ERA21 #06/2023 Francie: kreativní šetrnost

kniha editorial

Kreativní šetrnost »

Gabriela Morlé Králová

Francouzská architektura 20. století je úzce spjata s betonem, možná více než v jiných zemích. Vzpomeňme na Augusta Perreta nebo Le Corbusiera, kteří se proslavili používáním tohoto materiálu v pohledové a surové podobě. Beton je považován za trvanlivý materiál, je poměrně levný a můžeme ho použít téměř kdekoli, v různých povrchových úpravách. Jenže také spotřebovává písek a vodu a výroba cementu má na svědomí přibližně 7 % celosvětových emisí oxidu uhličitého. Je to skvělý materiál, ale v dnešní době nadužívaný a z dlouhodobého hlediska příliš cenný a problematický z hlediska dopadů na životní prostředí. Na mostech a v základech se bez něj neobejdeme, ale v mnoha jiných případech ano. Dřevo, sláma, rákos, kámen, hlína, konopí – to jsou materiály, které vidíme v současné francouzské architektuře čím dál častěji.

» celý článek
aktuálně

kniha realizace

Lázeňský transformer. Vestavba multifunkčního sálu do dvorany Císařských lázní v Karlových Varech »

Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková / Petr Hájek Architekti

Multifunkční sál vznikl vestavbou do dvorany neorenesančních Císařských lázní z roku 1895, jednoho ze symbolů karlovarského lázeňství. Vestavěná konstrukce stojí na šesti ocelových nohách a památkově chráněné budovy se jinak nedotýká. Všechny soudobé zásahy jsou tak jasně přiznané a reverzibilní, aby mohly být kdykoli v budoucnu lehce demontovány. Díky pohyblivé výšce se může hlediště rychle proměnit na konferenční nebo taneční sál, který vyžaduje plochou podlahu. Jeviště je vybaveno posuvnou akustickou stěnou a polohovatelnými panely, které dokážou prostor přizpůsobit nejrůznějším zvukovým požadavkům. Konstrukce připomíná červeného transformera, který navazuje na strojní estetiku lázeňského provozu a přetváří dvoranu do nové funkce.

» celý článek
intro

Svět bez konce »

Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain

Nakladatelství Argo nedávno vydalo knihu Svět bez konce (orig. Le Monde sans fin, Dargaud, 2021), v níž se spojil francouzský odborník na energetiku Jean-Marc Jancovici se známým komiksovým kreslířem Christophem Blainem. Společně inteligentním a vtipným způsobem vysvětlují, jak fungují různé způsoby produkce energie, jak je lidstvo na energii závislé a jakými zásadními změnami naše planeta v současnosti prochází. Ve Francii se tohoto komiksu prodalo více než 600 tisíc výtisků. 

rozhovor

Kolik architektů děkuje svým dodavatelům? Rozhovor Gabriely Morlé Králové s Dominique Gauzin-Müller a Christophem Aubertinem »

Co to znamená frugalita v architektuře a jaké podoby na sebe může brát v praxi, o tom hovořili dva průkopníci tohoto tématu ve francouzském kontextu – Dominique Gauzin-Müller, architektka a spoluautorka Manifestu šťastné a kreativní frugality, a Christophe Aubertin, architekt a zakladatel první místní skupiny Hnutí frugality. 

rozhovor

Tvořit doma. Rozhovor Gabriely Morlé Králové a redakce se Simonem Teyssouem »

Architekt Simon Teyssou se narodil v Paříži americké matce a francouzskému otci. Od svých čtyř let vyrůstal v departementu Cantal, v malé vesničce s několika zemědělskými usedlostmi a bez televize. Louky, dubiny, řeky, zeleninová políčka, stáda salerského skotu a stáje hrály velkou roli v pozdější profesní formaci. Zakotvení v regionu pak vyvážily jeho dlouhodobé pobyty v zahraničí, zejména v USA. V rozhovoru pro časopis ERA21 odhaluje svou motivaci pro působení v domovském regionu a popisuje inspiraci pro tvorbu, která vychází z historie místa a odkazu našich předků.

realizace

Nenápadná akupunktura. Muzeum pevnosti Fort l’Écluse u obce Léaz »

