14. 07. 2023
Nice and Easy. Villa in Černošice, Twenty-Three Years Later Hana Lesáková

While lacking a waterfall of its own, the Czech variation on Frank Lloyd Wright’s Fallingwater House, designed by Markéta Cajthamlová  and Lev Lauermann, succeeds in emulating the iconic building’s general character. Planes of light-coloured wood and brick alternate in the generous free-flowing space while the cool woodland hums gently behind the windows, and light filters in through the leaves.

» entire article
07. 07. 2023
A House as Self-Promotion. Rusty House, Eighteen Years Later Alžběta Nováková

“Since I built the house, I used it partly for self-promotion,” says the owner and architect Luděk Rýzner of his Rusty House in Humpolec as he takes us inside. An early project of Rýzner, Rusty House was designed as a sort of showroom for his studio OK PLAN ARCHITECTS.

» entire article
03. 07. 2023
Stavební zákon? Všechno je (trochu) jinak Martin Peterka

Právě začíná platit padesátá druhá verze stavebního zákona od listopadu 1989. České stavební právo je v hluboké a dlouhodobé krizi. Povolování staveb je velmi zdlouhavé, komplikované a neefektivní, realizace staveb kvůli němu vázne a prodražuje se, stavby chybí na trhu a neúměrně zvedají ceny nemovitostí. Stavební zákon je znovu a znovu novelizován, případně rekodifikován, ale zlepšení nenastává. Bezpočet nových a dalších změn pouze zatemňuje podstatu a smysl celého procesu přípravy a povolování staveb. Zjevně selhává identifikace skutečných příčin problémů i navržené ozdravné procedury.

» entire article
02. 07. 2023
» entire article
29. 06. 2023
» entire article


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.