Časopis ERA21 v roce 2017.
Časopis ERA21 v roce 2017.

ERA21 přeje úspěšný rok 2018

Redakce časopisu ERA21 přeje všem čtenářům a čtenářkám úspěšný rok 2018. Věříme, že i nový rok vám bude pravidelně zpříjemňovat čtení, které přináší „o architektuře víc!“.

 

Jaký byl rok 2017?

Podle plánu jsme vydali šest čísel časopisu ERA21. První číslo s názvem PODOBY KRITIKY se věnovalo důležitému a potřebnému oboru kritiky architektury. Toto téma dodnes u některých čtenářů významně rezonuje, proto se k němu na začátku roku 2018 drobně vrátíme. Ve dvojce zaměřené na OHNISKA ARCHITEKTURY jsme se zaměřili na instituce, které se snaží zprostředkovávat architekturu široké veřejnosti v celonárodním, regionálním i obecním měřítku. Zmapovali jsme více než patnáct zahraničních center architektury a některé české organizace. Téma bylo završeno veřejnou debatou v nově otevřeném Centru architektury a městského plánování CAMP při Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jež v té době začalo fungovat ve zkušebním režimu. Návštěvníci panelové diskuze tak mohli na jaře vůbec poprvé navštívit prostory, které se v druhé polovině roku staly plnohodnotnou součástí prezentace stavební kultury v Praze. Třetí číslo s názvem VÝPADEK PAMĚTI se zabývalo problematikou architektury vzniklé v době socialismu a dnešním přístupem k hodnocení tohoto rozporuplného dědictví. Na číslo navázala zářijová procházka po socialistické architektuře v Českých Budějovicích v rámci Dne architektury 2017. Čtyřka revidovala po více než deseti letech téma VÝUKY ARCHITEKTURY a přinesla řadu zajímavých poznatků i podnětů pro současné architektonické školství. Páté číslo bylo napěchované krásnými realizacemi souvisejícími s typologií MĚSTSKÉ INFRASTRUKTURY a v šestce s názvem CHVÁLA VŠEDNOSTI: VLÁMSKO jsme se tradičně podívali za hranice naší země.

 

Co nás čeká v roce 2018

Rok 2018 přinese tradičně šest inspirativních témat. První půlka roku bude věnována univerzitním kampusům, politice bydlení a uměleckému dílu v architektuře. V druhé polovině se kromě jiného pokusíme reflektovat prostřednictvím architektury významné výročí 100 let Československa. První číslo s názvem MÍSTA VZDĚLANOSTI vyjde koncem února.

Časopis ERA21 se spolupodílel na řadě dalších aktivit na poli architektury a byl zastoupen na všech důležitých akcích, zejména pak na předávání České ceny za architekturu 2017 i Slovenské ceny za architekturu CE.ZA.AR 2017. Do nového roku vstupujeme s novým webem a také s novým grafickým ztvárněním obálek. Je na co se těšit.

 

 

Odešlete e-mailem zpět »

ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2020 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR
Copyright ©2004-2020 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.