O vývoji stavebního trhu a roli automatizace v rezidenční výstavbě jsme hovořili s panem Patrikem Háchou ze společnosti Somfy.
O vývoji stavebního trhu a roli automatizace v rezidenční výstavbě jsme hovořili s panem Patrikem Háchou ze společnosti Somfy.
Celková produkce podle segmentů trhu – růst v procentech reálných hodnot podle Building Radar.
Celková produkce podle segmentů trhu – růst v procentech reálných hodnot podle Building Radar.
Rezidenční projekt Ecocity Malešice III v Praze od developera JRD.
Rezidenční projekt Ecocity Malešice III v Praze od developera JRD.

K dnešním obytným stavbám patří automatizace

V evropských městech se aktuálně projektují a stavějí bytové a rodinné domy, které pomohou odpovědět na akutní nedostatek dostupného bydlení. Doba kráčí vpřed; vývoj dosažený v oblasti vědy a technologií znamená, že naše příští bydlení bude pravděpodobně environmentálně šetrné, energeticky úsporné a automatizované. Proč do tohoto výčtu právem patří domácí automatizace, jsme se dozvěděli v rozhovoru s Patrikem Háchou, Project business managerem pro státy střední a východní Evropy ve společnosti Somfy.

 

Vzhledem ke svému nadnárodnímu působení v české i východoevropské centrále firmy Somfy, jak hodnotíte momentální stav a trend vývoje stavebnictví v Evropě? Jak jej například ovlivňuje v posledních letech nabíhající povinnost stavět budovy s téměř nulovou spotřebou energie, která vychází z evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2018/844/EU?

Objem stavební výroby za poslední čtyři roky výrazně roste, a to jak v oboru pozemních, tak liniových staveb. Z našeho pohledu jsou přirozeně zajímavější stavby pozemní. Trh rezidenčních staveb roste zhruba dvojnásobně rychle, než je tomu u komerční výstavby, a tato větší dynamika růstu se odráží i v aktivitách developerů. Vidíme poměrně jasné signály, že je trh komerčních staveb relativně saturován a je těžší se zde prosadit, zatímco trh bytové výstavby se těší poměrně velké popularitě, zejména v určitých lokalitách velkých měst. Situace je pochopitelně důsledkem dlouhodobého poddimenzování rezidenční výstavby a pokračujícím trendem urbanizace, jenž klade požadavky zejména na realizace v městských aglomeracích.
Důležitou roli ve vývoji současné situace hrají také normativy. Mezi nejznámější patří například směrnice evropské komise EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). U komerčních budov je zaměření na téměř nulovou spotřebu výraznější, nicméně ani v rezidenční výstavbě nelze požadavky EPBD opomíjet, a právě zde přicházejí ke slovu možnosti a výhody automatizovaného stínění či vytápění. Požadavky norem se zpřísňují, jedná se ale o logické vyústění pokračujících klimatických změn.

 

Považujete aktuální normativní požadavky za dostatečné, nebo je potřeba je nadále zvyšovat?

Relativně nedávno jsme zpracovávali vlastní analýzu normativů ve světě, ale zaměříme-li se pouze na oblast střední a východní Evropy, lze konstatovat, že požadavky jsou vesměs harmonizované. Evropské normativy se přejímají do místních národních norem, kde přetrvává jejich doporučující charakter, dokud ovšem například konkrétní právní předpis nebo rozhodnutí správního orgánu nezačnou dodržení norem vyžadovat.

Požadavků na rezidenční výstavbu existuje v rámci tohoto normativního prostředí celá řada a považuji je v současné době za dostatečné. Týkají se například zajištění výměny vzduchu v budově, minimálních i maximálních teplot, množství světla či CO2.

 

Rezidenční výstavba tedy nabírá obrátky a státy si čím dál více uvědomují nutnost sledovat a korigovat energetickou náročnost budov. Jakou roli hrají v procesu investoři?
Požadavky klientů se vyvíjejí podobně dynamicky jako situace na trhu. Investice do individuální výstavby vzrostly podle informací Evropské komise od roku 2008 o 50 %.1 Zároveň z celkové investice do bydlení tvoří vzrůstající podíl právě technické zařízení budov. Lidé jsou podle mého názoru zkrátka ochotni více investovat a mají i vyšší požadavky na komfort a kvalitu bydlení. Novostavby jsou plné technologií pro vytápění, větrání a rekuperaci. Současně je jasně patrný trend domácí automatizace.
Zde se pro Somfy otevírá příležitost nabídnout své technologie. Dnešní moderní architekturu charakterizuje velké procento prosklených ploch, což s sebou nese nežádoucí tepelné zisky během letního období, ačkoli tytéž zisky jsou vítány během slunečných dní zimního období. Tepelné zisky lze regulovat jak vnějším, tak vnitřním stíněním. Samotná instalace stínění však negarantuje pozitivní efekt na vnitřní klima či na spotřebu energií. Stínicí systém s mechanickým pohonem nelze ovládat v nepřítomnosti obyvatele domu nebo bytu. Není-li vnitřní klima předmětem automatizovaného řízení, dochází často k přehřívání obytných prostor, což zvyšuje nároky na energie nutné k teplotním kompenzacím, ale především je takové prostředí pro uživatele diskomfortní. Vyřešení automatizace a motorického řízení stínění proto napomáhá jak ke zlepšení vnitřního komfortu, tak ke snížení spotřeby energií a potažmo i provozních nákladů.

