ERA21 #05/2012 Český urbanismus 2.0

editorial Filip Landa
aktuality  
recenze  
Štýrský Hradec aktuálně! Markus Bogensberger
Svatyně Martin Cenkl
Město a vize Ivan Gogolák, Lukáš Grasse
Od elementárního urbanismu k metropolitnímu plánu Rozhovor Filipa Landy a Miroslava Šajtara s Romanem Kouckým
Belgické zrcadlo Jiří Klokočka
Strukturální plán pro krajské město Jiří Janďourek, Zdeňka Němcová Zedníčková a kol. / Technická univerzita v Liberci /
Dolní oblast Vítkovic Josef Pleskot / AP ATELIER /
Milovice — hledání města Ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT v Praze
Soudobé přístupy k tvorbě územních plánů v ČR Jan Jehlík
re:urbanismus Architektonická koncepce města M. Kuzemenský, I. Čapounová, J. Vlach, O. Synek, D. Pavlišta, J. Žid / platforma re: /
Červený banán — Die Rote Banane. Předpoklady pro plánování Hans-Michael Földeak
Vize vývoje hradecko-pardubické aglomerace Zuzana Hartlová
The Why Factory Juráš Lasovský
Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec
Máme plán. Simulační hra pro přiblížení principů územního plánování Petr Klápště
Architekt Daniel Pitín
trendy  
Vliv obvodového pláště na vytváření tepelné pohody Vladimír Jelínek
Přehled současných druhů omítek používaných ve stavebnictví Jitka Hroudová, Jiří Zach
Tepelnětechnické vlastnosti oken Josef Chybík
Administrativní budova Z2 Rohan v Praze Petr Hrůša / Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno /

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.