ERA21 #04/2002 Volná plocha ve městě

Rubrika Název článku Autor
TRENDY & TECHNOLOGIE    
REALIZACE Sportovně-rehabilitační pavilon VZ Bedřichov R. Chitov, P. Nosek, J. Sadílek
  Obecní dům v Milešovicích Transat architekti
RECENZE Nehoří, má panenko Pavel Jura
REALIZACE Sokolské sportoviště na Brněnské přehradě Transat architekti
  Most pro pěší Makartsteg v Salcburku G. Seiler, H. Lang
PROJEKT Volná plocha v kontextu městské zástavby Yvette Vašourková
  Nové časy pro vyšehradské nádraží? Radek Váňa
  Revitalizace „nemocniční“ části Prahy 2 J. Holeček, B. Daněk
ROZHOVOR Obrana modernismu I. P. Všetečka s E. Přikrylem
LEGISLATIVA Zavádění nové energetické legislativy do projekční praxe Tomáš Chudoba
ENERGIE Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP Věra Dřevíkovská
  Vodní energie J. Truxa, L. Šamánek
  Patologická rizika obnovitelných zdrojů energie Ladislav Tintěra
MATERIÁL A KONSTRUKCE Čistírna odpadních vod – alternativa pro malé zdroje znečištění Jan Sojka
  Kořenové čistírny – ano nebo ne? Zdeněk Hudec
KRAJINA Voda a krajina Václav Čermák
ROZHOVOR Rozhodnout dobře o krajině znamená neplést si role P. Hobstová a K. Merhaut s J. Plosem
NOVÉ KNIHY   Radek Váňa
  Několik poznámek k využití vily Tugendhat V. Müller / T. Přidal
KDO JE KDO ARCHiNET, Archall, EkoList, EkoWATT  
Výrobci a distributoři


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.