Vítěz ČCA 2020; Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov-a: nové sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru, 2019; foto: Tomáš Souček.
Vítěz ČCA 2020; Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov-a: nové sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru, 2019; foto: Tomáš Souček.
Finalista ČCA 2020; Petr Janda / brainwork: revitalizace pražské náplavky, 2019; foto: BoysPlayNice.
Finalista ČCA 2020; Petr Janda / brainwork: revitalizace pražské náplavky, 2019; foto: BoysPlayNice.
Finalista ČCA 2020; Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti: rodinný dům v Jinonicích, 2019; foto: BoysPlayNice.
Finalista ČCA 2020; Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti: rodinný dům v Jinonicích, 2019; foto: BoysPlayNice.
Finalista ČCA 2020; Jiří Weinzettl, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti: dílny pro zemědělskou techniku v Opatově, 2019; foto: Alexandra Timpau.
Finalista ČCA 2020; Jiří Weinzettl, Veronika Indrová / Atelier 111 architekti: dílny pro zemědělskou techniku v Opatově, 2019; foto: Alexandra Timpau.
Finalista ČCA 2020; Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Mundl, Luděk Šimoník, Martin Holý, Roman Koplík, Michal Klimeš / Chybík+Krištof: enotéka znojemských vín ve Znojmě, 2019; foto: Laurian Ghinitoiu.
Finalista ČCA 2020; Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Mundl, Luděk Šimoník, Martin Holý, Roman Koplík, Michal Klimeš / Chybík+Krištof: enotéka znojemských vín ve Znojmě, 2019; foto: Laurian Ghinitoiu.
Finalista ČCA 2020; Pavel Marek, Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík, Martin Šafránek, Tomáš Maceška / Vyšehrad atelier: mateřská škola v Pacově, 2018; foto: Filip Šlapal.
Finalista ČCA 2020; Pavel Marek, Zdeněk Rychtařík, Jiří Smolík, Martin Šafránek, Tomáš Maceška / Vyšehrad atelier: mateřská škola v Pacově, 2018; foto: Filip Šlapal.

Sídlo firmy Lasvit vítěznou realizací České ceny za architekturu 2020

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu vysílaném z Divadla Archa na webu ČT art byly v pondělí 23. listopadu vyhlášeny výsledky 5. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb, organizované Českou komorou architektů. Vítěz i pět dalších finalistů se etablovali z 27 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov-a za rekonstrukci a dostavbu sídla firmy Lasvit v Novém Boru. Celkově se o Českou cenu za architekturu  letos ucházelo 191 děl dokončených v posledních pěti letech.

 

Finalisty z 27 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedou Henri Bavou (Francie). Dalšími členy byli Alessandra Cianchetta (Velká Británie), Jeanne Dekkers (Nizozemsko), Gillian Horn (Velká Británie), Csaba Nagy (Maďarsko), Štefan Polakovič (Slovensko) a Jeroen van Schooten (Nizozemsko). Zasedli začátkem září, aby zhlédli a zevrubně prodiskutovali nominované stavby. Posoudili a ocenili, dle vlastních slov, současnou českou architekturu v národním a mezinárodním kontextu. Bez jakýchkoliv kategorií. Porota přivítala a ocenila šíři a rozsah realizací: „…od velkých po malé, rekonstrukce i novostavby, krajinářská architektura, průmyslové i školní budovy, bytové i kancelářské prostory, kostely i pivovary, památníky i parkingy.“ Dobrý dojem na ni zanechal vysoký standard architektonických řešení, což zúžený výběr ztěžovalo. „Velká péče, kreativita, představivost a citlivost k širším vztahům byly evidentní v mnoha projektech,“ shodli se porotci. Dále se zamysleli i nad smyslem architektury pro celou společnost: „Naše okolí má na naše životy a to, jak je žijeme, obrovský vliv – dobrá architektura může znamenat velmi mnoho. Promyšlené návrhy pečlivě realizované tak, aby vytvářely místa povzbuzující společenské styky a umožňující slušné podmínky prostřednictvím vhodně voleného měřítka, jsou základem jakékoliv dobré architektury, kdykoliv a kdekoliv. (…) Nezapomínejme na tuto pravdu v jinak zamlžené nejistotě dnešní doby.“

 

Hlavní cena a finalisté

Hlavní cenu porotci udělili Jiřímu Opočenskému a Štěpánu Valouchovi za rekonstrukci a dostavbu sídla firmy Lasvit (2019, viz ERA21 #05/2019). Autoři z ateliéru ov-architekti navrhli pro investora v Novém Boru citlivou rekonstrukci skupiny tradičních severočeských dřevěných staveb z počátku 19. století doplněnou dvěma novými objekty podobného stavebního objemu, ale v nové materializaci. „Oceněné dílo je kombinací původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení hlavní ceny,“ uvedla ke svému výběru porota. Vítězná realizace je podle ní „originálním, suverénním a komplexním dílem.“ Porotci vyzdvihli, že „odvážný vstup architektů do původní objemové struktury, pochopení její podstaty a doplnění, umocněné novými detaily a materializací jsou nejsilnějšími stránkami neohroženého investorsko-architektonického počinu.“ Sídlo firmy Lasvit je podle nich „logo prokazující jistý realizační um všech zúčastněných, které zároveň vysílá signál odvážného pokusu o nestandardní, nonkonformní přístup k řešením.“

