Sledujte akci na facebooku: www.facebook.com/events/169317514478865
Sledujte akci na facebooku: www.facebook.com/events/169317514478865
ERA21 #06/2019 Polsko: mezi včerejškem a zítřkem
ERA21 #06/2019 Polsko: mezi včerejškem a zítřkem

Architekti Varšavy a Prahy

Veřejná debata časopisu ERA21 ve spolupráci s Polským institutem v Praze a IPR Praha

 

čas konání: 20. února 2020, 19:00

místo konání: Centrum architektury a městského plánování CAMP Praha (Vyšehradská 51, Praha 2)

 

V závěru roku 2019 vyšlo tematické číslo časopisu ERA21 věnované polské architektuře. Podtitul čísla – Polsko: mezi včerejškem a zítřkem – odkazuje k procesu transformace, která v Polsku probíhá od roku 1989, a to i z hlediska měnících se architektonických vizí. Součástí časopisu je rozhovor s městskou architektkou Varšavy Marlenou Happach.

Praha a Varšava sdílejí osud hlavních měst i historii protkanou dopady plánovaného rozvoje. Liší se však jejich startovací pozice. Varšava byla téměř zničena během druhé světové války a dodnes se potácí s částečným hledáním vlastní identity. V diskuzi čtyř odborníků na plánování města porovnáme přístupy k územnímu rozvoji ve Varšavě a Praze a představíme, v čem by se obě města mohla inspirovat.

K diskuznímu stolu zasednou:

Wojciech Wagner, zástupce ředitelky Kanceláře architektury a prostorového plánování hlavního města Varšavy (BAiPP);

Monika Konrad, ředitelka Městského odboru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy (MPPPiSR);

Lada Kolaříková, ředitelka Sekce plánování města IPR Praha;

Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města IPR Praha.

 

Diskuze bude probíhat v češtině a polštině se simultánním tlumočením. Moderovat bude šéfredaktor časopisu ERA21 Filip Landa.

 

Wojciech Wagner je zástupcem městské architektky Varšavy Marleny Happach. Do jeho gesce spadá především péče o varšavská veřejná prostranství. Vystudoval Lodžskou univerzitu, Strzemińského Akademii umění v Lodži a Univerzitu Bauhaus ve Výmaru. Pro město Varšava pracuje jako architekt od roku 2013.

Monika Konrad je ředitelkou Městského odboru prostorového plánování a strategií rozvoje hlavního města Varšavy, který pořizuje územněplánovací a strategické dokumenty pod dohledem městské architekty. Studovala na Fakultě architektury Poznaňské polytechniky a na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. Odbornou praxi získala mj. v nizozemských kancelářích OMA a Claus en Kaan Architecten. Je autorkou urbanistických standardů a řady strategických projektů.

Lada Kolaříková je od roku 2018 ředitelkou Sekce plánování města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, na začátku své kariéry pracovala ve společnosti Chemoprojekt Praha jako architektka oddělení generelu průmyslových staveb a mezi lety 1992 až 2018 jako vedoucí projektů v architektonické kanceláři RKAW. V letech 2011 až 2018 vedla ateliérovou výuku na Fakultě architektury ČVUT. Je také autorizovanou architektkou České komory architektů a od roku 2011 též autorizovanou inspektorkou.

Jaromír Hainc je od roku 2018 ředitelem Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a absolvoval stáž na Fakultě architektury TU v Delftu. V roce 2016 získal doktorát z urbanismu a územního plánování na FA ČVUT v Praze. Autorsky se podílel na tvorbě územních plánů a specializovaných studií do zahraničí v architektonické kanceláři Jiran Kohout architekti. Od roku 2012 pracuje na IPR Praha, byl zástupcem vedoucího Kanceláře metropolitního plánu. Jako vědecko-výzkumný pracovník působí také na FA ČVUT v Praze, je autorizovaným architektem a od roku 2019 je členem představenstva České komory architektů. Zároveň je členem pracovní komise Rady hlavního města Prahy – Rady světové památky, která sleduje stav péče o dědictví zapsané na seznamu UNESCO.

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.