ERA21 #01/2004 Světlo a barva v architektuře

 

Editorial Rostislav Koryčánek
Aktuality a zpravodajství  
Standardizované lesní stanice v Turbenthalu a v Rheinau burkhalter sumi architekten
Bytový dům v Laufenburgu burkhalter sumi architekten
Bytový dům Labutí, Šternberk R. Koucký, L. Kábrt, Š. Malá, P. Blažka
Rodinný dům v Opavě Tomáš Binder
Technopark Pekařská v Praze L. Pata, V. Frydecký
Rekonstrukce náměstí Aloise Jiráska v Lanškrouně P. Kokeš, M. Medlík / atelier Stawicz, s. r. o., atelier ai5
Dům U závoje v Praze G. Křivinka, J. Štěrbáková / Architektonická kancelář Burian-Křivinka, P. Kvíčala
Diplomové práce AVU  
O světle a tmě H. Vinšová s L. Monzerem
Piero Castiglioni nezapře příslušnost k národu Federica Felliniho Jiří Hlinka
Noch mehr Licht? Jan Hollan
Úspěšný návrat Nataša Kames
Cena krásy - v čem spočívá aktuálnost Wiener Werkstätte? Nataša Kames
Čtení ze sociální ekologie Bohuslav Blažek
Budoucnost veřejného osvětlení Petr Žák
Využití termografie při lokalizaci tepelnětechnických vad a poruch J. Balíková, J. Zach
Stručná informace o zavádění ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení Karel Dvořáček
Lineární Fresnelovy čočky ze skla a jiné optické rastry šetřící energii V. Jirka, J. Korečko, B. Šourek
Tepelná pohoda - determinující faktor při tvorbě vnitřního prostředí: II.díl Miloslav V. Jokl
Červený trojúhelník Andreas
Trendy a technologie  

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.