ERA21 #03/2023 Architektura volného času

kniha editorial

Detaily města

Martin Hrouda

» celý článek
aktuálně

kniha realizace

Dětská stavebnice. Novostavba mateřské školy Větrník v Říčanech u Prahy »

David Kraus / Architektura, s. r. o.

Jedna z nejčerstvějších architektonicky pozoruhodných mateřských škol u nás vznikla v létě 2022 v rozvojové obytné lokalitě Větrník v Říčanech u Prahy. Svým vnějším výrazem se bude mezi stávajícími i budoucími rodinnými domy rozhodně vymykat – do ulice nastavuje ještě svou střídmější bíle omítanou tvář, směrem do zahrady se ale rozevírá skupinou pestrobarevných pyramidovitých hmot, tzv. pagod. Interiéru pak vládne centrální vstupní hala s horním osvětlením a velkorysou hrací sítí přístupnou z ochozu ve druhém patře. Nepravidelné prostory zešikmených střech zevnitř tvoří skrýše, indiánská týpí osvětlená trojúhelníkovými okny. Tak se ve vnějším výrazu i členění interiéru zhmotnil záměr vybudovat prostor neinstitucionální, hravý a podporující kreativitu.

» celý článek
intro

Barvy života »

Jakub Karlík, Stéphane Ashpool & Ill-Studio

Anatomie lidského těla má odjakživa vztah k umění. Už od antické epochy je ideál krásy reprezentován tělesnými výkony. Pouto mezi sportem a kulturou, funkčností a estetikou se projevuje v námi obývaném prostředí dodnes. O tom se můžeme přesvědčit na příkladu jedné proluky v pařížské čtvrti Pigalle. Po protestech obyvatel proti zástavbě pozemku parkovištěm zde v roce 2009 spontánně vzniklo basketbalové hřiště, jehož správy se ujal místní designér Stéphane Ashpool. Ten se záhy stal kurátorem podoby tohoto plácku, která se každé dva až tři roky mění. K vytvoření první verze hřiště byl přizván umělec Yué Nyno Wu, další čtyři verze pak vytvořili grafici z ateliéru Ill-Studio s podporou firmy Nike a basketbalových hvězd americké NBA. Podobné iniciativy najdeme i v Česku – například v Plzni, kde výtvarník a skater Jakub Karlík realizoval svůj barevný mural pro RBS (River Bank Spot) a tím oživil zanedbaný kout nábřeží řeky Radbuzy.

praxe

Skejty, cement a DIY filozofie. Jak skupina Pessertive Crew mění veřejný prostor v Plzni »

Jakub Novotný

V obecnějším společenském diskurzu se o skateboardingu v posledních letech mluvilo hlavně v souvislosti s jeho uvedením na olympiádu, což naznačuje posun neorganizované pouliční subkultury směrem k vrcholovému sportu. Paralelně s komercializací a zdokonalováním výkonnosti se ale skateboarding dynamicky rozvíjí také ve formě komunitních aktivit, které naopak nabourávají tržní a hierarchickou logiku uspořádání společnosti a měst. Vypovídá o tom mj. rozmach globálního DIY hnutí, které inspiruje místní kolektivy k nezávislým amatérským stavbám svých vlastních skateboardových hřišť. Pro řadu skateboardových kolektivů po celém světě se DIY činnost stává nadstavbou samotného ježdění a pomáhá posouvat jejich kreativní a edukační potenciál. Dobře to ilustrují i aktivity plzeňské Pessertive Crew, která již několik let vytváří rozmanité skateboardové intervence na periferii i v centru západočeské metropole.

rozhovor

Mým snem je veřejný prostor otevřený hravosti. Rozhovor Jana Bureše s Gustavem Svanborgem-Edénem »

Malmö, třetí největší město Švédska, je ve světě skateboardingu známým pojmem. Mimo jiné díky tomu, že na místní radnici působí jako koordinátor skateboardingu Gustav Edén. Co všechno práce na této velmi neobvyklé pozici obnáší? A co stálo za tím, že je dnes Malmö považováno za Mekku skateboardingu? O tom a mnohém dalším hovořil s Edénem architekt a příležitostný skateboardista Jan Bureš.

