ERA21 #03/2024 Taktický urbanismus

kniha editorial

Tranzitorně! Temporárně! Takticky! »

Jan Trejbal, Zuzana Stejskalová

Není obvyklé, aby byla část časopisu ERA21 věnována samotnému pojmenování tématu. V případě dočasného využití veřejných prostor a budov je to však nezbytné. Proto musíme nejdříve definovat tranzitorní, temporární a taktické přístupy. Při detailnějším pohledu ale zjistíme, že je zná prakticky každý – dlouho nevyužívaný plac kousek od centra menšího města vezme do svých rukou skupina místních obyvatel a nové lesní kino či provizorní skatepark pro mládež jsou brzy hotové.

» celý článek
ocenění

Interiér roku 2023 »

Na slavnostním předávání cen 14. května v pražském Centru současného umění DOX byly vyhlášeny výsledky soutěže Interiér roku 2023. Absolutním vítězem devátého ročníku přehlídky se stala rekonstrukce historického domu v Kutné Hoře, jejímiž autory jsou Jan Holub a Tomáš Hanus ze studia BYRÓ architekti. Devatenáctičlenná porota letošního ročníku vybírala z 233 interiérů. Kromě ceny pro absolutního vítěze byly oceněny i realizace v dalších deseti kategoriích, v každé z nich se vybíralo ze tří finalistů.

aktuálně

kniha realizace

Tetris v Brně. Nová budova ateliérů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně »

Michal Palaščák / dílna

Až sochařsky pojatá, bělostná nová budova ateliérů katedry výtvarné výchovy vyrostla v areálu brněnské pedagogické fakulty na Poříčí. Členitou hmotu stavby determinovala řada vnějších požadavků – nutnost zachovat průjezd do vnitrobloku, přítomnost budovy trafostanice na pozemku a potřeba dodržení jejího nepřerušeného provozu, požadavek na oslunění a odstup od sousedního bytového domu a zároveň snaha přivést dovnitř ateliérových místností co nejvíce světla. Ve třech různě vysokých patrech nového objektu se nachází ateliér nových médií, ateliér malby a dílna pro objektovou tvorbu.

» celý článek
intro

Dočasně víc »

Zatímco zdlouhavě hledáme podobu moderních měst bez aut, topíme se v byrokratických procesech nebo sháníme finanční prostředky na velké projekty, na různých místech naší země vznikají tranzitorní nebo dočasné aktivity, často dobrovolnicky, díky obřímu úsilí několika málo nadšenců. Kromě vlastního využití místa znamenají tyto projekty často rozvoj komunitního a kulturního života v širším kontextu, pro investory pak důležitou informaci o potenciálu místa, která může i změnit názor na jeho budoucí využití.

východiska

3T: Tranzitorně! Temporárně! Takticky! Laboratoř veřejného prostoru »

Jan Trejbal

Laboratoř je specializované místo, kde se za pomoci experimentů a analýz odkrývají nové praktické zkušenosti. Získané poznatky pak mohou efektivně změnit okolní svět včetně témat veřejného prostoru. Díky přezkoumání našich běžných architektonických či urbanistických postupů můžeme zjistit, že dočasná řešení nemusejí být jen nouzovou variantou.

případová studie

180°. Filmový festival Anifilm – Zámek Liberec a okolí

Jan Trejbal, Tereza Raabová

rozhovor

Jsme překladatelé mezi dvěma skupinami. Komerční 3T platforma Meanwhile Space. Rozhovor Jana Trejbala s Emily Berwyn »

Každá země má svá historická a kulturní specifika a v rámci konkrétního legislativního prostředí vznikají různé iniciativy zajišťující možnost dočasného užívání budov a prostorů. Příkladem takové iniciativy je britská Meanwhile Space. S ředitelkou Emily Berwyn jsme hovořili o podmínkách dočasného užívání v Británii, zkušenostech z dlouhodobých projektů a o nutnosti měnit obchodní modely.

rozhovor

Změna je přirozená, pokud ji prožijete. Komerční 3T platforma Street Plans. Rozhovor Kateřiny Kubizňákové s Mikem Lydonem »

Americký urbanista Mike Lydon přijal v listopadu 2023 pozvání na konferenci Pěšky městem, kde jsme měli to potěšení s ním diskutovat o využití a výsledcích taktického urbanismu. Studio Street Plans založil po zkušenosti s realizací prvního projektu uzavření ulice, aby byla přístupná pouze pěším a cyklistům. Jednalo se pro něj o zlomový okamžik, kdy zjistil, že změna je možná a je možná rychle. Street Plans spolupracuje s místními orgány a politiky, navrhuje a prosazuje vize budoucích změn, řeší však také návrhovou stránku projektů a dokáže změny implementovat, aby je lidé mohli zažít na vlastní kůži.

případová studie

180°. Dopravní a taktické opatření – Culver City, Kalifornie

Jan Trejbal

rozhovor

Nikdy jsem nechtěl nic postavit. Komerční 3T platforma Plateau Urbain. Rozhovor Jitky Tomsové s Thomasem Bourdaudem »

