Pro kvalitu plastových oken je důležitý jak vstupní materiál, tak i síla stěny, provedení výztuhy a další detaily; zdroj: VEKRA.
Pro kvalitu plastových oken je důležitý jak vstupní materiál, tak i síla stěny, provedení výztuhy a další detaily; zdroj: VEKRA.
Výztuha dodává plastovým oknům stabilitu a tvarovou stálost, záleží na její síle i tvaru; zdroj: VEKRA.
Výztuha dodává plastovým oknům stabilitu a tvarovou stálost, záleží na její síle i tvaru; zdroj: VEKRA.
Kvalita dřevěných oken začíná už u vstupní suroviny, nepřijatelné je například dřevo z polomů; zdroj: VEKRA.
Kvalita dřevěných oken začíná už u vstupní suroviny, nepřijatelné je například dřevo z polomů; zdroj: VEKRA.
U dřevěných oken je důležitá také dostatečná ochrana povrchu proti působení vlhkosti; zdroj: VEKRA.
U dřevěných oken je důležitá také dostatečná ochrana povrchu proti působení vlhkosti; zdroj: VEKRA.
Kromě samotného provedení okna má na jeho kvalitu vliv i způsob jeho instalace; zdroj: VEKRA.
Kromě samotného provedení okna má na jeho kvalitu vliv i způsob jeho instalace; zdroj: VEKRA.

Kde u oken hledat kvalitu

Okna představují zásadní investici, která na mnoho let ovlivní komfort našeho bydlení. Podstata jejich funkčnosti je přitom na první pohled skrytá v profilu i pod povrchem omítky, na což někteří dodavatelé stále hřeší. Jednička mezi tuzemskými výrobci otvorových výplní ale o kvalitě svých oken mluví zcela otevřeně.

 

Podle čeho poznat kvalitní plastová okna

Okna z tohoto materiálu patří dlouhodobě mezi nejžádanější. Standardem je u nich dnes profil s rozšířenou stavební hloubkou, středovým systémem těsnění a izolačním trojsklem. Aby plastová okna dlouhodobě bez problémů sloužila, je zásadní jejich kvalita, která je ale skrytá uvnitř profilu. Je tedy nutné vědět, po čem se dívat. „Rozhodně doporučuji volit plastové profily třídy A, které neobsahují recyklovaný plast a výrobce tak může ručit za jejich přesné složení, a tudíž i jasně deklarované vlastnosti materiálu. Naše profily navíc mají stěny o síle 3 mm, rám je tedy v rozích spojen na větší ploše, díky čemuž má větší pevnost,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Plastová okna třídy A rovněž představují menší ekologickou zátěž, protože mají delší životnost, jsou plně recyklovatelná a jsou tedy v souladu s trendem dlouhodobé udržitelnosti.

 

Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím kvalitu plastových oken, je síla a provedení kovové výztuhy. Ta oknům dodává stabilitu a tvarovou stálost, protože plast sám o sobě není nosný materiál. „Na tvaru a především síle výztuhy záleží, jak budou okna odolávat působení sil uvnitř stavební konstrukce a zejména pak kroucení spojenému s tzv. dilatací plastu. Ta může při nedostatečném vyztužení způsobit trvalé změny. Okna pak hůře těsní a bývá problém s jejich seřízením. Kvalitně provedená výztuha je obzvláště důležitá u oken na jižní straně a u tmavých dekorů, které více přitahují sluneční paprsky,“ doporučuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Dalším detailem vypovídajícím o kvalitě plastových oken jsou kotevní otvory, které by měly být v rámu předvrtané od výrobce podle kotevního schématu. Kvalitu plastových oken lze na první pohled poznat i podle tzv. vkládaného těsnění, tedy když je dorazové těsnění ručně natahované po celém obvodu rámů a křídel. Levnější variantou výroby je pokud se těsnění svaří rovnou s okenním profilem. V rohu takového okna může vzniknout tvrdý svařenec, kolem kterého může táhnout. Případná výměna těsnění je pak podstatně složitější.

 