realizace

Něco pro každého. Revitalizace parku Remiseparken v Kodani »

BOGL

V rámci komplexního plánu postupné kultivace sídliště Urbanplanen, postaveného na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století v kodaňské čtvrti West Amager, došlo také k revitalizaci zdejšího parku Remiseparken. Dříve zanedbaná a nepřehledná zelená plocha mezi panelovými domy se po celkové obnově otevírá okolí, nabízí řadu sportovních, komunitních a volnočasových aktivit a nezapomnělo se ani na modro-zelenou infrastrukturu.

realizace

Puzzle. Revitalizace náměstí v Hengelu »

Buro Lubbers

Stotisícové nizozemské město Hengelo je důležitou dopravní spojnicí a mezinárodním železničním uzlem. Předprostor zadní části vlakového nádraží zvaný Industrieplein (Průmyslové náměstí) ale dlouhou dobu neodpovídal jeho významu a sloužil pouze jako rozlehlé parkoviště. Přitom by se měl postupně stát důležitou spojnicí mezi historickým centrem a nově vznikající čtvrtí v původně průmyslové oblasti na jihu města, kudy denně projdou tisíce lidí. Složitý rébus dopravních toků a pěších tras byl vyřešen pomocí rozdělení plochy „zelenými střepy“, které jako puzzle skládají novou kompozici náměstí integrující v sobě skatepark, stanoviště taxi, K+R i parkoviště pro kola. Volba vegetace zohledňuje důsledky klimatické změny, stejně jako nová vodoteč propojující dva stávající vodní kanály, tolik typické pro nizozemská města. Drobný potok využívá starou kanalizační síť pod povrchem a jen v několika místech je jeho vodní hladina odkryta.

realizace

Rozjímání u řeky. Revitalizace parku Talaue ve Waiblingenu »

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

Německý název parku Talaue odkazuje k údolní nivě, která bývá často zaplavována tudy protékající řekou Rems. Záplavové území je důležitou součástí místního ekosystému v samotném centru Waiblingenu. K jeho revitalizaci bylo přistoupeno citlivě tak, aby si lužní lesopark co nejvíce zachoval svůj přírodní charakter, ale aby zároveň nabídl příležitost pro rekreaci, sportovní vyžití a také pro klidnější kulturní události. Kromě skateparku a dětského hřiště tak vznikla v srdci parku „umělecká mýtina“, která na ploše o rozloze 1 400 m² kopíruje půdorys zdejší městské galerie a poskytuje prostor pro umění ve veřejném prostoru a komorní akce. Mýtina si udržuje odstup od rušných cest a je čitelně ohraničena betonovým obrubníkem a rámována ovocnými stromy. Do území nebyla přivedena elektřina ani další sítě, aby se zde nemohly konat žádné hlučné produkce a místo si udrželo svou poklidnou atmosféru.

realizace

Mládí vpřed. Vícepodlažní skatepark ve Folkestone »

Hollaway Studio

V centru přímořského města Folkestone v jihovýchodní Anglii vznikl první vícepodlažní skatepark na světě. Hmota budovy je půdorysně zaoblená a rozšiřuje se směrem vzhůru – tento tvar v kombinaci s velkým rastrem fasádních obkladů a oken přes výšku dvou pater vytváří dojem, že je budova menší než ve skutečnosti. Až v interiéru naplno vynikne její měřítko. Nad vstupní halou s prosklenou kavárnou jako by levitovala vypouklá břicha betonového bowlu v prvním patře; v dalších dvou podlažích jsou skateparky pro street a flow s dřevěným povrchem. Celý záměr vznikl víceméně náhodou místo původně plánovaného parkovacího domu a jeho investorem byl místní podnikatel a mecenáš sir Roger De Haan. Ten do rozvoje Folkestonu dlouhodobě investuje, svým posledním projektem chce nabídnout mladým lidem příležitost k aktivnímu trávení volného času a snad tak i zpomalit jejich odliv do velkých měst.