Čestné ocenění Finalista ČCA 2020 získalo kromě vítězné stavby pět dalších děl z celé České republiky. Hned dvě jsou přitom od jednoho autorského týmu, Ateliéru 111 architekti: rodinný dům v Jinonicích (2019) a zemědělské dílny v Opatově (2019, viz ERA21 #03/2020). Rodinný dům v Jinonicích je stavbou, kterou považuje porota za „dobrý příklad toho, jak může být architektura prospěšná společnosti i soukromému majiteli. (…) Prostý a skromný exteriér popírá velkorysost a bohatost domu, které člověk vnímá uvnitř.“ Dílny Opatov jsou podle poroty „reprezentantem toho nejlepšího, co v současné době česká architektura nabízí – jednoduchost, racionalitu, čistý koncept, to všechno postavené na opodstatněné kontextualitě.“ Porotu oslovil také projekt revitalizace pražských náplavek (Petr Janda / brainwork, 2019, viz ERA21 #04/2020). Ocenila „moudré úvahy architekta při navrhování projektu, s břitkými a vysoce kvalitními vestavbami do mohutných stávajících zdí nábřeží a jednoduchými úpravami kobek v nich, umožňujícími různé využití a náplň v budoucnu.“ Již v minulých ročnících oceněným ateliérem jsou Chybík+Krištof. Letos porota udělila titul Finalista jejich projektu tzv. enotéky ve Znojmě (2019, viz ERA21 #04/2020). Jedná se o přeměnu bývalé pivovarské technické haly na enotéku založenou dle poroty na „velmi jasném konceptu, který definuje fasádu a interiér do nejmenšího detailu. Tímto konceptem je dialog, dialog mezi minulostí a současností, mezi interiérem a okolním městem.“ Další Finalista, mateřská škola Za Branou Pacov (Vyšehrad atelier, 2018) je podle porotců „velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak i s exteriérem. (…) Děti, které v této školce vyrostou, si budou pamatovat školku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času v tomto nádherném prostředí!“ K souboru staveb, které postoupily do finálového kola, porota, uvedla: „Vyjadřujeme náš upřímný obdiv a gratulujeme všem projektům v užším výběru. Tyto kvalitní stavby jsou důvodem k oslavě pro celou českou architekturu.“

 

Ceny partnerů

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získala hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích (Ehl & Koumar architekti, 2020, viz ERA21 #02/2020). Hodnotitelé vyzdvihli, že „se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění.“ Výsledek podle nich ukazuje, že „i u tohoto typu zakázek je smysluplné architektonickou soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetickou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude rozpočet obce nadmíru zatěžovat.“

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu patří výrobnímu a administrativnímu objektu firmy Pilana Karbid v Hulíně (ellement architects, 2019). Ministerstvo ohodnotilo, že „budova svým architektonickým výrazem a před ní provedenou parkovou úpravou pozitivně ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou industriální zónu na okraji Hulína, ve které je umístěna, a v neposlední řadě ukazuje následováníhodnou cestu pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství.“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí rozhledně na Velké Deštné (architekti.in, 2019). Agentura ocenila „zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových pohledů.“

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Vila Park Olomouc (Chybík+Krištof, 2019). Oceněna byla „nenápadná elegance uměřené architektury, skvělé obytné měřítko staveb a dotažený parter.“
Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem vyznamenali hodnotitelé Základní školu Járy Cimrmana v Praze-Lysolajích (PROGRES ATELIER, 2018). Společnost VELUX odměňuje „péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí.“

Cenu společnosti Vekra za dostupné bydlení s nadčasovou perspektivou získal Bytový dům na Sylvánu v Plzni (PRO-STORY, 2019). Podle hodnotitelů „v plné míře naplňuje požadavky na stavbu vyváženou z hlediska užitné hodnoty, designu a nízkých provozních nákladů, a představuje tak jednu z plnohodnotných cest pro budoucí velké i menší stavební projekty.“

 

Výjimečný počin z oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za výjimečný počin se dostalo pořadům České televize Šumná města a Šumné stopy. Tvůrčí dvojice Radovan Lipus a David Vávra předložila veřejnosti „erudovaný, citlivý a s úctou sestavený pohled na přeměny městské krajiny posledních století a srozumitelnou a hravou formou připomněli každému z nás jejich skutečné hodnoty.“ Šumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz českých architektů ve světě.

 

www.ceskacenazaarchitekturu.cz

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.