Cemex – beton s nulovými emisemi.
Cemex – beton s nulovými emisemi.
Konstrukce z vodopropustného betonu Pervia dokážou velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou.
Konstrukce z vodopropustného betonu Pervia dokážou velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou.

Udržitelný beton a cement jsou již běžnou realitou

Stavebnictví prochází vývojem stejně jako všechna jiná odvětví a moderní stavební materiály se postupně mění tak, aby jejich výroba a složení byly udržitelnější a měly nižší uhlíkovou stopu. Při stavbě můžete použít beton, který pomáhá zachovat v krajině vlhkostní rovnováhu nebo cement s nižší ekologickou stopou.

 

Beton, cement, kamenivo, to jsou hlavní produkty, které najdete pod značkou Cemex. Pokud jste někdy stavěli dům nebo třeba jen zahradní chodník či terasu, určitě jste se s produkty této firmy již setkali. Cemex představil v roce 2020 program Future in Action (FIA), který se zaměřuje na vývoj produktů a řešení s nižšími emisemi uhlíku, aby se postupně stal společností s nulovými emisemi CO2. Příležitosti ke snižování emisí se neomezují pouze na výrobní proces, ale na celý životní cyklus výrobků a také na transformaci hodnotového řetězce v tomto průmyslovém odvětví. Proto se program zaměřuje na výrazné snížení přímých a nepřímých emisí CO2 z provozů a také na poskytování udržitelných a inovativních řešení pro společnost. K tomu patří inovativní produkty a nejmodernější výrobní postupy. Cílem firmy je dosáhnout uhlíkové neutrality a stát se do roku 2050 společností s nulovými čistými emisemi CO2.

Vertua znamená méně emisí

 

Milníkem ve vývoji stavebních materiálů s nízkými emisemi CO2 se v roce 2021 stala produktová řada Vertua. Cementy s tímto označením zaručují snížení emisí CO2 při výrobě o 20 až 70 % ve srovnání s produkty s podobnými technickými parametry. Stojí za zmínku, že díky použití lokálních surovin a procesům pro nakládání s odpadními materiály z jiných průmyslových odvětví, jež byly zavedeny v duchu cirkulární ekonomiky, mají tyto produkty nižší celkovou ekologickou stopu. Díky klimatickým certifikátům může tato řada vyplnit mezeru v oblasti klimaticky neutrálních produktů.

 

Využití našla Vertua například při stavbě betonové základny Větrné farmy Ivovik v Bosně a Hercegovině. Jde o velmi zajímavý projekt v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Dvacet větrných turbín bude vyrábět dostatek energie pro 100 tisíc domácností. Očekává se, že tato větrná farma sníží roční emise CO2 z výroby energie o zhruba 240 tisíc tun a bude mít o 70 % nižší uhlíkovou stopu spotřeby betonu při srovnání s předchozím rokem.

 

Pervia umí hospodařit s vodou

Současné klimatické podmínky se projevují buď nedostatkem srážkové vody, nebo naopak velmi intenzivními srážkami. Aby byla v krajině zachována vlhkostní rovnováha, je zapotřebí minimalizovat odtok srážkové vody a tuto vodu pokud možno udržet v místě spádu. Ideálním materiálem pro okolí rodinného domu i zahradních cest a chodníků je proto vodopropustný beton Pervia.

Konstrukce z něj vytvořené umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a dokážou při vysoké pevnosti betonu propouštět více než 500 litrů vody za minutu na ploše 1 m2. Beton navíc zachovává původní vlastnosti terénu s ohledem na vsakování dešťové vody. A tak plochy realizované z tohoto betonu umožňují srážkovou vodu uschovat ve svém podloží nebo třeba tvořit doplněk systému retencí a biotopů. Zároveň zabraňují přímému odtoku povrchové vody do kanalizačního a říčního systému, čímž redukují nejen zahlcení kanalizace, ale také znečištění vodních toků. Tato betonová směs také umožňuje dešťovým srážkám nebo závlaze propustnost ke kořenům. Mezerovitá struktura navíc vykazuje na povrchu rychlejší tání ledu a sněhu ve srovnání s nepropustnými povrchy. Voda z tajícího sněhu je odváděna svrchní plochou, nenamrzá na povrchu, a nedochází tak ke vzniku ledových ploch.

 

Již v roce 2022 dosáhl Cemex milníkového snížení emisí CO2 produkovanými svými cementářskými provozy v Evropě o 41 %. K pětině celkového snížení dosaženého od roku 1990 došlo v posledních dvou letech, přičemž oproti roku 2020 došlo k poklesu o více než 12 %. Firma očekává, že se jí v roce 2030 podaří bez problémů dosáhnout snížení emisí CO2 v evropských provozech o 55 %.

 

www.cemex.cz

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.