LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019 – lokality.
LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019 – lokality.

Landscape Festival Ostrava 2019 – OPEN CALL

LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019, zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor, vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 7. ročníku. Akce, která se koná od června do září, se letos pokusí představit Ostravu v nových environmentálních souvislostech. Jejím hlavním tématem je znovuvyužití a redefinování významu mnoha míst na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení. 

 

Otevřená výzva je určená všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika autorů.
Zajímají nás krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit. Navržené objekty by neměly mít pevný stavební základ (betonové patky apod.)

 

Lokality

1. Soutok Ostravice a Lučiny
2. Černá louka
3. Park za Domem umění
4. Areál Městské nemocnice Ostrava
5. Rondel v sadech dr. Milady Horákové
6. Park na ulici Železárenské
7. Okolí Jantarové stezky

 

Vyhlašovatel a porota

Vyhlašovatelem výzvy je LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019.
Projekty budou hodnoceny odbornou porotou v následujícím složení:
• Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. / Katedra architektury VŠB – TUO
• Doc. MgA. František Kowolowski / Fakulta umění OU
• Ing. Daniel Matějka, Ph.D. / Zahradnická fakulta MENDELU
• Mgr. Kateřina Šebestová / Statutární město Ostrava
• JUDr. Lukáš Jansa / MO Moravská Ostrava a Přívoz
• Mgr. Dan Merta / Galerie Jaroslava Fragnera
• Ing. Jakub Hepp / Landscape festival
Hodnocení návrhů bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí vyjadřují účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.

 

Návrhy

Zaslané přihlášky musí obsahovat:
• anotaci projektu (max. 1 A4)
• reálný předpokládaný rozpočet intervence do 50 000 Kč (včetně návrhu, realizace)
• vizualizaci či skicu projektu
• seznam použitých materiálů a užitých technologií

 

Základní termíny

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2019
Vyhlášení vítězných projektů: 15. března 2019
Realizace intervencí: do 20. května 2019

 

Způsob vyhlášení výsledků

Výsledky budou zveřejněny dne 15. března na webu Landscape festivalu www.landscape-festival.cz

 

Realizace

Realizaci i deinstalaci vybraných návrhů zajistí navrhovatel v kooperaci s pořadateli festivalu

 

Autorská práva

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s vystavením svých návrhů v rámci propagace open callu a jeho výsledků.
Nevybrané návrhy budou po ukončení open callu na požádání vráceny autorům.

 

Kontaktní osoba pro konzultace a zasílání návrhů:

Jakub Hepp
jakub@landscape-festival.cz
+ 420 739 454 190

www.landscape-festival.cz

 

 

 

 

 

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.