Vnější žaluzie dříve nebyly v rezidenční výstavbě obvyklým standardem, dnes vám však jejich výrobci pravděpodobně potvrdí, že jsme tohoto stavu dosáhli. Novostavby se dnes osazují vnějším stíněním ve většině případů, ať už z iniciativy developera, nebo soukromého stavebníka.

 

Technologiemi pro automatizaci systémů TZB lze vybavit již existující objekt, předpokládám však, že je vhodnější počítat s instalací systémů řízení domácnosti již při návrhu.

Určitá stavebnětechnická připravenost je podmínkou, typicky se jedná například o předokenní boxy pro vnější stínění, např. roletu nebo screen spolu se silovým napájením. Pro samotnou elektroniku však není stavební připravenost objektu zásadní, většina technologií komunikuje bezdrátově, a rozvody kabeláže jsou tedy minimalizovány. Nepochybně je namístě zmínit technologii iO, kterou v produktech naší společnosti používáme.

 

Stavebnictví spěje k čím dál větší složitosti. Přestává být v moci jednotlivce obsáhnout všechny potřebné znalosti, je třeba spolupracovat. Děje se to?

Řekl bych, že ano. Aktuálně se objevuje (nejen) v rezidenční výstavbě trend systémové integrace, tedy propojení použitých technologií do jednoho ovládacího centra. Věřím, že společnosti zaměřující se tímto směrem budou v nejbližších letech udávat krok v uspokojování požadavků stavebníků a v reálně dosahovaných kvalitách vnitřního prostředí obytných budov.

 

Kde se staví se Somfy

Pojďme se společně podívat na některé konkrétní projekty, na nichž jste se v poslední době podíleli. Jak probíhá taková typická spolupráce na developerském projektu?

Možných scénářů je více. Například můžeme být přizváni k tendru na automatizaci domácnosti. Mnozí developeři cítí, že automatizace začíná být trhem očekávána, a chtějí této poptávce pochopitelně vyhovět. Pro jiné zase představuje nabídka automatizace možnost odlišení se od zatím běžně dostupné produkce a chtějí nabídnout něco navíc.

V jiných případech spolupráce jsme sami aktivní, navážeme s klientem dialog a vysvětlujeme, co jsme schopni nabídnout. Na rozdíl od obecně panujícího dobrého povědomí o možnostech systémů technického zabezpečení budov zůstává obor automatizace, měření a regulace zatím poměrně nezmapován. Developeři někdy tápou, co vlastně mohou chtít, co je dostupné a realizovatelné. Naše systémy například mohou fungovat nejen autonomně, tj. s vlastními čidly, kamerami, roletami a řízením, ale i v kombinaci s produkty jiných výrobců, například s podlahovým vytápěním či klimatizací.

Poté následuje nastavení obchodního modelu. Upřesňují se podmínky, například jestli bude Somfy v přímém kontaktu se zákazníkem, nebo v zastoupení developerem. S tím souvisí spolupráce při zřizování změnové kanceláře nebo externí inženýringové kanceláře.
Nejdůležitějším aspektem je však bezesporu servis. Produktů dostupných na trhu je celá řada, rozhoduje ovšem kvalita servisu – kdo projekt zrealizuje, kolik s ním bude mít stavebník či developer starostí, co se stane v případě poruchy, jaká je poskytována záruka. Somfy řeší reklamace do tří dnů, což není běžným standardem. Co se týče servisních techniků, používáme jednak vlastní službu, nebo spolupracujeme se sítí partnerů, jejichž zaměstnance pravidelně školíme. Klient tak není odkázán pouze na jedinou servisní firmu.

 

Který z projektů, na nichž jste poslední dobou pracovali, považujete za nejpokrokovější?

Rád bych vyzdvihl nedávný projekt developera JRD. Klient se rozhodl zařadit systémy domácí automatizace do všech bytů jako standard. Všechny obsahují systém Tahoma jako centrální jednotku a spolu s ní potom různý počet dalších zařízení, například termostatickou hlavici, kouřový senzor, kameru nebo zámek vstupních dveří. Systém se oživuje v okamžiku, kdy majitel začne byt užívat. Takový způsob zavádění domácí automatizace do developerských rezidenčních projektů považuji za perspektivní, protože kupujícího nezatěžuje nutností dalšího rozhodování, ale současně mu umožňuje vytvořit si personalizované řešení. Možnost úpravy vlastností systému v rámci klientských změn je ale již zcela běžný postup.

 

Je realizace systémů automatického řízení pro bytovou výstavbu komplikovanější než v komerčních stavbách?
Neřekl bych. Spíše naopak, návrh a instalace v rezidenčních budovách jsou jednodušší. Zatím se však využívají relativně málo, což je škoda. Somfy má přitom k dispozici pokročilé softwarové nástroje, například simulační program ES-BO (Early Stage Building Optimization), který dokáže spočítat dopad použití konkrétního typu stínicí techniky na spotřebu energie pro chlazení či vytápění.

Tyto nástroje se v komerční výstavbě běžně používají pro klíčová rozhodnutí už při formulaci zadání nebo v průběhu navrhování stavby. Klientům jsme schopni kvantifikovat, kolik procent nákladů na chlazení a osvětlení ušetří instalací automatizovaného stínění, které zabrání přehřívání a zároveň optimalizuje využití denního světla.

Pro obytné budovy se sice počítají oslunění fasády a tepelné zisky v rámci energetického štítkování, málokdy se ale zohlední právě instalace automatizovaného stínění. Celá řada domů by přitom bez automatizované stínicí techniky nebyla obyvatelná.

www.somfy.cz

 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.