03. 06. 2022
Trend ekologické výstavby: střechy, které čistí ovzduší

 

Asfaltové pásy ECO-ACTIV, z portfolia značky BMI Icopal, aktivně přispívají nejen ke zlepšení kvality ovzduší ale i lidského zdraví. Tento inovativní hydroizolační materiál pro ploché střechy je založen na principu autokatalýzy, která zbavuje okolní prostředí škodlivin.

» entire article
03. 06. 2022
Na zkušenou k Siru Normanu Fosterovi. Startuje 8. ročník architektonické soutěže Kaplicky Internship

Osm ročníků, osm uznávaných britských studií. Vítěz letošního ročníku soutěže Kaplicky Internship absolvuje tříměsíční placenou stáž v proslulém architektonickém studiu Foster + Partners. Přihlášky mohou podávat studenti a absolventi architektonických oborů do 20. července.

» entire article
02. 06. 2022
Pestré i intimní dvojdomí Ida Chuchlíková Ve východní části Liberecké kotliny, sevřené ze severu Prosečským hřebenem a z jihu Ještědsko-kozákovským hřbetem, se kolem Lužické Nisy klikatí cesta propojující Jablonec nad Nisou s Libercem. Lemuje ji trajektorie kolejí legendární meziměstské tramvaje č. 11, jejichž zákruty inspirovaly básníka Pavla Novotného k napsání Tramvestie. Průjezd rozhraním aglomerace dvou pozvolna srůstajících statutárních měst odhaluje z hlavní cesty na první pohled skomírající zástavbu periferie. Ovšem realizace z posledních let dokazují, že zdejší jediná samosprávná čtvrť Liberce, Vratislavice nad Nisou, má ambici nabídnout svým obyvatelům kvalitní veřejný prostor i instituce často převyšující standard vzdálenějšího centra. Od roku 2008 obci starostuje Lukáš Pohanka a realizace pod taktovkou veřejné správy získávají respekt odborné veřejnosti. Vratislavice mají na co navazovat. Před 200 lety zde místní rodák a podnikatel Ignaz Ginzkey vybudoval světově proslulou továrnu na koberce a vklínil do údolí průmyslový areál. V urbánním kontextu hraje důležitou roli tovární vila Alfréda Ginzkeye od Hanse Grisebacha s rozsáhlou zahradou. Ve vile je dnes ubytovna, ale veřejně přístupný Zámecký park se stal těžištěm novodobé urbánní páteře stoupající z údolí po jižně orientovaném úbočí. Na park jsou navěšeny lokální instituce, ke kterým na podzim loňského roku přibylo i nové spolkové centrum s knihovnou nesoucí iniciály významného rodáka – IGI. IGI je soudomí dvou solitérních, vzájemně propojených budov. Prostorový koncept postavený na křížení dvou na sebe kolmých os vychází z urbánního kontextu a vnitřní dispozice. V širším území navazuje na pěší propojení obecních institucí a prostranství. Ve směru z údolí cesta propojuje předprostor u obecního úřadu, nádvoří kulturního centra 101010 a samotné IGI. Autoři směr cesty zdůraznili širokým nástupním betonovým chodníkem a vytyčili tím význam pěší prostupnosti i za hranicemi svého řešeného území. Můžeme doufat, že se čitelnost cesty ve veřejném prostoru do budoucna ještě více posílí. Druhá, vnitřní osa vychází z dispozice trojtraktu historické části domu a pozice centrální chodby. V průsečících os najdeme nejen dynamiku pohybu uživatelů, podpořenou orientací vstupů do knihovny a spolkového centra, ale i vnímání hlubšího významu spektáklu každodenních dějů. Poetika velkorysých průhledů z komorních prostorů posouvá architekturu do druhého plánu a primární roli tu hrají sami uživatelé. Tento princip se v domě zopakuje několikrát, ať už jde o průhled kruhovým otvorem u vstupu odhalující život v hlubinách lobby kina, průhledný spojovací krček zprostředkující pohyb mezi propojenými objekty, či průhledy centrální dvoranou knihovny umožňující komunikovat napříč podlažími. Starším objektem dvojdomí je rekonstruovaná neobarokní budova. Nejzásadnější proměna spočívá ve změně jejího usazení vůči okolí. Díky chytrému posunutí nivelety terénní hrany o patro níž vzniklo z původně sklepních prostorů plnohodnotné podlaží s vlastním veřejným prostranstvím – miniaturní terasovitou piazzettou. Vchází se odtud do mateřského a spolkového centra i do lobby kinosálu umístěného pod úrovní terénu. Malý dům s nečekaně velkým a pestrým obsahem. Trojtrakt historické budovy s centrální chodbou, severně umístěným zázemím se schodištěm a s jižně orientovanými společnými prostory posiluje jednoduchý materiálový koncept. Stáří domu je v jednotlivých patrech zdůrazněno s jemnou odlišností. V nejnižším podlaží cítíte nutkání dotknout se odhalených žulových kamenů historických základů i neomítnutého režného zdiva a vnímáte probarvenost starého sklepení. Akcentování horizontálních linií průvlaků a orámování vstupů se opakuje napříč celým domem. Ve dvou horních patrech je prostor sjednocen bílou barvou se zdůrazněním kontrastu mezi hrubostí bíle natřeného neomítnutého zdiva a hladkostí bílé sádrové omítky. Oba domy citlivě sjednocuje na míru vyrobený překližkový nábytek, doplněný v dětském oddělení o herní prvky. Druhým objektem dvojdomí je vlastní dům knihovny. Železobetonová monolitická čtyřpodlažní konstrukce opláštěná plechovou fasádou nahlíží jako periskop do přilehlého parku. Přestože polohu domu předurčily limitní prostorové možnosti odstupových vzdáleností od technické infrastruktury, je knihovna v dálkových pohledech důstojným partnerem hmotově dominantnějšího kulturního centra. Nejlépe dům poznáte, schováte‑li se na pár hodin mezi polštáře do prostoru, kterému sami architekti přezdívají „kočárek“. Pozorovatelna se zaobleným železobetonovým stropem v nejvyšším patře věže knihovny má až klubovní atmosféru. Terasovitě stupňovité hlediště, zaplněné knihami po stranách, vyhlíží panoramatickým oknem do parku. Za poličkami knih se ve dvou poschodích ukrývají malé pracovny, každá s jinými výhledy. Přestože sedíte v horním patře věže knihovny, napínáte uši, aby vám neuniklo nic ze zapáleného výkladu neznámého pána hrdě provádějícího své přátele v poschodí pod vámi. Vypráví o 70. narozeninách Willyho Ginzkeye a jubilejním koberci, který syn tehdejšího zakladatele slavné fabriky dostal od svých zaměstnanců. Ani ho nenapadne, že koberec z mohérové vlny s rozměry 3,4 × 5 m se stal součástí interiéru až v průběhu stavby a architekti se museli popasovat s jeho dodatečným umístěním. Znamenalo to změnu vyznění centrální osy i průhledů ve dvoraně knihovny. Implantované srdce s domem harmonicky srostlo, jako by bylo součástí konceptu už od začátku. Videomapping kmitající po tkanině přibližuje historii spjatou s rodinou Ginzkeyů. Po pár minutách si mezi polštáři skutečně připadáte jako dítě schoulené v kočárku. Za neznámým mužem s podmanivým výkladem mezitím zaklaply dveře a převýšeným prostorem vnitřní dvorany se nese měkký rozhovor knihovnic: „Slyšela jsi, jak vyprávěl o historii Vratislavic?“ V tichu pod vámi ožívají další tlumené rozhovory o místech, ke kterým se z domu otevírají tematické výhledy. Dům, vystavěný z vnějšího kontextu a vnitřní dispozice s citem pro intimitu, se v každodenním provozu projevuje dobrou náladou a letmými úsměvy. Prostorové uspořádání jde naproti vzájemnému respektu, ale i situacím, jak se seznámit. V IGI se podařilo skloubit provozně pestrou náplň a neztratit přitom intimní atmosféru ani velkorysost. Ida Chuchlíková (*1983, Jablonec nad Nisou) je architektka, během studia na VŠUP v Praze absolvovala stáž na Královské akademii v Kodani (2008). Po studiích spolupracovala s kanceláří Pavel Hnilička architekti. Byla jednou ze zakládajících členů platformy re:architekti a spolku PLAC. Nyní se svým manželem Jakubem tvoří architektonické studio IUCH. www.iuch.cz, www.placjablonec.cz Jiří Janďourek, Ondřej Novák / atakarchitekti

