Zasedání poroty; zdroj: Xella.
Zasedání poroty; zdroj: Xella.

Porota vybrala vítěze 28. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2022/2023

V ikonickém zámečku Větruše v Ústí nad Labem zasedla ve dnech                  25. a 26. dubna 2023 mezinárodní porota, složená z významných českých a slovenských architektů (Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Pavel Jiroudek, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach, Jana Stachová, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný). V sále ústeckého zámečku bylo v průběhu zasedání poroty vystaveno všech 56 soutěžních projektů studentů z České republiky, Slovenska a Polska.

 

Soutěž byla určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na českých a slovenských vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách. Tématem letošního zadání byla ideová urbanistická a architektonická studie „MARINA ÚSTÍ NAD LABEM, PŘÍSTAV A KOTVIŠTĚ MALÝCH VODNÍCH PLAVIDEL A VÝLETNÍCH LODÍ“.

 

Cílem 28. ročníku, organizovaného pod mottem „Příroda vytváří – člověk dotváří", byla podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Byla to také příležitost k zamyšlení, jak by teoreticky bylo možné změnit současnou nevzhlednou plochu ústeckého přístaviště a překladiště všeho možného v důstojný soubor staveb, který by vhodným způsobem navázal na stávající tři významné městské dominanty v čele s výletním zámečkem Větruše a dotvořit panoráma jižní části města v tomto kontextu. Odborným garantem 28. ročníku soutěže byl Pavel Jiroudek.

 

Porota měla letos vzhledem k vysokému zájmu a úrovni přihlášených projektů nelehký úkol. Nakonec vybrala z 56 projektů šest nejlepších, přičemž první tři v pořadí získali finanční odměny (za 1. místo 4000 €, za 2. místo 2000 € a za třetí místo 1000 €). Studenti na 4. až 6. místě si odnesli věcné odměny.

 

První cenu získal student Fakulty architektury ČVUT Praha Denis Cheryn pod vedením Prof. Ing.arch. Jána Stempela a Doc. ing.arch. Ondřeje Beneše, Ph.D. Jeho práci ohodnotil posudkem člen poroty, Ing. arch. Miroslav Stach, takto: „Porota letos ocenila první cenou návrh, který svou architekturou splnil nejenom formální stránku zadání, ale posouvá příběh nové maríny do kontextu místa-města. Vytváří protipól přísné urbanistické struktury a přináší pro obyvatele důvod místo dlouhodobě užívat. Návrh přináší formu lázeňské kolonády k řece a zcela logicky umisťuje jednotlivé funkce pod střešní krajinu (částečně i nad ni) a zároveň je tím agilně odděluje. Myslí i na sezónní využití a celou koncepci doplňuje o funkci letního baru. Tvarové řešení umožňuje vytvářet otevřená a zároveň průchozí zákoutí a tím dovoluje jednotlivé části využít různým způsobem, a to nejenom pro potřeby přístavu, ale i pro návštěvníky a obyvatele města. Diskutabilní je kapacita přístaviště, ale vizuální a technické řešení je pro dané místo legitimní. Návrh zároveň uvažuje o širším kontextu místa a jeho pěším/cyklistickém propojení s městem. Za důležité považovala porota přirozené umístění parkování, zeleň, zachování stávají vlečky a ekonomický a udržitelný materiálový koncept. Vizuální stránka prezentace byla na profesionální úrovni."

 

Dvoudenního zasedání poroty se zúčastnil i generální ředitel společnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič, který ocenil úroveň prací a velký zájem studentů: „Nás jako vyhlašovatele těší, že studenti architektury a pozemního stavitelství na českých a slovenských vysokých školách a univerzitách mají již téměř tři desítky let zájem prezentovat své nápady před zraky významných českých a slovenských architektů. Z jednání poroty bylo zřejmé, že úroveň oceněných prací byla vysoká, což je příslib i pro českou a slovenskou architekturu a stavebnictví. Vysoká účast studentů je pro nás také závazkem i do dalších let a mohu slíbit, že naše tradiční a dlouhodobá podpora studentů středních odborných škol, vysokých škol a univerzit bude pokračovat. Ostatně už nyní pracujeme na konturách                  29. ročníku VŠ soutěže Xella.“

 

 

K celkovému průběhu letošního ročníku soutěže promluvila členka poroty,               Ing. arch. Jana Stachová: „Tento ročník byl opravdu výjimečný. Snad to bylo zapříčiněno geniem loci místa, které je v těsném sousedství třech významných národních památek na území města Ústí nad Labem. Národní technické památky Masarykova zdymadla, národní přírodní památky skalního útvaru Vrkoč a národní kulturní památky hradu Střekov. Snad to bylo podpořeno atraktivitou zadání, tématem mariny. Tématem, které rezonovalo mezi studenty a v atelierech napříč Českem i Slovenskem. Anebo to bylo způsobeno neutuchající aktivitou jednotlivých členů týmu vyhlašovatele. Kdo ví… To, co Xella již 28 let přináší svou přítomností v architektuře a to, jakým způsobem podporuje tvořivost začínající generace mladých architektů, je pro nás porotce složitě popsatelné. Museli byste tu atmosféru zažít. Veliké poděkování patří lidem, kteří soutěž organizují. Klobouk dolů před tím, co se jim povedlo."

 

 

Výsledky 28. ročníku mezinárodní studentské soutěže Xella:

  1. cena: Denis Cheryn, FA ČVUT Praha, Architektura a urbanismus

Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ján Stempel a Doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

 

  1. cena: Bc. Matúš Stieranka, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, Odbor architektúra

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Pavol Paňák

 

  1. cena: Bernard Šmihul’a, Lukáš Janeček, Richard Hennel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

 

  1. místo: Bc. Martin Goča – Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor I-PSA

Vedoucí práce: Ing. arch. Pavol Paňák

 

  1. místo: Václav Centner, Jakub Dračka, Vít Křeček, Tomáš Lovětinský

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

 

  1. místo: Cyril Novotný, Bc. Marie Poláková

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

 

Více se dozvíte také na našem blogu:

www.newsroom.xella.cz

 

Vítězné práce ke stažení na odkazu:

www.wetransfer.com

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.