Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné, zleva: Osamu Okamura, Ivan Gogolák, Vendula Hnídková, Tomáš Zdvihal a další; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné, zleva: Osamu Okamura, Ivan Gogolák, Vendula Hnídková, Tomáš Zdvihal a další; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné; foto: Filip Landa.
Redakční rada časopisu ERA21 na prohlídce kostela na Lesné; foto: Filip Landa.
Výroční zasedání redakční rady ERA21; foto: Zuzana Morávková.
Výroční zasedání redakční rady ERA21; foto: Zuzana Morávková.

Výroční zasedání redakční rady ERA21

Jako každý rok se v pátek 11. září 2020 v Brně sešla redakční rada časopisu ERA21, aby zhodnotila uplynulý ročník a prodiskutovala náměty na témata pro rok 2021. Za poměrně hojné účasti jsme letošní výroční zasedání zahájili ve 13:30 prohlídkou novostavby kostela blahoslavené Marie Restituty na sídlišti Lesná s výkladem jeho autora Marka Jana Štěpána. Měli jsme tak jedinečnou možnost prohlédnout si kostel ze všech úhlů pohledu, a to vše právě den před jeho slavnostním požehnáním.

Setkání redakční rady pokračovalo v kavárně Šestá větev a intenzivní diskuze nad koncepcí časopisu a tematickými okruhy pro další rok se protáhla až do večerních hodin. Pozitivně jsme zhodnotili i probíhající jubilejní 20. ročník, který navzdory všem komplikacím v souvislosti s pandemií covidu-19 probíhá dle stanoveného edičního plánu. Všem členům a členkám redakční rady patří poděkování. Čtenáři a čtenářky se mohou i v příštím roce těšit na kvalitní obsah našeho časopisu.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.