realizace

Park pod mostem. První fáze parku Underline v Miami »

James Corner Field Operations

Americké Miami naplánovalo projekt revitalizace sedmnácti kilometrů veřejného prostoru pod zdejší nadzemní dráhou – první úsek projektu nazvaného Underline v centrální lokalitě Brickell byl dokončen v roce 2021. Vzniklý liniový park je řešen jako série navazujících prostorů s různou identitou – říční, sportovní, procházkový, oolitový – poskytujících příležitosti k odpočinku a setkávání, ale i ke cvičení nebo uměleckým performancím. Vybavení a mobiliář doplňují nové výsadby inspirované původními místními druhy.

praxe

Když nás prostor učí empatii. Sounáležitost, udržitelnost a adventure playgrounds »

Marie Pourghasem Omandani

Udržitelnost dětských hřišť a volnočasových areálů má různé podoby a vede k ní mnoho cest. Měla by ale vycházet ze samotné podstaty a konceptu prostoru a nebýt jen dílčím prvkem. Pokud k ní budeme přistupovat intuitivně, inspirovat se okolím a respektovat svět kolem nás, může se udržitelnost stát přirozenou součástí našich návrhů.

rozhovor

Veřejný prostor je nás všech. Rozhovor Jana Bureše s Hanou Třeštíkovou »

Prahu 7 lze považovat za městskou část, která jde v mnoha ohledech příkladem v oblasti péče o veřejný prostor. Díky promyšleným participačním projektům se například podařilo unikátním způsobem oživit podchody mezi Hlávkovým mostem a stanicí MHD Vltavská. Nejen o tomto projektu, ale také o politických a společenských souvislostech městského plánování, o zkušenostech s participací obyvatel a o potenciálu pražských veřejných prostranství jsme hovořili s místostarostkou MČ Praha 7 Hanou Třeštíkovou, která má v gesci kulturu, sport a sousedské vztahy.

realizace

Život v podzemí. Revitalizace podchodů Vltavská v Praze »

U / U Studio, Re_place

Zanedbané tranzitní podchody u stanice MHD Vltavská v pražských Holešovicích se proměnily v unikátní prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. Jejich revitalizace probíhala ve dvou etapách. První fáze, dokončená v listopadu 2021, se inspirovala lineárním tokem Vltavy a kladla důraz na skateboard, BMX, koloběžky a streetball. Inspirací pro transformaci druhého podchodu, dokončenou koncem loňského roku, se stal noční klub. Červeně natřené betonové schodiště osvětlené červeným neonem svou atmosférou skuteč ně připomíná vstup do undergroundových podniků. Podchod nabízí taneční plochu se zrcadlem, pole dance tyče, překážky pro freestylové sporty, boulder, workout a pouliční galerii. V obou etapách došlo k důkladnému vyčistění zpustošených prostorů, výměně povrchů a instalaci kvalitního osvětlení. I za plného provozu zůstala zachována transportní funkce podchodů pro chodce a cyklisty.

realizace

Sportovat v galerii. Volnočasový areál v Praze-Řeporyjích »

U / U Studio

Impulz ke vzniku volnočasového areálu v Řeporyjích vzešel přímo od obyvatel městské části. Cílem bylo vytvořit na místě nevyužitého brownfieldu atraktivní a bezpečný veřejný prostor, který přinese variabilní využití pro různé věkové a sociální skupiny. Zrušením oplocení areálu se dokládá víra v sociální bezpečnost a inkluzi sociálních vrstev a jednotlivých sportovních funkcí. Projekt obsahuje galerii, skatepark, parkour, pumptrack, letní kino a dřevěná pódia pro kulturní akce. Nechybí ani nové veřejné osvětlení, piknik zóna s grilem, pingpongový stůl, nabíjecí sloupky nebo pítko. V blízkosti parkourového hřiště je návrh připraven na rozšíření v podobě zázemí pro uživatele areálu. Území je doplněno sochami od předních českých umělců, které jsou v přímém dialogu s kompozicí a prvky sportoviště. Tím dochází k netradičnímu spojení pohybu a umění.

