské oko viditelné. To platí pro krátkovlnné gama, rentgenové a UV záření, stejně jako pro dlouhovlnné infračervené paprsky, radarové a rádiové vlny. Sluneční světlo však obsahuje všechny tyto druhy a pro lidský organismus je nezbytné celé jeho spektrum.
Aby bylo možné rozlišit mezi viditelným rozsahem typů světla, byla zavedena specifikace teploty barvy v kelvinech, kdy se spektrum pohybuje od 1 000 do 8 000 K. Pro příklad si uvedeme některé hodnoty:

 

Denní světlo pro více zdraví a pohodlí

Denní světlo je základem naší psychické i fyzické pohody. Například prostřednictvím přímého UV slunečního záření naše pokožka produkuje vitamin D – známý také jako „hormon štěstí“. Ten ovlivňuje řadu pochodů v lidském těle včetně emocí, nálady, paměti, spánku, bolesti, žilního systému, a dokonce i chuti k jídlu.

 

Člověk by měl v ideálním případě absorbovat bílé světlo všech vlnových délek (o teplotě přesahující 5 000 K) alespoň dvě hodiny denně. Většinu dne ovšem netrávíme venku, a tak je velkou výhodou, že nám optimální umístění oken a kvalitní zasklení s maximální prostupností světla umožňují vytěžit z přirozeného světla maximum i v interiéru.

 

„Celkovou prosklenou plochu lze ovlivnit i výběrem rámu. Například designové provedení našeho systému zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82 MAX nabízí pevné křídlo s vnitřní pohledovou šířkou pouhých 28 mm, takže maximalizuje zasklenou plochu. Navíc jedinečná konstrukce umožňuje překrýt skoro celý rám omítkou, a tím docílit téměř bezrámového vzhledu,“ přibližuje možné řešení Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.

 

Co na osvětlení v interiéru říká norma?

Světlo je natolik důležité, že se mu věnuje celá jedna norma – konkrétně ČSN EN 17037 +A1 Denní osvětlení budov. Normované osvětlení se počítá v luxech a udává hustotu světelného toku na osvětleném povrchu. Za tímto účelem se berou v úvahu světelný tok, úhel paprsku, vzdálenost a intenzita světla. Aby bylo dosaženo co nejlepších hodnot, je během plánování budovy simulováno umístění oken a dopad světla.

Podle ČSN EN 17037 jsou rozhodující následující faktory:

velikost prosklených ploch – čistá plocha skla: minimální velikost okna je 20 až 25 % podlahové plochy;
stupeň prostupu světla – závisí na zasklení a měl by být pro sluneční světlo co nejprůhlednější;
zastínění způsobené izolací a vnější stěnou – jak velikost profilů rámu, tak okolní konstrukce budovy ovlivňují dopad světla do oken: tyto faktory je třeba vzít v úvahu při plánování;

minimální požadavky na úrovně osvětlení denním světlem – v průběhu roku musí být dosaženo úrovně osvětlení 300 lx během poloviny hodin denního světla na polovině referenční plochy a úrovně osvětlení 100 lx nad 95 %.
Architekti, projektanti nebo výrobci oken tak mohou zjistit, kde v budově dosahují moderní okenní systémy v kombinaci s typem zasklení optimálního podílu denního světla. Například okna, která jsou instalována ve stropních konstrukcích, dokážou rozjasnit místnosti světlem, které by bočními okny jen stěží proniklo.
Z tohoto přístupu těží nejen naše zdraví, ale i peněženka, protože ušetříme za umělé zdroje světla i náklady za energie.
www.veka.cz

www.veka-okna.cz

 

Teploty barev světla

Teplá bílá barva světla Neutrální bílá barva světla Studená bílá barva světla
Svíčka: 1 500 K Denní světlo: 5 000 K Denní světlo: 5 000 K
Žárovka: 2 700 K    

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.