ERA21 #03/2020 / Podhoubí architektury
ERA21 #03/2020 / Podhoubí architektury

Pracovní podmínky začínajících architektů

Vystudujete architekturu a co dál? Jaké jsou pracovní podmínky mladých architektů? Socioložka Terezie Lokšová představí výzkumnou zprávu zabývající se touto problematikou. Závěry výzkumu byly publikovány v minulém čísle časopisu ERA21 #03/2020 s podtitulem Podhoubí architektury. Kompletní výzkumná zpráva je dostupná na www.era21.cz/vyzkum. Akce se uskuteční ve čtvrtek 24. září od 19:00 v pražském Centru architektury a městského plánování CAMP.

 

Socioložka Terezie Lokšová představí výzkumnou zprávu mapující rozsah a souvislosti švarcsystému, možnosti slaďování pracovního a osobního života, spokojenost s prací a řadu dalších otázek. Přinášíme analytický podklad pro širší oborovou diskuzi a společné hledání možných cest ven. 

 

Výzkumná zpráva:
www.era21.cz/vyzkum/
ERA03/21 Podhoubí architektury:
www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2020/3/

 

Rezervace místa končí 5 minut před začátkem akce, poté budou místa nabídnuta návštěvníkům bez vstupenky a to až do naplnění kapacity.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.