Sledujte akci na facebooku: www.facebook.com/events/169317514478865
Sledujte akci na facebooku: www.facebook.com/events/169317514478865
ERA21 #06/2019 Poland: Between Yesterday and Tomorrow
ERA21 #06/2019 Poland: Between Yesterday and Tomorrow

Architekti Varšavy a Prahy

Veřejná debata časopisu ERA21 ve spolupráci s Polským institutem v Praze a IPR Praha

 

čas konání: 20. února 2020, 19:00

místo konání: Centrum architektury a městského plánování CAMP Praha (Vyšehradská 51, Praha 2)

 

V závěru roku 2019 vyšlo tematické číslo časopisu ERA21 věnované polské architektuře. Podtitul čísla – Polsko: mezi včerejškem a zítřkem – odkazuje k procesu transformace, která v Polsku probíhá od roku 1989, a to i z hlediska měnících se architektonických vizí. Součástí časopisu je rozhovor s městskou architektkou Varšavy Marlenou Happach.

Praha a Varšava sdílejí osud hlavních měst i historii protkanou dopady plánovaného rozvoje. Liší se však jejich startovací pozice. Varšava byla téměř zničena během druhé světové války a dodnes se potácí s částečným hledáním vlastní identity. V diskuzi čtyř odborníků na plánování města porovnáme přístupy k územnímu rozvoji ve Varšavě a Praze a představíme, v čem by se obě města mohla inspirovat.

K diskuznímu stolu zasednou:

Wojciech Wagner, zástupce ředitelky Kanceláře architektury a prostorového plánování hlavního města Varšavy (BAiPP);

Monika Konrad, ředitelka Městského ateliéru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy (MPPPiSR);

Lada Kolaříková, ředitelka Sekce plánování města IPR Praha;

Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města IPR Praha.

 

Diskuze bude probíhat v češtině a polštině se simultánním tlumočením. Moderovat bude šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa.

 

Wojciech Wagner je zástupcem městské architektky Varšavy Marleny Happach. Do jeho gesce spadá především péče o varšavská veřejná prostranství. Vystudoval Lodžskou univerzitu, Strzemińského Akademii umění v Lodži a Univerzitu Bauhaus ve Výmaru. Pro město Varšava pracuje jako architekt od roku 2013.

Monika Konrad je ředitelkou Městského odboru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy, který pořizuje územněplánovací a strategické dokumenty pod dohledem městské architekty. Studovala na Fakultě architektury Poznaňské polytechniky a na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. Odbornou praxi získala mj. v nizozemských kancelářích OMA a Claus en Kaan Architecten. Je autorkou urbanistických standardů a řady strategických projektů.

Lada Kolaříková je od roku 2018 ředitelkou Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, na začátku své kariéry pracovala ve společnosti Chemoprojekt Praha jako architektka oddělení generelu průmyslových staveb a mezi lety 1992 až 2018 jako vedoucí projektů v architektonické kanceláři RKAW. V letech 2011 až 2018 vedla ateliérovou výuku na Fakultě architektury ČVUT. Je také autorizovanou architektkou České komory architektů a od roku 2011 též autorizovanou inspektorkou.

Jaromír Hainc je od roku 2018 ředitelem Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a absolvoval stáž na Fakultě architektury TU v Delftu. V roce 2016 získal doktorát z urbanismu a územního plánování na FA ČVUT v Praze. Autorsky se podílel na tvorbě územních plánů a specializovaných studií do zahraničí v architektonické kanceláři Jiran Kohout architekti. Od roku 2012 pracuje na IPR Praha, byl zástupcem vedoucího Kanceláře metropolitního plánu. Jako vědecko-výzkumný pracovník působí také na FA ČVUT v Praze, je autorizovaným architektem a od roku 2019 je členem představenstva České komory architektů. Zároveň je členem pracovní komise Rady hlavního města Prahy – Rady světové památky, která sleduje stav péče o dědictví zapsané na seznamu UNESCO.

 

Send e-mail back »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.