Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Kašna Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.
Historické foto kašny Děčín; zdroj: statutární město Děčín.

Město Děčín vyhlásilo soutěž na sochařskou výzdobu Pohádkové kašny

Město Děčín vyhlásilo dvoufázovou výtvarnou soutěž o návrh sochařské výzdoby secesní městské fontány na Masarykově náměstí – Pohádkové kašny Děčín. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: Návrh replik a Volná tvorba. Návrhy je třeba předložit v termínu do 30. ledna 2023, poté je posoudí odborná komise.

 

Záměrem soutěže je nalezení optimálního výtvarného řešení sochařské výzdoby pohádkové kašny včetně druhu materiálu.

 

Kašna byla postavena roku 1907 podle návrhu architekta R. Weyra na místě bývalé thunské hrobky. Jedná se o profesionálně a kvalitně provedenou kašnu, reprezentující vrchol secesního myšlení.


Na vrcholu kašny stávalo do 2. světové války bronzové sousoší, jejímž námětem se stala pověst o Loubském prameni, která se odehrává na vrchu Kvádrberk. V roce 1942 byly sochy zrekvírovány.

 

Bronzové sochy byly umístěny na vápencovém sloupu na čepech se závity, ty se dochovaly jen částečně. Všechny bronzové sochy i nápisové desky na kašně chybí.

V centru kašny stála na kamenném podstavci lemovaným bronzovými chrliči postava ženy – Bílé paní žehnající pramen, pod ní pak dřevorubec s dcerou, dva krkavci a trpaslík.

 

První kategorie soutěže je vyhlášena na bronzové repliky dle dochovaných fotografií, druhou kategorii pak tvoří volná sochařská figurální tvorba z libovolného materiálu, která se vztahuje k pověsti o Loubském prameni.

 

„Dnes se bohužel nedají vyrobit přesné repliky soch, jelikož nejsou k dispozici dokumentace, podle kterých by bylo možné je nechat vyhotovit. Proto město Děčín přistoupilo k vyhlášení soutěže. Podmínkou památkářů a komise u volné tvorby je, aby sochy odpovídaly velikostně a proporčně, ale není určeno, z jakého materiálu by měly být,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák s tím, že vítězný projekt bude vybírat komise, která je složena z členů navržených Českou komorou architektů, zástupců města a historika umění.

 

Obnova kašny

Již několik týdnů zatím probíhají práce na obnově kašny, byla totiž v havarijním stavu. Cílem obnovy je nejen oprava této kulturní památky, ale také nutnost uvést ji do stavu, kdy unese nové sochy.
„První etapa, která probíhá i díky získaní dotace z Ústeckého kraje na obnovu kulturní památky, se věnuje stabilizaci kašny tak, aby byl výrazně eliminován negativní vliv dopravy, otřesů z ní. Vybuduje se železobetonový věnec se základovou deskou, na kterou se opět přeskládá původní kamenné schodiště,“ dodává Brčák. Dále proběhne restaurování středového vápencového dříku, včetně žulového bazénu.

 

Varianta A – návrh replik

  • lze upravit proporce figur, gesta, držení těla a drobné detaily (jedná se o podrobnosti, které nelze vyčíst z dochovaných materiálů),
  • materiál bronz,
  • orientace postavy ženy – Bílé paní – je možné navrhnout alternativní řešení kompozice vzhledem k původnímu umístění pohledu Bílé paní, a to vzhledem k současnému uspořádání náměstí.

 

Varianta B – volná tvorba

  • základní téma, inspirované pověstí o Bílé paní a Loubském prameni,
  • umístění a počet postav bude vycházet z kompozice kašny a možnosti (počtu) stávajících kotevních bodů původního upevnění soch,
  • musí se jednat o figurální tvorbu,
  • libovolný materiál.

 

Vyhlašovatel soutěže o návrh
statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 38

Porota
Za město Děčín se výběru návrhů zúčastní:

Ing. Bc. Tomáš Brčák – místopředseda poroty

Mgr. Milan Rosenkranc – náhradník člena poroty

Štěpánka Špačková


Nezávislá část poroty:
Mgr. Rostislav Koryčánek - předseda poroty
MgA. Monika Immrová, Ph.D.
M.A. Martin Kloda
Ing. arch. Josef Patrný – náhradník člena poroty

Kontaktní osoba:

Ing. Věra Havlová, email: vera.havlova@mmdecin.cz
Ing. Šárka Kalivodová, email: sarka.kalivodova@mmdecin.cz

Termín odevzdání soutěžních návrhů
30.01.2023, 15:00 hod

Ceny a odměny
Ceny a odměny jsou stanoveny celkem na 300.000,- Kč.
1. místo 130.000,- Kč
2. místo   80.000,- Kč
3. místo   60.000,- Kč
Pro návrhy, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši max. 30.000,- Kč.

Soutěžní podmínky včetně konkrétního zadání jsou k dispozici na Portálu veřejných zakázek města Děčína:
zakazky.mmdecin.cz

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.