Kvalita dřevěných oken začíná už v lese

Dřevo je pro výrobu oken nejtradičnější materiál a jeho obliba je v posledních letech opět na vzestupu. Výhodou oken z tohoto materiálu je jak estetické hledisko, tak i užitné vlastnosti. „Dřevěná okna poskytují výborné tepelně izolační vlastnosti, takže jsou oblíbenou volbou nejen pro běžné rodinné domy, ale i pro ty v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Dřevo také díky své snadné tvárnosti nabízí ze všech materiálů ty nejširší možnosti, co se týče výroby oken atypických tvarů. Navíc se jedná o ekologicky šetrný materiál,“ prozrazuje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA, největšího českého výrobce oken. Na výslednou kvalitu dřevěných oken má zásadní vliv jakost vstupní suroviny. Naprosto nevhodné a podle normy nepřijatelné pro výrobu oken je dřevo polomové, které může mít zpřetrhaná vlákna, může být poškozené kůrovcem nebo zasažené hnilobou. „Pro výslednou kvalitu dřevěných oken je důležité i provedení detailů, jako je systém těsnění, použité kování a technologie rohových spojů. Větší pevnost mají tzv. čepové spoje, tvořené strojově vyfrézovanými drážkami, které do sebe přesně zapadnou slisováním,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Použití kolíkového spoje známého z nábytkářství je levnější z pohledu nákladů a proto i cena výsledného okna může být nižší, ovšem je tomu tak na úkor pevnosti a odolnosti okenního rámu. Na zabudované okno totiž působí ve stavbě síly, které mohou nedostatečně zpevněný spoj uvolnit, a do rámu může začít zatékat voda, což vede k degradaci prvku. Proto výrobci kvalitních oken jdou spíše cestou přesné strojírenské výroby spojů čepových. Profil je tak v rozích spojen na větší ploše, což zvyšuje jeho pevnost a takové spoje se po čase neuvolňují. Důležité jsou samozřejmě i další detaily, jako je například správné nastřižení těsnění v rozích.

 

Dřevo je jakožto přírodní materiál náchylné na působení vlhkosti, proto je podstatné také kvalitní ošetření jeho povrchu. „Standardně se okenní rámy opatřují třístupňovou povrchovou úpravou, která je výborně chrání proti vnějším povětrnostním vlivům. Ale zkušenosti ukazují, že často bývá větším nebezpečím interiérová vlhkost, a to zejména u vysychajících novostaveb nebo nevětraných vlhkých chalup. Ta pak může okna nenávratně poničit,“ varuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Dřevěná okna ovšem v současnosti lze pořídit například ošetřená membránovou vrstvou, takže se ve výsledku chovají podobně, jako to známe například ze sportovního oblečení. Speciální vnitřní nástřik totiž brání tomu, aby interiérová vlhkost pronikala do dřeva. U dřevěných oken je ovšem třeba počítat také se správnou péčí o jejich povrch, která je klíčová pro jejich dlouhou životnost. Výrobci proto doporučují dřevěná okna alespoň jednou ročně ošetřit pomocí doporučeného balzámu, který oživí lazuru a zacelí případné drobné trhlinky.

 

Okna jako součást izolace budovy

Nedílnou součástí kvality okna je nejen jeho technologické provedení, ale i způsob jeho instalace. Aby mohlo správně plnit svoji funkci a dokázalo dostatečně izolovat nejen teplo, ale i vlhkost, je nutné dbát na správnou montáž. Její nesprávné provedení totiž i to nejlepší okno degraduje. Špatně osazené okno nedokáže dostatečně izolovat chladný venkovní vzduch, který pak proniká dovnitř a na ochlazovaných površích konstrukce může docházet ke kondenzaci vlhkosti, a to nejčastěji právě kolem oken. Okna je proto nejlepší pořizovat přímo u výrobce, který je zároveň i namontuje. Majitel tak většinou získá i prodlouženou záruku, navíc se na zakázku ze zákona vztahuje nižší sazba DPH.

 

Prvním krokem, jak se problémům včas vyhnout, je už správná příprava otvoru. „Stavebník by měl být dodavatelem oken poučen o tom, jak má být ostění, nadpraží a parapetní zdivo pro montáž řádně připraveno. Nová okna a dveře je totiž vždy třeba instalovat do upravených, začištěných otvorů s hladkým a soudržným povrchem bez nečistot, aby bylo možné okno správně usadit a následně ošetřit připojovací spáru mezi ostěním a rámem okna,“ radí Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Skladba těsnění spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci otvorových výplní, aby nevznikaly tepelné mosty. Pro její utěsnění se využívá speciální polyuretanová montážní pěna, která by měla být vždy chráněna pomocí izolačních fólií, zabraňujících vnikání vlhkosti do prostoru spáry.

U novostaveb se lze setkat také s předsazenou formou montáže, kdy se prvek kotví na speciální hranoly rámující montážní otvor, které jsou následně zakryty v jedné rovině vnějším tepelně izolačním pláštěm. To umožňuje vytvořit dokonale parotěsný a difuzní uzávěr připojovací spáry. „S požadavkem na tento typ instalace se lze velmi často setkat například u pasivních domů. V případě předsazené montáže velkých posuvných portálů, které dosahují i stovek kilogramů, je nutné řešit jejich osazení na staticky únosný podklad. Podcenění přípravy montáže může být zdrojem následných problémů. Kvůli tepelné izolaci zpravidla nabývá tloušťka podlahových konstrukcí, často se ale zapomíná na statiku podkladní konstrukce,“ upozorňuje Ing. Milena Tomčíková z VEKRY. Projekty často také neřeší odvodnění vnější podlahy.

 

Při pátrání po skutečně kvalitních oknech tedy nestačí srovnat si jejich tabulkové hodnoty, ale je důležité zajímat se také o detaily a instalaci a podívat se oknům skutečně pod povrch.

Více na www.vekra.cz.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.