ERA21 #03/2022 Hlavou a rukama

kniha editorial

Hlavou a rukama

» celý článek
aktuálně

kniha realizace

Princip otevřenosti. Technologické centrum UMPRUM v Praze »

Ivan Kroupa, Jana Moravcová, Tomáš Zmek

Projekt technologického centra naplňuje vizi UMPRUM jako živé a plně funkční součásti centra Prahy. Potřebu vnější komunikace a otevřenosti zhmotňuje čelní fasáda stavby zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Vynechání vstupního segmentu historizující fasády přes celou výšku dokládá transformaci budovy ze školy základní na školu vysokou. Stavba sestávající ze dvou traktů s dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími poskytuje moderní technologické zázemí pro všechny obory, potřeby prezentace i potřebné technické vybavení pro provoz budovy. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel, lehké provozy jsou situovány do středu dispozice. Organizace všech prostor umožňuje vstup přirozeného světla a vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů.

» celý článek
intro

Tekuté světlo »

Flores & Prats Arquitectes

Záměrem projektu Tekuté světlo bylo přenést do výstavního prostoru Arsenale v Benátkách nejen repliku části divadla Sala Beckett, ale spolu s ní i specifi cké horní světlo, které v původní stavbě výrazně ovlivnilo charakter interiéru. Nová scéna barcelonského divadla Sala Beckett vznikla citlivou konverzí tehdy již třicet let nevyužívaného dělnického domu – v rámci rekonstrukce se architekti rozhodli zachovat osvětlení foyeru přirozeným světlem shora, které před započetím prací pronikalo do chátrajícího objektu dírou ve střeše.

praxe

Navrhnout a postavit »

Hana Seho, Kristýna Smržová, Martin Kloda a další

Klademe-li si otázku, jak učit adepty architektury řemeslu, můžeme vycházet z vlastní studentské zkušenosti či z osobní zkušenosti vlastní praxe nebo se poučit na školách, jejichž proces výuky vnímáme jako inspirativní. Zdrojem může být i objevování podstaty řemesla a cesty k realizované stavbě, též porovnávání vlastních postupů a postupů práce slavných kolegů, zvláště těch, kteří se zapojují jako pedagogové.

rozhovor

Provázané předměty vychovávají lepší studenty. Rozhovor Šárky Malošíkové s Rickem Sommerfeldem »

Rick Sommerfeld převzal v roce 2009 design–build program Coloradské univerzity v Denveru, který přišel o své předchozí vedení. Projekty Colorado Building Workshopu získaly pod jeho vedením celou řadu ocenění a dnes patří mezi nejvýznamnější v USA. Jaká byla cesta k tomuto úspěchu? Jaká poučení s sebou přinesly desítky realizovaných studentských projektů? A jak vypadá výuka dnes? Nejen o tom byly rozhovory, které s ním v rámci svého pobytu v Denveru vedla Šárka Malošíková. Následující text je výňatkem prvního z nich.

realizace

Učit se spolupráci. Komunitní centrum Maison Pour Tous ve Four »

design/buildLAB

Objekt komunitního centra Maison Pour Tous (Dům pro všechny) v obci Four ve francouzském regionu Isère je výsledkem semestrální práce studentů prvního ročníku magisterského programu a ukázkou možností experimentální metody learning by doing uplatňované na škole ENSA v Grenoblu. Projekt byl předložen jako odpověď na výzvu k vyjádření zájmu o účast, kterou pro své členské municipality připravilo sdružení obcí Porte de l’Isère ve spolupráci s ENSAG. Návrh obce Four na výstavbu komunitního centra pro setkávání občanů měl navíc vizi udržitelné stavby z tradičních lokálních zdrojů, jako jsou hlína a dřevo. Na stavbě se podílelo jednadvacet studentů pod vedením zkušených řemeslníků, kteří jim předávali potřebné know-how. Vzhledem k velmi omezenému časovému harmonogramu univerzitního semestru byla značná část konstrukce prefabrikována, a to buď v dílnách Les Grands Ateliers, nebo přímo u výrobců.

kniha rozhovor

Architektura je jazykem společnosti a reprezentuje život v ní. Rozhovor Kateřiny Rottové s Momojo Kaidžimou »

Rozhovor s profesorkou Momojo Kaidžimou vznikl během jejího březnového pobytu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Její tým a studenti z ETH v Curychu přijeli pozorovat a zaznamenávat život v centru Prahy, jako inspirace jim sloužily historické veduty. Výsledkem týdenního workshopu bylo deset velkoformátových axonometrií, do nichž švýcarští a čeští studenti zakreslili prostory města včetně stovky let vzdálených událostí. Výzkumné metodě, kterou Momojo Kaidžima nazývá architektonická etnografie, byla věnována i veřejná přednáška na FA ČVUT.