Antoine Petit, Nicolas Debicki, Grichka Martinetti / atelierpng

Vybudováním zázemí pro turisty se začal psát nový příběh pevnosti Fort l’Écluse, tyčící se nad řekou Rhônou na hranicích se Švýcarskem. Pevnostní komplex zbudovaný v 17. století u obce Léaz prošel pohnutou historií, která se propisuje do všech jeho vrstev. Střídání období válek a míru vedlo k neustálému přestavování areálu a častým změnám jeho využití. Nová vrstva přináší zhodnocení pevnosti z hlediska cestovního ruchu a vypovídá o vojenské historii místa a jeho jedinečné poloze na skalním masivu. Citlivý zásah do stávající struktury zároveň znamenal druhý život pro kameny ze zbořených zdí, které byly znovu použity pro vybudování komunikačního jádra s výtahem. Tato gabionová přístavba se nakonec stala nejviditelnějším prvkem celé intervence. Otvory v gabionové stěně evokující starodávné střílny pak rámují výhledy na okolní krajinu.

realizace

Návrat do budoucnosti. Administrativní budova v Lyonu »

Clément Vergély Architectes, Diener & Diener Architekten

Třípodlažní administrativní budova „Oranžerie“ s překvapivou konstrukcí převýšených oblouků z dusané hlíny vznikla v nové blokové zástavbě lyonské čtvrti La Confluence. Hliněné stavby mají v této části Francie dlouhou tradici, v průběhu 19. století však z měst vymizely kvůli četným záplavám. Moderní regulace řek tento problém vyřešila, takže se tato šetrná stavební technika může vrátit do městského prostředí. Nosné obvodové stěny z prefabrikovaných hliněných bloků doplňuje středové komunikační jádro z CLT panelů. Patu obloukových pilířů tvoří masivní kamenné bloky, kamenem je také obložena atika. Dřevěné stropy jsou uloženy na ozubech ztenčujících se stěn.

rozhovor

Litá hlína: lokální a šetrný materiál. Rozhovor Dominique Gauzin-Müller s Matthieuem Fuchsem »

Architekt Matthieu Fuchs, expert na energeticky úsporné materiály, realizoval se svým ateliérem Mil Lieux již několik staveb s hliněnými stěnami: ať už se jednalo o lepenice pro zdravotnické středisko v Badonviller, či Univerzitní technologický institut (IUT) v Tarbes, nebo o komunitní centrum v Manomu a školu v Saint-Antonin-Noble-Val, kde využil technologii lité hlíny. O své zkušenosti s touto perspektivní technikou se podělil v rozhovoru s architektkou a odbornicí na ekologické stavby Dominique Gauzin-Müller.

výuka

Lekce z frugality: naučit se vycházet ze situace »

Estelle Morlé

Společnost fungující díky fosilním energiím nám v posledních desetiletích umožnila velkou svobodu stavění, a to zejména ve fázi architektonického návrhu – zpřístupnil totiž širokou škálu materiálů bez zjevných omezení, nezávisle na času a místě stavby. Nicméně v době, kdy jsou jeden za druhým překračovány planetární limity (Steffen, 2015), nazrál čas zpochybnit environmentální daň za tuto svobodu a přehodnotit naše dosavadní postupy s cílem drasticky snížit spotřebu materiálů a energie. V architektuře tato perspektiva šetrnějších postupů znamená opětovné ukotvení procesu navrhování v konkrétních situacích a okolnostech. Integrace limitů je jistě neoddělitelným znakem každého architektonického návrhu (Morlé, 2020), ovšem hledání frugality od architektů vyžaduje násobně pečlivější vyhodnocování „nutností“ u každého projektu.

realizace

Vůně chleba a slámy. Obecní obchod s pekárnou v Reventin-Vaugris »

Estelle Morlé, Gabriela Morlé Králová / Les Archinautes

Městečko Reventin-Vaugris se nachází jen pár kilometrů od spádového města Vienne nabízejícího všechny potřebné služby a obchody. Centrum obce tak během let přišlo o původní dynamiku: zůstala už jen restaurace a pekař, který se chystal odejít. Na základě průzkumu potřeb obyvatel bylo vytvořeno zadání pro výstavbu nové budovy v srdci obce, která by v sobě integrovala pekárnu, bistro a smíšené zboží s lokálními produkty. Na pozemku mezi kostelem a hřbitovem, v blízkosti radnice a školy, nakonec vyrostly dva jednoduché propojené objemy artikulující úhel dvou křížících se ulic. U hlavního objemu vytváří ustupující fasáda na severu prostor pro vystavení zboží do ulice a na jihu pro krytou terasu orientovanou směrem do přiléhající zahrady, která slouží pro setkávání obyvatel. Hlavní objekt odkazuje na tvarosloví hal a tržnic 19. století, jen není z ocele, ale ze dřeva a slámy. Na něj pak navazuje pekárna pro původního pekaře, který se pod podmínkou nových vyhovujících prostor nechal přemluvit k setrvání v obci.

