zdroj: www.ce-za-ar.tv
zdroj: www.ce-za-ar.tv

Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2017

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 6. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVI. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017.

 

Úvod tlačovej konferencie sa niesol v duchu 25. výročia založenia Slovenskej komory architektov. Novozvolený predseda, architekt Imrich Pleidel spomenul niektoré aktivity Slovenskej komory architektov, ktorá v deň slávnostného galavečera oslávi 25 rokov od svojho založenia: „Momentálne sa venujeme napríklad príprave podkladov pre stavebný zákon a súvisiacim predpisom, štandardom architektonických služieb a postupom pri ich oceňovaní, metodike stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní architektonických služieb... Na týchto materiáloch pracujeme v našich odborných tímoch kontinuálne už niekoľko volebných období. Máme pred sebou napríklad i ,presviedčanie’ o zodpovednej architektúre so všetkým, čo k tomu patrí. Taktiež je pre nás dôležité, aby Komora prevzala a podporovala i iné činnosti, ako sú tie obligatórne zákonom definované. V neposlednom rade sa snažíme o zapojenie mladej a strednej generácie architektov do aktivít a spolupráce so Slovenskou komorou architektov.“

 

Historicky prvé prihlasovanie diela on.line

Tento rok sa počas 16-ročnej histórie Ceny po prvýkrát prihlasovali diela digitálne. „16. ročník ocenenia CE∙ZA∙AR priniesol novinku v podobe digitálneho prihlasovania architektonických diel. Záujemca vyplnil online prihlášku, na základe ktorej bol automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač zabezpečovala Slovenská komora architektov (SKA). To zásadne uľahčilo architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížilo náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotné formáty tiež sprehľadňujú prácu poroty pri užšom výbere prihlásených diel a počas nasledujúceho roka sú zároveň využité na účely série výstav CE∙ZA∙AR. Súťažný panel bol aj v tomto roku sprevádzaný portfóliom projektu, ktoré detailnejšie dokumentuje prihlásené dielo,“ vysvetľuje architekt Martin Jančok, podpredseda Slovenskej komory architektov.

 

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2017

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2017 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení:

  • Andrzej Marcin Bulanda (architekt, Poľsko),
  • Irakli Eristavi (architekt, Slovenská republika),
  • Michal Krištof (architekt, Česká republika),
  • Ilona Németh (výtvarníčka, Slovenská republika),
  • Juraj Sumbal (architekt, Slovenská republika),
  • Jan Šépka (architekt, Česká republika),
  • Juri Troy (architekt, Rakúska republika).

 

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania, ktoré prebehne v mesiaci september na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. Minuloročný, jubilejný ročník vynikajúco prepojil odbornú architektonickú obec a upriamil pozornosť na tých, ktorí projekty iniciujú a presadzujú do realizácie. Cez vzájomnú spoluprácu vedie cesta, ako prinášať architektonické riešenia, ktoré Cena za architektúru CE∙ZA∙AR 2017 sú zaujímavé, inovatívne a aj trvalo udržateľné. Tento rok počas slávnostného galavečera organizátor opäť udelí ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom. „Našou snahou je podporiť práve tých, ktorí hodnotným, nadčasovým, vizionárskym spôsobom prispievajú k rozvoju slovenskej architektúry, a tým i k šíreniu povedomia o dôležitosti zodpovedného prístupu k formovaniu spoločnosti a životného prostredia,“ vysvetľuje riaditeľka Slovenskej komory architektov JUDr. Viera Hanuláková.

O udelení cien rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z celkového počtu 89 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Začiatkom mesiaca júl si pozrela 24 prác zaradených na „short list“. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii – okrem kategórie Bytové domy. „Vzhľadom na štatút Ceny, ktorý hovorí, že kategória môže byť hodnotená iba v prípade, ak sa do nej prihlási šesť a viac diel, sme, bohužiaľ, tento rok nemohli spomenutú kategóriu hodnotiť,“ hovorí Oľga Miháliková, projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR. „Je to možno istým spôsobom odraz doby alebo fakt, že práve tento druh diela je časovo veľmi náročný, mnohé diela sú vo fáze pred dokončením, a tak sa ich autori rozhodli neprihlásiť,“ dodala Miháliková.

Predseda medzinárodnej poroty Juri Troy uviedol, že porota si aj tento rok prezrela viacero zaujímavých a inšpiratívnych diel, a na otázku, čo bolo rozhodujúce pri výbere nominácií, povedal, že pri výbere nebol dôležitý len esteticky a dizajnový aspekt, ale členovia poroty pristupovali pri hodnotení predovšetkým s ohľadom na sociálny, kultúrny a spoločenský aspekt diel a tento holisticky prístup ich viedol pri rozhodovaní. Zaujímali sa o príbeh diel, komunikáciu architekta a investora, ako boli diela začlenené do celkového kontextu v záujme skvalitnenia životného prostredia.

Hlasovaním zároveň každý porotca určil víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné a známe iba predsedovi poroty. Počas štyroch dní prešla medzinárodná porota takmer 1 500 kilometrov naprieč celým Slovenskom. O ocenenie CE∙ZA∙AR 2017 bude v jednotlivých kategóriách „bojovať“ pätnásť nominácií. Mená laureátov Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2017 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 5. októbra 2017 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke. Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Slovenská komora architektov dlhodobo spolupracuje i s hlavným mestom SR, v zastúpení ktorého prevzal aj tento rok záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Úlohou ocenenia CE•ZA•AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá Slovenská komora architektov reprezentovaná predstavenstvom mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Pätnásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.

www.ce-za-ar.tv

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.