Hana Lesáková; foto: Adéla Drnovská.
Hana Lesáková; foto: Adéla Drnovská.

Architektura péče. Editorial ERA21 #02/2021

Hana Lesáková

Poprvé v historii časopisu jsme pro čtenáře připravili dvě na sebe navazující čísla. Téma zdravotnických a pečovatelských staveb, vznikající ve spolupráci s architektkou Irenou Hradeckou, nám bobtnalo pod rukama už od prosince loňského roku, až došlo k rozhodnutí rozdělit ho napůl. V únorové Architektuře zdraví byla paradoxně hodně řeč o nemoci, v Architektuře péče bude zase řeč o smrti. Obojí je nakonec přirozenou součástí života, jakkoli se snažíme namluvit si opak.

Na následujících stranách opustíme technologiemi sešněrované nemocnice a věnujeme prostor dalším pestrým typologiím poskytování péče: navštívíme centra pro dlouhodobě nemocné, pobytová terapeutická zařízení, domy pro seniory či hospice. Co mají společné? Více než jinde zde vysvítá kontrast mezi uživateli, v tomto případě osobami dlouhodobě psychicky nebo fyzicky nemocnými či nemohoucími, a architekty, pořád převážně muži, na vrcholu sil a profesních úspěchů. Snad nikdy nebylo naléhavější zařadit do procesu navrhování staveb důkladnou a otevřenou komunikaci s klientem, a pokud to je možné, i s uživateli. V tomto případě se opravdu nelze vcítit.

Dubnové vydání časopisu ERA21 stojí, jako ostatně často, někde na pomezí akademické analýzy a populárního cestovatelského průvodce. Je polaroidovým snímkem jednoho momentu v čase, zachycuje naše současné omezené poznání, zabarvené aktuálními starostmi. Všem, kdo se na něm podíleli, patří dík. Byť se některé z oslovených autorek podílely jen výstižným pozorováním, že „v lockdownu bez hlídání dětí bohužel dominuje péče nad zájmem o architekturu péče“.

 

Hana Lesáková (*1987, Praha) je architektka, editorka a chalupářka. Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a urbanismus (2014). Během studia absolvovala zahraniční stáže v Edinburghu (Heriotova-Wattova univerzita, 2009–2010) a v Miláně (Milánská polytechnika, 2011). Pracovala v pražských architektonických ateliérech MS Architekti a DOMYJINAK, v Brně působila jako urbanistka v ateliéru proREGIO. Od roku 2016 je redaktorkou časopisu ERA21

 

Téma - ARCHITEKTURA PÉČE

Slovo šéfredaktora Filipa Landy

Latinský výraz colere znamená ctít, obdělávat, kultivovat, pečovat. Není náhodou, že z něj vychází i slovo kultura. Základem kultury v nejširším slova smyslu je tedy péče. Nezbývá než zamyslet se nad tím, co tento poznatek znamená obecně pro architektonickou profesi a konkrétně pro vybranou typologii – architekturu péče, která v době (post)covidové dostává další rozměr. 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.