08. 06. 2023
Hnízdění Hana Lesáková
Proč jsou ptáci a netopýři ve městech fajn, jak mohou být funkční úpravy staveb pro hnízdění architektonicky krásné a jak ptáky pokud možno nezabíjet „vražednou“ moderní architekturou. O tom všem pojednává následující článek, který by nejspíš nevznikl, kdyby do mého okna nad psacím stolem jednoho osudného dne nenarazila červenka.
 
» celý článek
05. 06. 2023
Právo samosprávy na sebedestrukci. Obce nestíhají plánovat rozvoj a krotit developery, škody jsou trvalé Klára Votavová / Voxpot

Mnoho radnic, ovšem s málo úředníky, slabá koordinace veřejné správy, zato silní developeři. Právě kvůli tomuto mixu vyrůstají okolo velkých metropolí satelity bez škol a dalšího zázemí, jejichž údržba vyjde draho ještě několik příštích generací. Přinášíme analytický článek ze série Miliardoví developeři, podfinancované obce, kterou podpořil Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku.

» celý článek
02. 06. 2023
Nedobytná vrata firmy LOMAX

Jedním z důležitých parametrů při výběru sekčních vrat je jejich bezpečnost. Bezpečnostní třída je definována dle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630, jež definují šest bezpečnostních tříd, které vypovídají o schopnosti výrobků odolávat manuálním pokusům o vloupání. LOMAX nyní nabízí garážová vrata s bezpečnostní třídou RC2.

» celý článek
02. 06. 2023
Detaily města. Editorial ERA21 #03/2023 Martin Hrouda

Jako aktivní uživatele veřejného prostoru – skejťáky – nás dokáže zaujmout sebemenší detail, kterého si kolemjdoucí většinou ani nevšimnou. Spáry mezi dlažbou, hrany laviček, zvolené materiály, bezbariérovost i průjezdnost městem. Jelikož skateři tráví v ulicích hodně času, městu a jeho fungování dobře rozumějí. Vědí, kde lze nejlépe strávit volný čas, kde se zastavit, sednout si nebo si zajezdit. Rádi s městem a jeho obyvateli interagují a upřednostňují centrum před skateparkem na periferii. Navzájem se ovlivňují s různými vrstvami společnosti. Z výše uvedeného vám musí být jasné, že skejťáci bývají největšími odborníky na veřejný prostor. Jeho kvalitu většinou poznáte na první pohled podle skupiny mladých lidí, kteří na něčem jezdí.

» celý článek
01. 06. 2023
Modernizace a dostavba nemocnice sv. Josefa ve Vídni

Na podzim 2022 byla slavnostně dokončena rekonstrukce a dostavba nemocnice sv. Josefa ve Vídni pod vedením DELTA Group (skupina zde měla na starosti projektový management, management výběrového řízení a řízení smluvních vztahů se zhotoviteli a dodavateli). Příprava a realizace tohoto rozsáhlého projektu trvala celých šestnáct let, samotné stavební práce pak probíhaly sedm let za nepřerušeného provozu nemocnice, přičemž do procesu navíc zasáhla také pandemie covidu-19. Přes tyto překážky se podařilo modernizovat stávající nemocniční budovu, která byla přizpůsobena nejnovějším technickým standardům, a připojit k ní hned tři nová křídla – lůžkové křídlo ve východní části, operační a porodní křídlo s neonatologickým oddělením v západní části a nové ambulantní centrum v prostoru dvora před hlavním vstupem. Vrcholem rekonstrukce se pak stala nová vstupní hala propojující nové a staré budovy.

» celý článek


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.