Ukázka použití zasakovacích AS-TTE roštů; zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.
Ukázka použití zasakovacích AS-TTE roštů; zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.
Způsoby čištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy znečištění; zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.
Způsoby čištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy znečištění; zdroj: ASIO NEW, spol. s r.o.

Využití AS-TTE roštů jako ochrany kořenového systému stromů

Staré stromy mají svou estetickou a především ekologickou hodnotu, která je nenahraditelná. Nedostatek místa a nutná infrastruktura však často vyžadují zpevnit plochy i v místech, kde se nacházejí kořeny stromů. Ochrana před nežádoucím zatížením a zhutněním okolí kořenů stromů, které by mohly vést k nevratnému poškození, je pro projektanty velkou výzvou. Doposud bylo vhodným řešením jen nákladné přemostění prostoru kořenů. Hospodárné řešení nabízí systém s využitím AS-TTE roštů z recyklovaných plastů.

 

Nový systém ochrany kořenů stromů s využitím robustních AS-TTE roštů, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, umožňuje roznesení tlaků na větší plochu, díky tomu je zapotřebí jen nízká podkladní vrstva a tedy minimální odebrání původní zeminy. Tímto způsobem se také dá dosáhnout plnohodnotného decentrálního zasáknutí. Výhodou AS-TTE-MultiDrainPLUS  roštů je to, že se spojují pomocí zámků do prostorové konstrukce, což výrazně snižuje nároky na únosnost podloží, případně na hutnění podloží. Systém je možné použít již od únosnosti terénu 10 MPa (MN/m²), což je hodnota, kterou má obvykle rostlá zemina.

Roznesení zatížení je možné díky efektu „sněžnic“, kdy odpadají podkladní vrstvy. Nezávislé posouzení potvrdilo, že z hlediska zatížení je možné únosnost AS-TTE roštů srovnat s únosností původní zámkové dlažby, přičemž tlak na podloží se sníží o 76 %. Prostor kořenů je tak chráněn před bodovým zatížením, které způsobuje nežádoucí zhutnění, v případě srovnání s přemostěním kořenového prostoru tak zejména odpadá stavba náročných základů.

Použití AS-TTE roštů pro překlenutí kořenového prostoru odpovídá německému předpisu RAS-LP 4, DIN 18920, což umožňuje menší náklady na řešení cenných stromů a ponechání méně „cenných“ stromů a jejich hospodárné vyřešení.

V závislosti na předpokládaném zatížení a vrchní vrstvě mohou být podkladní vrstvy tvořeny nízkou vrstvou již od 11 cm, což odpovídá vlastní hmotnosti cca 50 kg/m². Vedle enormního snížení zatížení nadložím a tloušťky zabezpečují rošty AS-TTE prostorové provzdušnění a příjem vody a tím vytvoření vhodných podmínek pro strom. V praxi se při realizaci nahradí nadloží kořenů únosným substrátem – pro pohyb osob a osobních automobilů se kladou AS-TTE rošty přímo na substrát. Při větším zatížení se předpokládá vytvoření provzdušňovací vrstvy z lehkého materiálu s většími zrny (např. pěnového skla) mezi AS-TTE rošty a nosnou vrstvou se substrátem. Rošty je možné vyplnit betonovými dlaždicemi nebo opatřit zásypem, který tvoří horní vrstvu. Ve vhodných případech je také možné rošt ozelenit. Skladbou s AS-TTE rošty může být nahrazen i obvyklý způsob 2 v předpise FLL také pro novou výsadbu, což nahrazuje obvyklé řešení v okolí stromů přemostěním kořenů a je tím zabezpečeno jak dýchání kořenů, tak i plošné zasakování.

V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků. To znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha se nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky – méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů – jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře. ASIO NEW, spol. s r.o. se problematikou hospodaření s dešťovými vodami intenzivně a prakticky zabývá a v nabídce má celou řadu výrobků a technologií. AS-TTE ROŠTY jsou jednou z možností, jak zmírnit následky urbanizace a zachovat zelené propustné zpevněné povrchy.

www.asio.cz

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.