The move to build a new community center was first initiated when it became apparent that the current premises of the local library, in the Vratislavice 101010 cultural center, were much too confined, and a bigger venue had to be sought. Conveniently located just next door, the disused clergy house seemed a good fit, but it couldn’t accommodate all the intended uses. The solution was to build a new extension. The design brief for the new IGI Vratislavice center was then formulated on the basis of the client’s wishes. The project seeks to establish a new public place that would complement the lively town center. A single tall, contemporary, elementarily-shaped volume of the new library extends from the west flank of the historical clergy house, which was preserved in its original form. Visually separate, the two structures are joined together below ground-level and connect also through a glass corridor on the first floor.

» entire article
02. 06. 2022
27. ročník Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2021/2022 už zná své vítěze

V barokní budově Žrebčína Štít v Kopčanech na Záhoří zasedla v přítomnosti vedení společnosti Xella – vypisovatele soutěže (Peter Markovič, Igor Forberger, Luděk Suchomel) a starosty obce Kopčany (Dušan Dubecký) ve dnech 10. a 11. května mezinárodní porota ve složení významných českých a slovenských architektů (Juraj Benetin, Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Miroslav Stach). Porotě předsedal Ľubomír Závodný. Výstupy urbanisticko – krajinářské soutěže budou zanedlouho zveřejněny na webové stránce společnosti Xella (www.xellasoutez.ytong.cz).

» entire article
01. 06. 2022
With Head and Hands. ERA21 #03/2022 editorial Dalibor Hlaváček

At the 2018 Venice Architecture Biennale, Barcelona’s Flores & Prats architecture studio built a 1:1 scale partial replica of the Sala Beckett Theater and Drama Center in Barcelona. The installation also included all the preliminary drawings, working models and other materials made during project development. Concentrating on the physical aspects of design gives the architect’s work a certain order, free of chance, commission or conditions, claim Flores & Prats...

» entire article
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Information about cookies on this page

To get an idea of what you like to read, we use cookies on the website, which we process in accordance with the privacy policy. If you want to let us know what you are interested in, please give your consent to the processing of all types of cookies.

 

Cookie settings

The cookies that are used on this site are divided into categories and below you can find out more about each category and allow or deny some or all of them. Once you disable categories that were previously enabled, all cookies associated with that category will be deleted from your browser.