Pařížské Plateau Urbain se tranzitorními projekty ve Francii zabývá dlouhodobě. V roce 2019 se podařilo pařížskou radnici dokonce motivovat k vydání charty1, jejímž cílem je etablovat dočasné využití jako nástroj pro rozvoj území. Charta formulovala podstatu dočasného nebo přechodného (tranzitorního) urbanistického plánování a jeho cíle, jimiž je především podpora městských projektů s pozitivními sociálními a environmentálními externalitami pro dané území. Paříž se tak stala jednou z pilotních komunit pro dočasné využívání míst. S Thomasem Bourdaudem, architektem Plateau Urbain, jsme hovořili během jeho návštěvy Prahy o dočasném urbanismu a jeho potenciálech. 

případová studie

180°. Tranzitorní využití parteru novostavby – Chapelle International, Paříž

Jan Trejbal

rozhovor

Transdisciplinární přístup bude stále důležitější. Networkingová komunitně řízená a etická 3T platforma Eutropian. Rozhovor Petra Fridricha s Leventem Polyakem »

Levente Polyak, expert na komunitně řízené projekty a sociální inovace v městském prostředí z organizace Eutropian, se v rozhovoru podělil o své zkušenosti s přechodem od tradičního urbanismu k podpoře komunitních iniciativ. Eutropian klade velký důraz na networking a funguje jako jakýsi most propojující různé aktéry v oblasti městského plánování. Poskytuje tak platformu pro výměnu znalostí a přístup k etickým zdrojům financování. 

rozhovor

Nejsme žádní squatteři. Nezisková 3T platforma lokálního charakteru Free Riga. Rozhovor Terezy Novákové se Zane Ruģēnou »

Free Riga (Svobodná Riga) je platforma, která sdružuje kreativní a sociální iniciativy s cílem přeměnit opuštěné budovy a pozemky na experimentální místa pro kulturu a sociální inovace. Poskytuje prostory těm, kteří se zabývají sociálními aktivitami – pracují v oblasti kultury, pomáhají sociálně slabým skupinám a znevýhodněným, hledají nová řešení nebo zahajují inovativní projekty. Po deseti letech fungování koordinuje činnost hned v několika rozlehlých areálech na periferii i v centru města. S činností organizace nás podrobně seznámila její spoluzakladatelka Zane Ruģēna. 

rozhovor

Performativní urbanismus. Kulturně-aktivistická 3T platforma P.E.R.F.O.R.M! Rozhovor Viktora Fučka s Dimitrim Szuterem »

Francouzský architekt a performer Dimitri Szuter založil v roce 2017 v Paříži unikátní výzkumnou a projektovou laboratoř P.E.R.F.O.R.M!, v jejímž rámci se věnuje možnostem performativní transformace zanedbaných městských prostorů. Jak lze skrze tak efemérní nástroj, jakým performance bezesporu je, přispívat k oživení a následnému stavebnímu rozvoji brownfieldů, zjišťoval Viktor Fuček, který se kombinací architektonické praxe a uměleckých performancí zabývá zejména na Slovensku. 

výzkum

Lug ins Land. Možnosti uměleckého výzkumu pro 3T využití vily LIL a okolí »

Zuzana Stejskalová, Jan Trejbal

Vila LIL (Look in Land), dříve známá jako Fürstenhaus Luginsland, byla včetně dochovaného hospodářského zázemí dokončena v roce 1901 v historizujícím slohu. Dle svého jména se vypíná v příkrém svahu nad údolím Úšovického potoka v Mariánských Lázních. Dominantním prvkem domu je hranolová věž s vysokým nárožním vikýřem s ojedinělým výhledem do (terapeutické)1 krajiny. Celý vilový komplex se nachází v tradičně kulturní oblasti pod ochranou UNESCO. V blízkém okolí se nacházejí hned čtyři přírodní léčivé zdroje: minerální vody, rašelina, zřídelní plyn a léčivé klima. A právě „mikroklima“ lesa i samotného objektu se v nejširším slova smyslu stane předmětem uměleckého výzkumu. Na podkladu zkušeností Laboratoře veřejného prostoru s podobnými projekty zde proběhne vyzvaná soutěž pro architekty, umělce a designéry. Posuzovaným kritériem nebude umělecká činnost samotná, ale schopnost tvůrčí výzkumy zprostředkovat, komunikovat a kriticky reflektovat zájemcům ze strany místní samosprávy a dalších organizací.

rozhovor

Zkušenosti našich absolventů budou potřeba. Univerzitní a edukativní 3T platformy. Rozhovor Zuzany Stejskalové s Antonellou Bruzzese a Isabellou Inti »