realizace

Údolí zábavy. Volnočasový areál Jammertal v parku Folimanka v Praze »

Jana Mastíková / LOXIA

Park Folimanka vznikl v sedmdesátých letech 20. století přeměnou historických vinic a ovocných sadů. V roce 2007 došlo k rozsáhlým rekonstrukcím střední část parku, která byla postupně doplněna o herní prvky či občerstvení s hygienickým zařízením. Hliněný plácek ve východní části parku, přes který si lidé zkracovali cestu, však zůstal nedořešen. Až nyní došlo k jeho proměně v multifunkční areál, který nabízí celoroční využití díky plochám a zázemí pro řadu pohybových aktivit. Výrazná kombinace žlutých kovových prvků a probarvených betonových, asfaltových i mlatových povrchů vytváří hravý kontrast k monumentalitě Nuselského mostu, který v roce 1973 překlenul Nuselské údolí. Název Jammertal vznikl z původního německého označení místa jako údolí nářků z doby zpustošení zdejší krajiny za třicetileté války. Díky novému volnočasovému areálu se ze slzavého údolí v prostoru Folimanky stává údolí všestranné zábavy, sportu a odpočinku.

idea

Hybridy »

Pierre Descamps

Během léta 2022 se na třech veřejných prostranstvích ve třech různých světových městech objevily hybridy – sochy sloužící zároveň jako překážky pro skateboarding. Celkem devět betonových site-specific instalací v Bordeaux, Malmö a Torontu tak zabydlelo tři odlišné kulturní, sociální a architektonické kontexty. Po celou dobu události obyvatelé a návštěvníci jednotlivých měst skejtovali na identických skulpturách, vzdálených od sebe tisíce kilometrů, a tím aktivovali okolní veřejný prostor.

trendy

příloha

Měření optických vlastností materiálů, světelných zdrojů a elektromagnetické kompatibility v Českém metrologickém institutu »

Jana Gerneschová / Strojnická fakulta Slovenské technické univerzity v Bratislavě, ČMI / Marek Šmíd, Geiland Porrovecchio, Pavel Jonáš, Petr Kliment, Alžběta Rossi / ČMI

Český metrologický institut (ČMI) již od roku 2015 provádí zkoušky fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin světelných zdrojů a svítidel dle evropských a světových norem. Zkoušky světelných zdrojů a svítidel provádí zkušební laboratoř akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, kterou speciálně pro tento účel vybudovalo oddělení radiometrie a fotometrie ČMI. Laboratoř se díky svému vybavení řadí mezi špičkové evropské i světové laboratoře, podílí se na četných mezinárodních výzkumných projektech a úzce spolupracuje se zahraničními metrologickými instituty z celého světa. Výsledky práce laboratoře jsou pravidelně validovány účastí na klíčových mezinárodních porovnáních. Komplexní zkoušení svítidel zahrnuje také zkoušky EMC, které zajišťuje Laboratoř elektromagnetické kompatibility.

příloha

Vliv požární bezpečnosti stavby na zásahy do historických budov »

Isabela Bradáčová

Článek vznikl na základě konzultací několika závěrečných prací studentů Katedry architektury Stavební fakulty VŠB TU Ostrava (děkanka Martina Peřinková), kteří měli zájem o prověření správnosti svých řešení i z pohledu požární bezpečnosti. Požární bezpečnost staveb je v učebním plánu FAST oboru Architektura dílčí částí předmětu architektonická typologie 3, jehož garantkou je Klára Palanová.

příloha

Výhody pasportizace budov metodou BIM »

Petr Vaněk

Potřeba digitalizace procesů ve stavebnictví i na ně navazujících oborů, které zajišťují především správu během užívání stavby, nás nutí se zamýšlet nad zaběhnutými pracovními postupy. Nové přístupy nám umožňují implementovat mnohem efektivnější řešení, která s sebou ovšem nesou potřebu osvojení si nových dovedností.ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.