ERA21 #02/2004 Venkov

 

Editorial Jiří Löw
Aktuality a zpravodajství  
Lesní a hasičská stanice v Andeer Architekturbüro Joos & Mathys Architekten
Novostavba školního komplexu Compogna v Thusis Dieter Jüngling, Andreas Hagmann
Rodinné domy v Dobřichovicích Petr Hájek, Ondřej Nekvasil
Rodinný dům v Libušíně Petr Hájek, Ondřej Nekvasil
Rodinný dům v Chomutovicích Ivan Kroupa, Radka Exnerová /Ivan Kroupa architekti
Přístavba základní školy v Dobřichovicích Petr Starčevič /Kolprom
Rekonstrukce usedlosti v Okoři 4DS
Bydlení jako experiment Filip Dubský
Dům na kopci Vladimír Čejna
Olověný Dušan  
Architektura je vždycky výrazem společensko-ekonomických vazeb P. Hlavatý s I. Dejmalem
Krátká návštěva u paní Aleny Šrámkové H. Vinšová s A. Šrámkovou
Vrstvení v prosperující šedé zóně venkova Pavel Šimeček
Kamera jako zprostředkovatel dialogu architektů a veřejnosti Bohuslav Blažek
Volnost, rovnost, bratrství a územní plánování Helena Špánková
Zvažte odsun brněnského nádraží Luděk Navara s Jiřím Oplatkem
Retrospektivní výstava Čestmíra a Lubomíra Šlapetových Jan Kratochvíl
Čtení ze sociální ekologie Bohuslav Blažek
Nepálená hlína v moderní architektuře Petr Suske
Nepálená hlína v Německu Ivana Žabičková
Staré technologie využití jílových materiálů pro stavební účely ve světle anorganické polymerace alumino-silikátů T. Hanzlíček, M. Steinerová
Geotermální energie – příležitosti a realizace v ČR Ladislav Tintěra
Červený trojúhelník Andreas
Trendy a technologie  
Stavební veletrhy Brno 2004 Zuzana Krupičková
Vlhkostní poruchy stavebních konstrukcí Stanislav Šťastník, Jiří Zach
Střecha z plechu Pavel Člupek

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.