Petra Hlaváčková.
Petra Hlaváčková.

Osvobozený prostor

Petra Hlaváčková

 

Tématy prvního čísla roku 2016 jsou architektura a plánování města ve vztahu ke specifickým potřebám žen a mužů. Jejich reflexe může pomoci vytvářet osvobozený veřejný prostor. Nebudeme se však věnovat velkým urbanistickým zásahům do krajiny či města bez vztahu ke každodennosti. Ukážeme malé proměny s velkým dosahem a představíme přístupy, které vedou k vytvoření prostředí příjemného pro různé uživatele s různými požadavky. Jak ulehčit pohyb po městě osobě pečující a zároveň pracující? Jak navrhnout park, který by mohly využívat všechny věkové, genderové i sociální skupiny? Co může ženám žijícím na předměstí přinést Nový urbanismus?

Nejde nám však jen o osvobození fyzického prostoru města, ale i veřejné rozhodovací a profesní sféry v oblasti architektury a plánování. Zde je v současnosti méně žen, a jejich cenné zkušenosti a názory tak nejsou dostatečně slyšet. Otázkou je, jak docílit jejich většího zastoupení ve vedoucích pozicích anebo v architektonických soutěžích, a také to, jestli jsou tyto hierarchické struktury často založené na meritokracii vůbec lákavé. A nabízejí ženám a mužům dostatek možností skloubit rodinný a profesní život?

V historii feministického hnutí můžeme najít mnoho inspirace k proměně klasických institucionálních modelů. Projevuje se také ve struktuře a zaměření některých ženských profesních organizací pro architekturu a urbanismus. Jejich principy jsou založeny na spolupráci v týmu spíše než na hierarchizaci a autoritách, upřednostňují zplnomocňování před mocí, mezioborovost před vymezením disciplín, kritickou teorii před heroickými dějinami umění a sociální přínos architektury před čistotou stylu. Důležitým tématem je také sociální (ne biologická) podmíněnost genderových rolí ve společnosti.

Město je místo proměny a pružnosti forem a s ním spojená politika péče se týká prostorových i tělesných projevů. A tato hlediska umožňují reflektovat rozdílným způsobem životy žen a mužů různého věku a sociálního postavení.

 

Petra Hlaváčková (*1981, Brno) je historička umění, kurátorka a redaktorka ERA21. Věnuje se feministické teorii dějin umění, kterou vyučuje na Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU. Stála u založení 4AM Fóra pro architekturu a média, kde kurátorovala výstavy Compact City, Zabij svého Fuchse a další. Publikuje v českých a zahraničních periodikách. Je editorkou Brněnského architektonického manuálu.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.