ERA21 #05/2017 Městská infrastruktura
ERA21 #05/2017 Městská infrastruktura

ERA21 #05/2017 Městská infrastruktura

V nejnovějším vydání časopisu ERA21 se budeme zabývat specifickou typologií. Zmapujeme pro vás realizace, které jsou součástí technické infrastruktury a slouží jako zázemí pro služby, bez nichž se žádné město neobejde – zdroje energie, tepla či vody, údržba komunikací, recyklace a likvidace odpadů, ale například i ochrana a bezpečí zastoupené požárními zbrojnicemi. Při pátrání po inspirativních příkladech z Česka i zahraničí jsme si kladli otázky, jak plánovat infrastrukturní stavby chytře, efektivně, ekonomicky a přitom krásně? Neplatí v případě těchto staveb dvojnásob, že účelnost rovná se krása? Představíme stavby, které na první pohled nemusejí být zajímavé, na druhý pohled však představují zcela zásadní prvek pro správné fungování města. Elektrárny, teplárny, sběrny a spalovny odpadu, kotelny, sklady, zázemí silniční údržby, vodojemy, elektrické rozvodny… I takové stavby se občas stávají výzvou pro architekty. Jejich návrh vyžaduje podrobnou znalost dané typologie a použitých technologií. Navíc měřítko infrastrukturních objektů téměř vždy představuje důležitý urbanistický zásah, odehrávající se většinou v okrajových částech měst. Je potřeba, aby podobné stavby navrhoval architekt? A co je vlastně onou architekturou u těchto ryze inženýrských objektů? Znalce asi nepřekvapí, že velká část časopisu je věnována realizacím rakouské bratrské dvojice architektů Marte-Marte. Podařilo se nám dokonce získat exkluzivní rozhovor se Stefanem Marte – vyzvídali jsme, jak je možné, že ve Vorarlbersku vznikají významné ukázky dané typologie v takové kvalitě, která je u nás takřka nepředstavitelná. Kromě rakouských příkladů se můžete těšit na realizace ze Stockholmu, Kodaně, Londýna či italských Alp. Nebude ale chybět ani Děčín, Palkovice či Bělov.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.