» celý článek
realizace

Zpátky do lesů. Ubytování a zázemí v Momonouře »

Atelier Bow-Wow

Na úpatí zalesněného kopce nad rybářským přístavem Momonoura na poloostrově Ošika na východním pobřeží japonského ostrova Honšú vzniklo několik nových chat a společný objekt zázemí s kuchyní a jídelnou. Jedná se o první stavby čerstvě založené obytné lokality, která má sloužit nově přistěhovalým vesničanům a poskytnout navíc možnosti sezónního či krátkodobého ubytování podle potřeby. Vzhledem k vylidňování a pokračujícímu ekonomickému úpadku japonského venkova bylo potřeba k obnově vesnice Momonoura po zásahu vlnou tsunami přistoupit mnohem komplexněji a myslet také na přilákání a integraci nových občanů.

realizace

Plovoucí univerzita. Víceúčelový komunitní areál v Berlíně »

raumlaborberlin

Léto roku 2018 bylo v Berlíně velmi horké a suché. Z nádrže na zadržování dešťové vody v areálu bývalého letiště Tempelhof se kvůli tomu stala vyprahlá pustina, a tedy ideální místo pro vybudování Plovoucí univerzity – pobřežního kampusu pro transformující se města. Špinavá kalná tůň se svým bohatstvím druhů rostlin, ptáků, obojživelníků a hmyzu představuje kouzelnou ukázku antropocénu. Stala se místem setkávání studentů, kulturních aktérů a odborníků na rozvoj měst. Skutečné místo transdisciplinární spolupráce se dále rozvinulo skrz organizaci workshopů, diskuzí, prezentací a přednášek. Vznikla zde laboratoř a platforma pro nové formy městského rozvoje, která rychle přerostla svá očekávání.

rozhovor

Na stavbě jsme prakticky pořád. Rozhovor Šárky Malošíkové s Friederike Kluge a Meikem Rehrmannem »

Souhra náhod, příležitosti a vlastního nadšení přivedla architektonický tandem Friederike Kluge a Meika Rehrmanna k tomu, že začali své projekty sami stavět. Podobnou osobní angažovanost v oblasti, kde architekti běžně nebývají tolik vidět, projevili i při založení iniciativy Countdown 2030, která se snaží o zviditelnění podílu architektury v oblasti změn klimatu.

realizace

Dům pro lidi, rostliny a kočky. Rodinný dům v Humpolci »

Matěj Petránek

Rodinný dům vznikl jako jeden z prvních v rozvojové lokalitě na severozápadním okraji Humpolce. V budoucnu bude obestoupen blízkými sousedy, hlavní dvě hmoty proto mezi sebou svírají malý dvorek skrytý před zraky kolemjdoucích. Ve větší hmotě se nachází hlavní obytný prostor, otevřený do krovu a prosklenými posuvnými dveřmi propojený s dvorkem i východně orientovanou terasou. Menší hmota obsahuje ložnici a dva dětské pokoje, spojovací krček s plochou zelenou střechou skrývá koupelnu. Kromě všudypřítomných rostlin v domě bydlí čtyřčlenná rodina a dvě kočky.

idea

Masky »

John Hejduk

Americký architekt s českými kořeny John Hejduk kromě několika málo staveb realizoval sám nebo se svými spolupracovníky a studenty objekty, které balancují na pomezí architektury a sochařství. Náčrty těchto artefaktů publikoval ve více než dvaceti knihách, jejichž vydání považoval za rovnocenné vlastní fyzické realizaci. Řada kreseb se později stala inspirací pro realizaci objektů i po autorově smrti, což je také případ Domu na kolečkách postaveného studenty na piazzettě před budovou Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 2019. Na počátku tohoto projektu byly náčrtky Masek lancasterských/ hannoverských, které Hejduk vytvořil v raných osmdesátých letech. Jedná se o ukázku z třetí a závěrečné etapy Hejdukova architektonického vývoje, během níž stále více vytvářel fiktivní narativy a postavy (tedy subjekty) a jim odpovídající autonomní formy (tedy objekty). Později svým výtvorům začal říkat „masky“. Nepochybně se zároveň jedná o jakési shrnutí všech fází jeho předchozí tvorby.

trendy

příloha

Biosolární střechy – kombinace zelené střechy s fotovoltaikou

Pavel Dostal

příloha

Požární uzávěry v požárně dělicích konstrukcích

Isabela Bradáčová

příloha

Základní kámen digitálního pasportu hradu Trosky položen

Petr VaněkERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.