idea

Živé materiály »

Miriam Josi, Stella Lee Prowse / Aléa /, César Bazaar; Nicolas Bellet, Aude Le Stum / Pavillon Noir Architectures /, Marlon Bagnou Beido, Soufyane El Koraichi

Užitné předměty mají potenciál ve svém složení, vzhledu, povrchu či v rámci procesu výroby obsáhnout i živé složky. Měly by být navrhovány a vyvíjeny s vědomím zásadních výzev, kterým čelí současné vystavěné prostředí. Měly by prozkoumávat alternativy k docházejícím konvenčním materiálům a cesty ke snižování uhlíkové stopy budov. Podzimní výstava v pařížském Pavillon de L’Arsenal nazvaná Živé materiály (Matières Vivantes) představila pokusy, vzorky a prototypy tří inovačních projektů podpořených platformou FAIRE. Projekty ukazují možnosti působivého dialogu mezi živou tkání a neživými předměty, těží z minimalizace energetické náročnosti výroby či objevují skrytý technický a estetický potenciál materiálů z běžně dostupné organické hmoty.

trendy

příloha

Dům Franka Gehryho: souhra stínění a větrání »

Zdenko Malík

Dům známého architekta Franka Gehryho ve všech ohledech odráží jedinečnost architektury svého majitele. Pozoruhodný je však i důraz kladený na koncept kvality vnitřního prostředí již od počátku návrhu. Tento přístup umožnil realizačnímu týmu navrhnout rodinný dům o celkové podlahové ploše 836 m2 (včetně domu pro hosty), který poskytuje v podmínkách středomořského klimatu vysoký vnitřní teplotní komfort bez použití konvenční klimatizace.

příloha

Stavebnictví potřebuje školené odborníky na stínicí techniku »

Evropská organizace pro stínicí techniku (ES-SO) zdůrazňuje v rámci boje s přehříváním budov zásadní význam systematické integrace stínicí techniky, protože udržitelnost a energetická účinnost hrají ve stavebním průmyslu významnou roli.

příloha

Udržitelné interiéry: tady a teď »

Iva Bastlová

Není třeba zdůrazňovat, jak aktuální je téma udržitelnosti. A to nejen ve výstavbě, kde se řeší vše od vstupů až po samotný provoz objektu, ale i v rychloobrátkovém zboží, kde jsme jako spotřebitelé každodenně atakováni novým recyklovatelným obalem či složením.

rozhovor

Návrh začínáme diskuzí, ne skicou. Rozhovor s Amandou Levete »

Předsedkyní mezinárodní poroty architektonické soutěže Grand Prix Architektů byla letos jmenována britská architektka Amanda Levete. U příležitosti její návštěvy v Praze jsme s ní hovořili o její obnovené vazbě na Česko díky účasti v projektu poskytujícím studentské stáže Kaplicky Internship (v Amanda Levete Architects tak působila vítězka ročníku 2021 Valerie Heyworth) a o projektech, které se v kanceláři AL_A aktuálně rodí.

příloha

ČSN EN ISO 19650: zásadní pravidla BIM spolupráce! »

Petr Vaněk

Tento článek, jak jeho název napovídá, se věnuje technickým normám se zaměřením na metodu informačního modelování staveb (BIM). Vzhledem k šíři dané problematiky i množství technických norem z různého úhlu pohledu řešících metodu BIM se jeho autor rozhodl jej pojmout jako rozcestník na jednotlivé zdroje respektovaných autorů, kolegů, odborníků na metodu BIM jak na úrovni standardizace, tak i v praktické rovině zavádění metody BIM do praxe. Zájemce o tuto problematiku nechť se s jednotlivými zdroji seznámí do hloubky tématu dle svého uvážení a svých potřeb. ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.