08. 09. 2017
Architectural Education. Editorial #04/2017 Frank Weiner

Eleven years ago ERA21 (#01/2006) published a quotation from an essay I wrote entitled Five Critical Horizons for Architectural Educators in an Age of Distraction. The essay proposed the studio model itself was subject to various distractions that would either question the model or cause new models to emerge. I was convinced at that time and even more so today the level of distractions have increased and further lessened the efficacy of the modern or post-modern studio model. Historically the studio model depended on “masters” who somewhat cryptically shared their methods to willing acolytes.

» entire article
08. 09. 2017
House As a Process. Štajnhaus in Mikulov Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser / ORA /

A house with a Renaissance-period core, standing at the foot of the castle hill in the former Jewish quarter in Mikulov, went through dozens of modifications and operations during its existence and yet it managed to maintain its medieval picturesque appearance. The last reconstruction was for a bed & breakfast accommodation. But, Štajnhaus wasn’t just a project, it was a process of gradual uncovering of layers, spaces and surprising associations, and of searching for a point in time you can go back to, and a point from which you need to take a new path. The house is preserved as an organic whole, where space and shapes blend just like the historic elements blend with the modern tailored details. Part of the house serves as private rooms for the owner. There are five rooms for rent, each one of them with a specific atmosphere. The wine cellar and the adjacent yard was also restored.

» entire article
08. 09. 2017
Ateliérová výuka v době roztržitosti Frank Weiner

V krátkém experimentu nazvaném architektonické vzdělávání se musíme ptát: Jak dlouho ještě vydrží ateliérový model? Otázka se týká přímo podstaty naší činnosti. Při pomyšlení na ateliér má člověk tušení konce. Od pozdních šedesátých a raných sedmdesátých let, kdy byl tento výukový model vynalezen a kdy byl na vrcholu rozkvětu, do situace zasáhly mnohé vlivy. Přesto dnes stále tvrdohlavě a bezmyšlenkovitě pokračujeme v této „nové” tradici. O ateliéru uvažujeme jako o centru architektonického vzdělávání. Je však dále udržitelné? Kolik podmínek se v architektonickém vzdělávání změnilo od doby, kdy byl tento postoj formulován? Je možné dnes najít jiný přístup, který by lépe vyhovoval okolnostem, s nimiž se dnes musíme vyrovnávat?

» entire article
07. 09. 2017
Ytong povede Dialog o normách ve stavebnictví a jejich plnění díky systému Ytong

Společnost Xella CZ zve projektanty a architekty na odbornou konferenci Ytong Dialog, která probíhá v říjnu v několika městech České republiky. Letos se zaměří na tématiku norem v oblasti tepelné techniky, požární odolnosti, potřeby větrání a bezpečnosti. Cílem je inspirovat architekty a projektanty, jak stavět moderní, zdravé a komfortní bydlení v souladu se všemi zákonnými podmínkami.

» entire article
04. 09. 2017
DELTA prosazuje BIM

Společnost DELTA od roku 2016 aktivně prosazuje BIM do přípravy, plánování a řízení stavebních projektů, a nabízí tak investorům vyšší kvalitu budovy za nižší náklady na výstavbu projektu díky efektivnější organizaci stavebního procesu. Příprava projektové dokumentace v BIM sdružuje všechny technické detaily do jednoho modelu budovy a vede k těsnější spolupráci všech zúčastněných stran...

» entire article


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Phone: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.