Zoom In: Maximilian Steverding – Eurotopia.
Zoom In: Maximilian Steverding – Eurotopia.
Německý architekt a teoretik architektury Maximilianem Steverdingem.
Německý architekt a teoretik architektury Maximilianem Steverdingem.

První výstava cyklu Zoom In

Galerie Architektury Brno, kterou zřizuje Nadace české architektury, zahajuje letošní výstavní sezónu s novým kurátorským týmem. Ten 28. února zahájí celoroční kontinuální program Zoom In, cyklus čtyř výstav, jenž bude zkoumat architekturu z různých úhlů pohledu. První výstava nahlédne na architekturu z globální perspektivy, další přiblíží urbánní měřítko. Třetí a čtvrtá výstava se zaměří na mikrourbánní měřítko a stavbu samotnou.

 

První výstava cyklu vzniká ve spolupráci s německým architektem a teoretikem architektury Maximilianem Steverdingem. V následujících cyklech jsou plánovány projekty například s Architekty bez hranice nebo se studii Fris a Jung. Čtvrtý cyklus je prozatím záměrně otevřený.

 

Důležitým aspektem cyklu je komunikace s diváky. Ty do procesu spolutvorby chystaného programu galerie vtáhne kurátorský tým pomocí interaktivních tabulí sbírajících postřehy k vystavenému a návrhy k plánovanému.

Kurátory výstavy jsou Katarína Klusová, která působí deset let v praxi prezentace současného umění, a Erik Vaněk, interdisciplinární tvůrce pohybující se napříč žánry designu, softwaru a umění. Přestože nejsou architekty, využívají svou pozici amatérských nadšenců a snaží se zaujmout roli přemostění mezi širší a odbornou veřejností.

Zoom In: Maximilian Steverding – Eurotopia

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 28. 2. 2023 od 18.00 v Galerii Architektury Brno na ulici Starobrněnská 18. Výstava bude otevřena do 29. 3. 2023.

 

Reprezentace Evropské unie se mění. Vzhledem k rostoucí individualizaci a silné síti mezinárodních společností vyvstává otázka, kam směřuje evropská veřejná sféra – a tedy i evropský prostor – a jakou roli v tomto procesu může hrát architektura.

Eurotopia je výzkumný projekt, který se zamýšlí nad současným stavem reprezentační architektury Evropské unie. Projekt čte stavební prostředí jako ztělesnění vztahu mezi politickým aparátem a občany, které reprezentuje, a analyzuje dostatečnost naší současné politické infrastruktury při zvládání společenské transformace. Výstupem výzkumu jsou kritické interaktivní instalace, z nichž jedna je speciálně navržena pro výstavu zabývající se tématem sebeprezentace.

Výstava tedy teoreticky naplňuje perspektivu globálního měřítka, jelikož její záměr je soustředěn na propojování hlasů a komunit z odlehlých cípů Evropy, potažmo světa, pomocí architektury.

 

Maximilian Steverding v současnosti působí jako odborný asistent na univerzitě v Bonnu a zabývá se prostorovým rozvojem Evropy a tím, co z toho vyplývá. Zaměřuje se na materializované podoby reprezentace a hodnotí, jaké architektonické důsledky mohou mít rostoucí požadavky na sebeprezentaci v politickém kontextu.

Maximilian Steverding vystudoval architekturu a pracoval jako architekt, poté začal zkoumat (architektonickou) budoucnost evropské demokracie. Těžiště jeho výzkumu leží na rozhraní mezi prostorem, architekturou a politikou.

galeriearchitektury.com

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.