Regranulát; foto: Fatra.
Regranulát; foto: Fatra.
Regranulační linka; foto: Fatra.
Regranulační linka; foto: Fatra.

Recyklace ve společnosti Fatra: dáváme plastům druhou šanci

V roce 2014 se společnost Fatra rozhodla proměnit v realitu zásadní a vizionářskou myšlenku: zpracovávat plastové odpady, které během výroby sama vyprodukuje. Společnost tím sledovala dva cíle – snížit ekologickou zátěž produkce na straně jedné a zároveň zvýšit ekonomickou efektivitu výroby při využívání vlastních produkovaných regranulátů. Myšlenka zpracovávat vlastní odpad ale postupně nabyla větších rozměrů. Aby Fatra přispěla více k redukci ekologické stopy, rozhodla se vykupovat druhotný materiál, který lze zpracovat do formy regranulátu, a následně jej prodávat či použít pro vlastní výrobu.

 

Výkup plastového odpadu se vyplatil

Tento krok se následně projevil jako zásadní pro další projekty společnosti Fatra a určil také směřování konkurence v oboru, pro kterou se stal inspirací k realizaci podobných projektů. Cílem tohoto pojetí tzv. cirkulární ekonomiky je zvyšovat kvalitu života a životního prostření. Snahou je dosáhnout nejvyšší efektivitu využitelnosti odpadů při co nejmenší energetické náročnosti. Myšlenka „odpad neexistuje, odpad je surovina“ je v dnešní době i díky očekávané legislativě téměř standardem.

Společnost Fatra pro projekt využití plastového odpadu připravila rekonstruované prostory ve svém pobočném závodě v Chropyni. Díky investici v řádu milionů korun toto pracoviště svou profesionalitou překračuje běžná očekávání odborníků zabývajících se zpracováním odpadů. Výjimečnost mu zaručují zejména dostatečný prostor, moderní vybavení a čistota, které mohou být bez jakýchkoliv „ale“ rovnocenným partnerem prostorům pro plastikářskou výrobu z primárních surovin.

 

Téměř 3000 tun recyklovaného plastu ročně

V současné době je recyklační linka společnosti Fatra téměř na vrcholu své maximální měsíční kapacity. Tím otevřela dveře novým projektům jak pro vlastní výrobu, tak i pro obchodní partnery, kteří sdílí stejnou vizi – ekologický přínos společnosti promítající se i do ekonomické oblasti. Jen za rok 2017 prošlo regranulační linkou přes 2 863 tun druhotného materiálu, který byl zpracován do formy granulátu určeného k prodeji či pro vlastní spotřebu. Více jak 50 % tvořily externí zdroje vykoupené od zákazníků či dodavatelů.

Společnost Fatra vidí v recyklaci plastů i díky své produkci budoucnost a i nadále bude investovat svůj finanční i lidský potenciál do dalšího rozvoje tohoto projektu, kterým se cítí být zavázána i vůči svému okolí. Fatra se chce stát lídrem v oboru a vzorem pro své obchodní partnery i konkurenty v oblasti využitelnosti plastového odpadu. Dává mu tím „druhou šanci“.  

www.fatra.cz

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.