Katedra architektury a urbánních studií Milánské polytechniky se temporárním a tranzitorním řešením v urbanismu věnuje dlouhodobě. Nyní otvírá studijní program M-US-T (Master in Temporary Uses), jehož absolventi se brzy uplatní v nově se profilujících profesích. Spoluředitelky studijního programu Antonella Bruzzese a Isabella Inti, které se tímto tématem zabývají už od devadesátých let, se s námi podělily o své vize a plány jak s univerzitním vzděláváním, tak s experimentální edukativní platformou Temporiuso.

případová studie

180°. Projekt temporární revitalizace brownfieldu – Milán, Farini

realizace

Pool is cool. Dočasný venkovní bazén FLOW v Bruselu »

Jozef Wouters / Decoratelier

Dočasná plovárna FLOW je modelem v měřítku 1 : 1. Slouží jako příklad i jako provokace a zdůrazňuje nedostatek koupališť pod širým nebem v Bruselu. Bazén má za cíl přesvědčit úřady, aby investovaly do trvalých projektů, přičemž už sám nabízí bezpečné a inkluzivní místo – první svého druhu v celém městě za posledních čtyřicet let –, kde se v létě mohou místní obyvatelé ochladit. Nezisková organizace POOL IS COOL se o obnovení venkovního koupání v Bruselu snaží od roku 2015. Pro vznik dočasné plovárny se jí podařilo získat opuštěné místo vedle Bruselského kanálu ve čtvrti Anderlecht, v bývalé průmyslové zóně, která se postupně přeměňuje na smíšenou obytnou a obchodní čtvrť. Decoratelier přistoupil ke stavbě jako k participativnímu projektu, který poskytuje dočasnou práci více než padesáti mladým lidem pocházejícím z křehkého sociálního prostředí s velkou mírou nezaměstnanosti. Při stavbě plovárny přispěli účastníci nejen rukama, ale i svými hlasy během debat o privatizaci veřejného prostoru.

realizace

Úložné prostory. Přístřešky a skříňky pro osoby bez domova v Bukurešti »

Atelier Ad Hoc

Dva nedávno realizované pilotní projekty v Bukurešti představují možnosti finančně úsporné, a přesto důležité pomoci lidem bez domova. Oba mají formu lehkého přístřešku s posezením kombinovaného s uzamykatelnými skříňkami na osobní předměty a významným způsobem aktivují nevyužitá nebo nedostatečně využitá místa ve veřejném prostoru.

idea

Barvy, tvary a struktury území »

Natalia Dvořáková / projekt vznikl v předmětu UMlab na UMPRUM

V každé době existují místa, která pozbyla svůj původní účel nebo ztratila z různých důvodů atraktivnost a čeká je proměna. V čase, kdy se promýšlí jejich budoucí obsahová náplň i podoba, zůstávají ladem a ocitají se v jakémsi fyzickém mezičase. V takovém období tolerujeme jejich neforemnou dočasnost. Bují v nich jiný druh života než ten v již stabilizovaném okolním světě. Pro řadu komunit představuje tento mezičas magnetizující potenciál. Vnímejme ho s citem i s respektem. Umožní nám ze stabilizovaných světů sledovat ještě nefinální kontury světa na rozhraní. Podobně jako se v undergroundu rodí počátky nových forem, rodí se na rozhraní a periferii témata, jejichž čas teprve přichází.

trendy

příloha

Požární dveře: povinnosti, třídy odolnosti, značení a kontrola »

Požární bezpečnost je životně důležitá v každém typu prostor od paneláků přes dílny, sklady, kanceláře, obytné domy, nemocnice a další. Jednou z klíčových součástí požární bezpečnosti jsou požární dveře. V tomto článku vám objasníme povinnosti týkající se požárních dveří, včetně tříd požární odolnosti, značení a kontrol jejich provozuschopnosti.

příloha

Využití prostorových dat nejen v BIM projekční praxi »

Petr Vaněk

Digitalizaci nezastavíme a díky tomu máme při projektování čím dál více podkladů v podobě otevřených digitálních dat. Takřka každý projekt začíná ve své prvotní fázi shromážděním dostupných projekčních podkladů. Pokud máme k dispozici podklady v podobě otevřených digitálních dat, je to bezesporu velká výhoda. Pojďme se podívat na to, jaká otevřená data dnes můžeme získat zdarma a kdo jsou jejich poskytovatelé.

rozhovor

Dřevo jako materiál budoucnosti. Rozhovor Filipa Landy s Do Janne Vermeulen »

Dřevo je materiál minulosti, ale především také budoucnosti. O tom jsme se mohli přesvědčit již před dvěma lety v čísle věnovaném uhlíkově neutrální architektuře (viz ERA21 #02/2022) a každoročně se o tom můžeme přesvědčovat při Salonu dřevostaveb. Na letošní ročník tohoto festivalu dorazila spoluzakladatelka nizozemské architektonické kanceláře Team V Do Janne Vermeulen a my jsme si nenechali ujít příležitost ji vyzpovídat. Rozhovor se logicky točil kolem nedávno dokončené obytné výškové budovy HAUT v Amsterdamu, která se stala jednou z nejvyšších hybridních dřevostaveb na světě.ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.